5_1 The Woman in White - Kelimeler.xlsx

 1. suspense
  endişe, belirsizlik, tereddüt
 2. favorably
  uygun olarak, olumlu (karşıl.)
 3. abridge
  kısaltmak, özetlemek
 4. draw to a close
  sona ermek, bitmek
 5. rouse from
  den uyandırmak
 6. lodging
  kalacak yer (+house: pansiy.)
 7. suburb
  varoş (noun), banliyö
 8. urgently
  acil olarak, acilen
 9. steady
  sabit
 10. fortunate
  şanslı
 11. await
  beklemek, gözlemek
 12. straightforward
  açık, anlaşılır
 13. watercolor
  sulu boya
 14. apply for
  e başvurmak
 15. application
  başvuru, talep, uygulama
 16. repair
  tamir etmek; tamir
 17. testimonial
  belge
 18. request smb. to do smt.
  rica etmek, istemek, talep et.
 19. engage with
  ile yakından ilgilenmek
 20. engage in
  ile meşgul olmak, ilgilenmek
 21. stroll
  gezinmek, dolaşmak
 22. stroll along
  (nehir, sahil) yanından geçm.
 23. startle
  ürkütmek, irkilmek
 24. thighten
  sıkmak, sıkıştırmak
 25. solitary
  tenha, kasvetli; tek başına
 26. garment
  elbise, giysi
 27. distinctly
  farklı olarak, belirgin biçimde
 28. trembling
  titreyen
 29. bonnet
  başlık, bone
 30. shawl
  şal
 31. gown
  gecelik, cüppe
 32. high-road
  ana yol
 33. breathlessly
  nefes nefese, soluk soluğa
 34. excuse
  mazur görmek; mazeret
 35. suspect smb. of
  in i yaptığından şüphelenmek
 36. have an accident
  kaza geçirmek
 37. earnestness
  ciddilik, ciddiyet
 38. agitation
  tahrik, gerginlik
 39. shrink away (from)
  (den) uzak durmak
 40. reassure
  yeniden güven vermek
 41. hedge
  çit; sınırlamak
 42. shift
  değiştirmek, diğer. geçirmek
 43. sigh
  iç çekmek, iç geçirmek
 44. bitterly
  acı acı
 45. thankful
  minnettar
 46. pleading
  rica eden, yalvaran
 47. bewilder
  şaşırtmak
 48. bewildered
  şaşkın, şaşmış
 49. bewilderment
  şaşkınlık
 50. companion
  refakatçi, yoldaş; eşlik etm.
 51. do wrong (to smb.)
  (e) hata yapmak
 52. clench
  (yumruk/diş) sıkmak, yapışm.
 53. tenderly
  kibarca, nazikçe
 54. pace
  adım, tempo, yürüyüş
 55. cabstand
  taksi durağı
 56. push past smb./smt.
  i iterek yürümek, yol açmak
 57. be in a hurry (to V1)
  (mek için) acele etmek
 58. melt into
  in içine karışmak, e dönüşm.
 59. ahead of
  in önünde/ilerisinde
 60. asylum
  barınak, sığınak, akıl hastane.
 61. put to smb.
  e (soru) yöneltmek
 62. insanity
  delilik, cinnet, akıl hastalığı
 63. assist
  yardım etmek
 64. cast loose
  çözmek, ayırmak
 65. sketch
  eskiz/taslak çizmek
 66. trace
  izlemek, izini sürmek; iz, işar.
 67. manservant
  erkek uşak
 68. greet
  selamlaşmak, selam vermek
 69. mind
  önemsemek, aldırış etmek
 70. governess
  özel hoca, dadı, mürebbiye
 71. orphan
  öksüz, yetim
 72. evident
  açık, belirgin
 73. haunt
  (akıldan) çıkmamak, dadanm.
 74. address to
  e atıfta bulunmak
 75. wrinkle
  kırışmak; kırışık
 76. spoilt
  bozuk
 77. discontented
  hoşnutsuz, memnuniyetsiz
 78. wretched
  berbat, acınası, sefil, zavallı
 79. wearily
  bitkin/yorgun bir halde
 80. pretence
  numara, hile, bahane
 81. fuss
  yaygara, telaş, velvele
 82. fuss about
  şikayet edip durmak
 83. ring for a servant
  hizmetçiyi çağırmak
 84. mount
  binmek, çerçevelemek
 85. murmure
  mırıldanmak, homurdanmak
 86. sufferer
  acı çeken kimse
 87. profit by
  den faydalanmak
 88. trim
  (uçlardan) kırpmak, kesmek
 89. dining-room
  yemek odası
 90. arrange in a row/set
  dizmek
 91. clear up
  çözmek, açıklığa kavuşturmak
 92. descend
  inmek, alçalmak, saldırmak
 93. at hand
  yakından, yakın, hazır, el alt.
 94. infinitly
  çok, son derece
 95. pay compliments (to)
  (e) iltifat etmek
 96. grow out of
  den kaynaklanmak, bü. aşmak
 97. take possession (of)
  (i) ele geçirmek, (e) el koymak
 98. doze off
  uyuklamak, uyuyakalmak
 99. secretive
  ağzı sıkı, ketum
 100. make out
  idare etmek, kestirmek (anlam)
Author
ferhat500
ID
353298
Card Set
5_1 The Woman in White - Kelimeler.xlsx
Description
zkelimeler
Updated