Skulder og scapula

 1. M. deltoideus
  Funktion: Alle fibre – Abducerer skulderen Anteriore fibre – Flekterer, medialroterer og horisontaladducerer skulderen.Posteriore fibre – Ekstenderer, lateralroterer og horisontalabducerer skulderen.

  •  
  • Udspring: Laterale del af clavicula, acromion og spina scapulae

  •  
  • Tilhæftning: Tuberositas deltoidea

  •  
  • Innervation: axillaris
 2. M. teres major
  Funktion: Ekstenderer, adducerer og medialroterer skulderen.

  •  
  • Udspring: Angulus inferior scapulae, inferiore tredjedel afmargo lateralis scapulae

  •  
  • Tilhæftning: Crista tuberculi minoris humeri

  •  
  • Innervation: subscapulares
 3. M. trapezius
  Funktion: Øvre fibre – Bilateralt – Ekstenderer hoved og hals. Unilateralt – lateralflekterer hoved og hals til samme side, roterer hoved og hals til modsatte side, eleverer og opadroterer scapula.Midterste fibre – Adducerer og stabiliserer scapula.Nedre fibre – Deprimerer og opadroterer scapula.

  •  
  • Udspring: Protuberantia occipitalis externa, mediale del af linea nuchalissuperior ossis occipitalis, ligamentum nuchae samt processus spinosi af C-7 til T-12

  •  
  • Tilhæftning: Laterale tredjedel af clavicula og på acromion samt på denmediale del af spina scapulae.

   Innervation: Spinale del af (n. accessorius) rami ventrales af C2, 3, 4.
Author
annaokristensen
ID
351910
Card Set
Skulder og scapula
Description
Skulder og scapula
Updated