2_2 Stories to Surprise You - Kelimeler.xlsx

 1. stammer
  kekelemek
 2. heartbroken
  kalbi kırık, üzgün
 3. count in
  hesaba katmak, saymak
 4. draw near (to)
  (e) yaklaşmak
 5. pale
  solgun; rengi solmak
 6. convince
  ikna etmek, inandırmak
 7. lend
  ödünç vermek
 8. utter
  söylemek, dile getirmek
 9. bracelet
  bileklik, bilezik
 10. splendid
  mükemmel, müthiş
 11. leave with smt./smb.
  ile gitmek, ayrılmak
 12. graceful
  zarif, ince, hoş
 13. consent
  razı olmak; rıza, onay
 14. hurry away
  aceleyle uzaklaşmak
 15. cab
  taksi, fayton
 16. as though
  sözde, sanki
 17. by day
  gündüz
 18. lifelessly
  ölü/durgun bir şekilde
 19. sign away
  haklarından imz. feragat e.
 20. terrify
  korkutmak
 21. enter into agreement
  sözleşme yapmak
 22. fiercely
  şiddetle, kızgın bir şekilde
 23. add up
  toplamak
 24. hang down
  sallanmak, öne sarkıtmak
 25. quarter
  çeyrek; mahalle, bölge
 26. for one's sake
  ın hatırı/iyiliği için
 27. grief
  keder, üzüntü, dert
 28. moved
  etkilenmiş
 29. at the most
  en fazla, olsa olsa
 30. light
  yakmak; ışık
 31. puzzled
  şaşkın
 32. plain
  sade, düz
 33. purloin
  çalmak, hırsızlık yapmak
 34. possession
  sahiplik, varlık, mal mülk
 35. bold
  cesur, cesaret isteyen
 36. slip into
  sıkıştırmak, giymek (giysi)
 37. drawer
  çekmece, çekmece gözü
 38. determined
  kararlı, azimli; belirlenmiş
 39. rightful
  yasal, meşru, gerçek (adj)
 40. in despair
  çaresizlik içinde
 41. thoroughly
  etraflıca, derinlemesine
 42. search for
  i araştırmak
 43. concerned
  ilgili, endişeli
 44. bookshelf
  kitaplık, kitap rafı
 45. pin
  raptiye
 46. hollow out
  oymak, kazmak
 47. wrapped
  sarılı, paketlenmiş
 48. rung
  ayak desteği (sandalye)
 49. joint
  eklem, ek yeri
 50. grain
  tane; tahıl
 51. glue
  tutkal; yapıştırmak
 52. make noise
  gürültü yapmak
 53. take to pieces
  parçalamak, parçalara ayır.
 54. bedclothes
  yatak takımları, çarşaf
 55. number
  numaralamak, saymak
 56. take trouble
  zahmet etmek
 57. binder
  cilt, tutkal
 58. book cover
  kitap kapağı
 59. rug
  kilim, halı
 60. needless
  gereksiz, boşuna
 61. in what way
  ne/hangi şekille/yolla
 62. take advice
  tavsiye almak
 63. give advice
  tavsiye vermek
 64. unlock
  kilidini açmak
 65. reason
  sonuç çıkarmak, düşünmek
 66. decide on
  seçmek, karar vermek/kıl.
 67. compare with
  ile karşılaştırmak
 68. sticking
  yapışkanlı
 69. carry out
  gerçekleştirmek, uygulam.
 70. drive to smt. (situation)
  e düşmek, sürüklenmek
 71. complain of/about
  den yakınmak
 72. ribbon
  şerit, kurdele, bant
 73. nail
  çivi; çivilemek
 74. mantelpiece
  şömine rafı
 75. crushed
  ezilmiş
 76. tear smt. up
  (yırtıp) parça parça etmek
 77. careless
  ilgisiz, umursamaz
 78. fool
  kandırmak; salak
 79. go around
  gezinmek, dolaşmak
 80. rack
  raf
 81. card rack
  kartvizit rafı/dolabı
 82. neat
  düzenli
 83. be in the habit of
  e alışmak, alışkanlı. olmak
 84. get in the habit of
  i alışkanlık edinmek
 85. press smt. out (of smt.)
  bir şeyi basarak çıkarmak
 86. fold in
  kıvırmak
 87. glove
  eldiven
 88. walking stick
  baston
 89. disturbance
  rahatsızlık, kargaşa
 90. fire
  kovmak, ateşlemek, yakm.
 91. bullet
  mermi, kurşun
 92. devote to
  e adamak
 93. pity
  acımak; acıma, merhamet
 94. dare to
  e cesaret etmek
 95. trick
  kandırmak; hile, aldatmaca
 96. deed
  iş, eylem, hareket
 97. be worthy of
  e layık olmak, değmek
 98. about time, too!
  geç bile kalındı
 99. be pleased with
  den memnun olmak
 100. get off
  (otobüs/tren/uçak) inmek
Author
ferhat500
ID
353294
Card Set
2_2 Stories to Surprise You - Kelimeler.xlsx
Description
zkelimeler
Updated