t21

 1. kullanım
  use
 2. sayfa
  page
 3. seviye
  level
 4. papaz
  priest
 5. araba lastiği
  tyre
 6. ısı
  heat
 7. artan yemekler
  leftovers
 8. tepe
  top, summit
 9. koleksiyon
  collection
 10. yangın
  fire
 11. itfaiyeci
  fireman
 12. hukuk danışmanı
  solicitor
 13. değişim
  change
 14. makine
  machine, engine
 15. performans
  performance
 16. sonlandırmak
  to end
 17. sergilemek
  to perform (for dntertainment)
 18. ait olmak
  to belong
 19. dilemek
  to wish
 20. başvurmak
  to apply (for sth)
 21. yakmak
  to burn
 22. -e yola çıkmak
  to head to
 23. yola koyulmak
  to head off
 24. asmak
  to hang
 25. telefonu kapatmak
  to hang up
 26. saçma
  ridiculous
 27. yedek
  spare (extra)
 28. yoğun
  intense
 29. hatta
  even
 30. bur gün
  one day, some day
 31. olarak
  as
 32. tam olarak
  exactly
 33. eğlencesine
  for fun
 34. şiddet
  violence
 35. duruşma
  trial
 36. mahkemede
  in court
 37. yargı sürecinde
  on trial (in court)
 38. -e kadar
  until
 39. saldırı
  attack
 40. saldırmak
  to attack
 41. zorlamak
  to force
 42. onaylamak
  to pass, to approve
 43. yönetmek
  to lead, to manage (people)
 44. hayat işte
  that's life
 45. kör talih
  tough luck
 46. şom ağızlı
  prophet of doom
 47. arif
  wise
 48. arif olan anlar
  a word to the wise
 49. tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır
  a soft answer turns away wrath
 50. bununla yaşamayı öğren
  learn to live with it
 51. üretim
  production
 52. birim
  unit (measurement)
 53. tane
  unit, piece
 54. ürün
  item, product
 55. stok
  stock
 56. tarz
  style
 57. nesne
  object
 58. tasarım
  design
 59. yelpaze
  range
 60. ürün yelpazesi
  product range
 61. geniş
  wide, broad, large
 62. dar
  narrow
 63. plastik
  plastic
 64. bitki
  plant
 65. sıra
  turn (time)
 66. opsiyon
  option
 67. spesifik
  specific
 68. muazzam
  massive
 69. gelir
  income
 70. tüketici
  consumer
 71. fayda
  benefit
 72. dezavantaj
  drawback
 73. gelişme
  development
 74. yatırım
  investment
 75. olay
  event
 76. zarar
  loss
 77. tecrübe etmek
  to experience
 78. -e bağlı kalmak
  to stick to
 79. yıllardır
  for ages
 80. on yıl
  decade
 81. yıllık
  annual
 82. mali
  financial
 83. kayda değer
  significant
 84. kültürel
  cultural
 85. cümle
  sentence (phrase)
 86. özne
  subject (grammar)
 87. virgül
  comma
 88. kapıcı
  caretaker
 89. yuvarlanmak
  to roll
 90. -e dönüşmek
  to turn into
 91. felaket
  disaster (damage)
 92. sahne
  stage
 93. etkilemek
  to affect
 94. yansıtmak
  to reflect
 95. -e yönelmek
  to tend to
 96. aynı durumda kalmak
  to remain
 97. doldurmak
  to fill
 98. içermek
  to contain, to include
 99. şekil vermek
  to form, to shape
 100. oluşturmak
  to form, to begin, to set up
Author
straszko
ID
352700
Card Set
t21
Description
Updated