4_1 Moonfleet - Kelimeler.xlsx

 1. fleet
  filo, donanma
 2. stream
  dere, akarsu; akmak
 3. in the course of
  boyunca, sırasında
 4. in the course of time
  zamanla, zaman içinde
 5. wizard
  sihirbaz, büyücü
 6. fearful
  korkunç, korku veren
 7. shut up
  susmak, hapsetmek
 8. sexton
  kilise hademesi, zangoç
 9. grave
  kabir, mezar
 10. grave stone
  mezar taşı
 11. elector
  seçmen
 12. shore
  sahil, kıyı
 13. barrel
  varil, fıçı
 14. revenue
  gelir, kazanç
 15. stand back
  (kenara) çekilmek, gerilemek
 16. take prisoner
  esir almak, tutuklamak
 17. at the far end (of)
  uzak uçta, öbür uçta
 18. have no peace
  gün yüzü görmemek
 19. look up at smb.
  e başını kaldırıp bakmak
 20. walk about
  etrafta gezinmek, dolaşmak
 21. for fear of/that(+SVO)
  den korkarak, ın korkusuyla
 22. sunset
  gün batımı
 23. graveyard
  mezarlık
 24. rise up against smb.
  e karşı ayaklanmak
 25. swell
  şişmek, kabarmak, yükselm.
 26. go across
  boydanboya/karşıya geçmek
 27. light up
  parlamak, aydınlatmak, ışıks.
 28. coffin
  tabut; tabuta koymak
 29. rise from the grave/dead
  hortlamak
 30. lane
  (yol) şerit, patika, dar sokak
 31. shadowy
  karanlık, belli belirsiz
 32. see into
  anlamak, kavramak
 33. come round
  yön değiştirmek
 34. wash away
  su ile sürüklemek, aşındırm.
 35. set right
  düzeltmek
 36. run along
  çıkmak, gitmek, kaçmak, ayr.
 37. send away
  uzaklaştırmak, kovmak
 38. hillside
  yamaç, bayır
 39. dry up
  kurumak
 40. fall away
  eğimli olmak, çekilmek
 41. break in
  çökertmek
 42. go into
  girmek
 43. fall upon
  rastlamak, karşılaşmak
 44. downwards
  aşağıya, aşağıya doğru
 45. run against
  e rastlamak, e çarpmak
 46. turn round
  dönmek
 47. glimmer
  parıltı, ışıltı; parıldamak
 48. come upon
  basmak, üstüne gelm., rastl.
 49. be angry with smb.
  e kızmak
 50. goodness
  iyilik, erdem, faziletlilik
 51. go up to
  e gitmek (yukarı çıkarak)
 52. storeroom
  depo, kiler, ardiye
 53. spring out
  birden ortaya çıkmak, fışkır.
 54. move across
  ilerlemek (bir alan boyunca)
 55. to my surprise
  bir de baktım ki, meğerse...
 56. take a look
  bakmak, bir göz atmak
 57. seamen
  denizci
 58. hold up
  kaldırmak
 59. so as to, in order to
  mek için, mek amacıyla
 60. schoolroom
  sınıf
 61. roof
  tavan, çatı
 62. lead up (to)
  e yol açmak, yolunu yapmak
 63. set in
  yerleşmek, kurulmuş olmak
 64. hiding place
  barınak, saklanma yeri
 65. die away
  (gürültü) azalmak, ya. y. kes.
 66. a long way off
  çok uzak, çok uzakta
 67. silence
  sessizlik; susturmak
 68. way out
  çıkış yolu
 69. climb up
  (yukarı) tırmanmak
 70. fence
  çit
 71. speak up for
  ın lehinde konuşmak
 72. later on
  ilerleyen zamanlarda, ileride
 73. please
  memnun etmek
 74. dim
  karartmak, sönmek; loş,sön.
 75. get in
  (ara.) binmek, girmek, gitm.
 76. hold close
  yakında tutmak
 77. go home
  eve gitmek
 78. cut away
  kesip çıkarmak/atmak
 79. setting sun
  akşam güneşi
 80. pour
  (sıvı) akmak, dökmek
 81. get to sleep
  uyumak
 82. fix on
  seçmek, kararlaştırm., anlaş.
 83. ride up
  yukarı çıkmak
 84. set smt. before smb.
  önüne koymak/vermek
 85. burn down
  yanıp kül olmak
 86. save time
  zaman kazanmak/kazandır.
 87. innkeeper
  hancı, otelci
 88. beast
  hayvan, canavar
 89. in silence
  sessizce, ses çıkarmadan
 90. kindness
  nezaket, kibarlık
 91. keep a close watch on
  i yakından izlemek, gözleml.
 92. bring in
  getirmek, vermek
 93. bring into
  getirm., dışarıdan mal ithal e.
 94. blow upon smt.
  e üflemek
 95. throw open smt.
  i açmak, açıvermek
 96. cave
  mağara, in; oymak
 97. walk along
  yanından yürümek
 98. get some/little... sleep
  kestirmek, biraz uyumak
 99. go to sleep
  yatmak, uyumak
 100. cart
  atlı yük arabası, at arabası
Author
ferhat500
ID
353296
Card Set
4_1 Moonfleet - Kelimeler.xlsx
Description
zkelimeler
Updated