Nakken

 1. M. trapezius descendens
  Funktion: Bilateralt – Ekstenderer hoved og hals. Unilateralt – lateralflekterer hoved og hals til samme side, roterer hoved og hals til modsatte side, eleverer og opadroterer scapula

  •  
  • Udspring: Protuberantia occipitalis externa, mediale del af linea nuchalissuperior ossis occipitalis, ligamentum nuchae samt processus spinosi af C-7 til T-12

  •  
  • Tilhæftning: Laterale tredjedel af clavicula og på acromion samt på denmediale del af spina scapulae.

  •  
  • Innervation: Spinale del af (n. accessorius) rami ventrales af C2, 3, 4.
 2. M. levator scapula
  Funktion: Unilateralt – Elevation og nedadrotation af scapulae. Lateralfleksion af hoved og hals. Rotation af hoved og hals til samme side.Bilateralt – Ekstension af hoved og hals.

  •  
  • Udspring: Processus transversi af 1.-4. cervikalhvirvel

  •  
  • Tilhæftning: Margo medialis scapula, mellem angulus superior og den superiore del af spina scapulae. (Sig: den øverste mediale del af scapula)

  •  
  • Innervation: cervicalis 3, 4 og n. dorsalis scapulae
 3. M. semispinalis capitis
  Funktion: Ekstension af columna og hovedet

  •  
  • Udspring: Processus transversi T5 – C4

  •  
  • Tilhæftning: Mellem lineae nuchaesuperior og inferior på os occipitale

  •  
  • Innervation: cervicalis
 4. M. splenius capitis
  Funktion: Unilateralt – rotation og lateralfleksion af hoved og hals til samme side.Bilateralt – ekstension af hoved og hals

  •  
  • Udspring: Inferiore halvdel af ligamentum nuchae og processusspinosi C-7 til T-4

  •  
  • Tilhæftning: Processus mastoideus og laterale del af linea nuchealis

  •  
  • Innervation: cervicalis
 5. M. splenius cervicis
  Funktion: Unilateralt – rotation og lateralfleksion af hoved og hals til samme side.Bilateralt – ekstension af hoved og hals

  •  
  • Udspring: Processus spinosi T-3 til T-6

  •  
  • Tilhæftning: Processus transversi C-1 til C-3

  •  
  • Innervation: cervicalis
 6. M. longissimus capitis
  Funktion: Unilateralt – lateralflekserer columna vertebralis til samme side.Bilateralt – ekstenderer columna vertebralis.

  •  
  • Udspring: Øverste fem thorakalhvirvlers processus transversi

  •  
  • Tilhæftning: Processus mastoideus ossis temporalis

  •  
  • Innervation: spinalis
 7. M. rectus capitis posterior major
  Funktion: Rokker og vipper hovedet tilbage til ekstension.Roterer hovedet til samme side.

  •  
  • Udspring: Processus spinosus axis (C-2)

  •  
  • Tilhæftning: Linea nuchalis inferior ossis occipitalis

  •  
  • Innervation: suboccipitalis
 8. M. rectus capitis posterior minor
  Funktion: Rokker og vipper hovedet tilbage til ekstension.

  •  
  • Udspring: Tuberculum posterius atlantis (C-1)

  •  
  • Tilhæftning: Linea nuchalis inferior ossis occipitalis

  •  
  • Innervation: suboccipitalis
 9. M. obliquus capitis superior
  Funktion: Rokker og vipper hovedet tilbage til ekstension.Lateralflekterer hovedet til samme side.

  •  
  • Udspring: Processus transversus atlantis (C-1)

  •  
  • Tilhæftning: Mellem linea nuchalis ossis occipitalis

  •  
  • Innervation: suboccipitalis
 10. M. obliquus capitis inferior
  Funktion: Roterer hovedet til samme side.

  •  
  • Udspring: Processus spinosis axis (C-2)

  •  
  • Tilhæftning: Processus transversus atlantis (C-1)

  •  
  • Innervation: suboccipitalis
Author
annaokristensen
ID
351897
Card Set
Nakken
Description
nakke
Updated