1 The Prince and The Pauper - Kelimeler.xlsx

 1. pauper
  fakir, yoksul
 2. day after day
  üst üste her gün
 3. so as to
  mek için/amacıyla
 4. keep back
  yaklaşmamak, uzak durmak
 5. beggar
  dilenci
 6. beg for
  dilenmek, istemek
 7. wise
  akıllı
 8. take off
  (giysi) çıkarmak, (u.) kalkmak
 9. get up
  uyanmak, ayağa kalkmak
 10. bow
  baş eğerek selamlamak
 11. make way
  yol vermek, yol açmak
 12. hats off to smb.
  e şapka çıkarmak
 13. on and on
  durmaksızın, ara vermeden
 14. get help
  yardım almak
 15. sword
  kılıç
 16. draw smt. out
  bir şeyi çekip çıkarmak
 17. get home
  eve varmak
 18. bell
  çan, zil
 19. sound
  çalmak
 20. solemn
  ciddi, onurlu; kutsal, dinsel
 21. armour
  zırh
 22. send for
  i getirtmek, i çağırtmak
 23. banquet
  (resmi) ziyafet, yemek
 24. lead away
  alıp götürmek; saptırmak
 25. seal
  mühür; fok
 26. pass over
  üzerinden geçmek
 27. inn
  han, konaklama yeri
 28. pass through
  içinden/arasından geçmek
 29. put out a hand
  elini uzatmak
 30. take smb's arm
  koluna girmek
 31. put behind
  arkada bırakmak
 32. stand face to face
  yüzleşmek
 33. face to face
  yüz yüze
 34. come near to
  e yaklaşmak
 35. move away
  uzaklaşmak
 36. go down on one's kness
  diz çökmek
 37. knight
  şövalye
 38. set out to
  girişmek, koyulmak
 39. hour after hour
  saatlerce
 40. go for a swim
  yüzmeye gitmek
 41. wounded
  yaralı
 42. lead smb. out
  dışarı çıkarmak
 43. wood
  ağaç, odun, orman, tahta
 44. hut
  kulübe, baraka
 45. at last
  nihayet, sonunda
 46. run away
  kaçmak
 47. cry out
  haykırmak, feryat etmek
 48. be free of smb./smw.
  den kurtulmuş olmak
 49. hen
  tavuk
 50. go off
  basıp gitmek
 51. constable
  polis memuru (British)
 52. take smt. out of
  bir şeyi bir yerden çıkarmak
 53. be crowned
  taç giymek
 54. seize
  zorla almak; ensesine yapış.
 55. bring smb. before smt./s
  birisini hakim karşısına çıkar.
 56. judgement
  yargı, hüküm, kanı, karar
 57. set. smb. free
  serbest/özgür bırakmak
 58. coronation
  taç giyme töreni
 59. step forward
  bir adım öne çıkmak
 60. side by side
  yan yana
 61. crack
  çatlamak, yarılmak, kırmak
 62. nuts
  çerez, sert kabuklu yemiş
 63. call smb. together
  birilerini/insanları toplamak
 64. blow down
  yıkmak, devirmek
 65. go away
  uzaklaşmak, defolmak
 66. cut off
  kesmek, uçurmak
 67. run about
  koşuşmak
 68. give order(s)
  emir(ler) vermek
 69. drink up
  tamamını içmek
 70. from side to side
  bir taraftan diğerine
 71. hill
  tepe
 72. get out of the way
  yoldan çekilmek
 73. unkind
  kaba, nezaketsiz
 74. owe smt. to smb.
  birine bir şey borçlu olmak
 75. looking-glass
  ayna
 76. wooden
  ahşap, tahtadan
 77. go for a ride
  (bisikletle vb.) gezmeye git.
 78. pass by
  geçip gitmek
 79. go by
  geçip gitmek
 80. weep
  ağlamak
 81. grow tired of
  den sıkılmak, bıkmak
 82. on fire
  tutuşmuş, yanmakta
 83. put out
  söndürmek (ateş)
 84. set out on a journey
  yolculuğa çıkmak
 85. drive away
  kovmak, savmak, defetmek
 86. on to
  üzerine, üstüne
 87. roll over
  yuvarlanmak, devrilmek
Author
ferhat500
ID
353241
Card Set
1 The Prince and The Pauper - Kelimeler.xlsx
Description
zkelimeler
Updated