Låret (anteriort)

 1. M. tensor fascia latae
  Funktion: Fleksion, medialrotation og abduktion af hoften.Stabiliserer bækkenet

  •  
  • Udspring: Crista iliaca, posteriort for SIAS

  •  
  • Tilhæftning: Tractus iliotibialis

  •  
  • Innervation: gluteus superior L4, 5, S1
 2. M. sartorius
  Funktion: Fleksion, abduktion og lateralrotation af hoften. Fleksion af knæet.Medialrotation af det flekterede knæ

  •  
  • Udspring: Spina iliaca anteriore superior (SIAS)

  •  
  • Tilhæftning: Proksimalt og medialt på corpus tibiae i pes anserinus-senen

  •  
  • Innervation: femoralis L2, 3, (4)
 3. M. pectineus
  Funktion: Adduktion og medialrotation af hoften, samt medvirker ved fleksion af hoften.

  •  
  • Udspring: Ramus superior ossis pubis

  •  
  • Tilhæftning: Linea pectinea femoris

  •  
  • Innervation: femoralis og n. obturatorius.
 4. M. adductor longus
  Funktion: Adduktion og medialrotation af hoften, samt medvirker ved fleksion af hoften.

  •  
  • Udspring: Tuberculum pubicum

  •  
  • Tilhæftning: Labium mediale lineae asperae

  •  
  • Innervation: obturatorius
 5. M. gracilis
  Funktion: Adduktion og medialrotation af hoften. Fleksion af knæet.medialrotation af det flekterede knæ.

  •  
  • Udspring: Ramus inferior ossis pubis

  •  
  • Tilhæftning: Proksimalt og medialt på copus tibiae i pes anserinus-senen.

  •  
  • Innervation: obturatorius
 6. M. adductor brevis
  Funktion: Adduktion og medialrotation af hoften, samt medvirker ved fleksion af hoften.

  •  
  • Udspring: Ramus inferior ossis pubis

  •  
  • Tilhæftning: Linea pectinea og labium mediale linea asperae

  •  
  • Innervation: obturatorius
 7. M. adductor magnus
  Funktion: Adduktion og medialrotation af hoften, samt medvirker ved fleksion af hoften.Posteriore fibre – ekstension af hoften.

  •  
  • Udspring: Ramus inferior ossis pubis, ramus ossis ischii og tuber ischiadicum.

  •  
  • Tilhæftning: Labium mediale lineae asperae og tuberculum adductorium

  •  
  • Innervation: obturatorius og n. ischiadicus
 8. M. rectus femoris
  Funktion: Ekstenderer knæet. Flekterer hoften.

  •  
  • Udspring: Spina iliaca anterior inferior (SIAI)

  •  
  • Tilhæftning: Tuberositas tibia (via patella og ligamentum patella)

  •  
  • Innervation: femoralis
 9. M. vastus medialis
  Funktion: Ekstenderer knæet

  •  
  • Udspring: Labium mediale linea asperae

  •  
  • Tilhæftning: Tuberositas tibia (via patella og ligamentum patella)

  •  
  • Innervation: femoralis
 10. M. vastus lateralis
  Funktion: Ekstenderer knæet

  •  
  • Udspring: Labium laterale lineae asperae, tuberositas glutealis og trochanter major.

  •  
  • Tilhæftning: Tuberositas tibia (via patella og ligamentum patella)

  •  
  • Innervation: femoralis
 11. M. vastus intermedius
  Funktion: Ekstenderer knæet

  •  
  • Udspring: Anteriore og laterale del af corpus femoris

  •  
  • Tilhæftning: Tuberositas tibia (via patella og ligamentum patella)

  •  
  • Innervation: femoralis
Author
annaokristensen
ID
351902
Card Set
Låret (anteriort)
Description
Låret (anteriort)
Updated