Ryggen

 1. M. trapezius descendens
  Funktion: Bilateralt – Ekstenderer hoved og hals. Unilateralt – lateralflekterer hoved og hals til samme side, roterer hoved og hals til modsatte side, eleverer og opadroterer scapula


  Udspring: Protuberantia occipitalis externa, mediale del af linea nuchalissuperior ossis occipitalis, ligamentum nuchae samt processus spinosi af C-7 til T-12


  Tilhæftning: Laterale tredjedel af clavicula og på acromion samt på denmediale del af spina scapulae.


  Innervation: Spinale del af (n. accessorius) rami ventrales af C2, 3, 4.
 2. M. serratus posterior superior
  Funktion: Elevation af ribbene ved inhalation (indånding)


  Udspring: Processus spinosi C-7 til T-3


  Tilhæftning: Posteriore overflade af costa 2-5 (ribben).


  Innervation: T1, 2, 3, 4 - Spinale del af rami dorsales
 3. M. serratus posterior inferior
  Funktion: Depression af ribbenene ved ekshalation (udånding)


  Udspring: Processus spinosi T-12 til L-3


  Tilhæftning: Posteriore overflade af 9.-12. ribben


  Innervation: T9, 10, 11, (12) - Spinale del af rami dorsales
 4. M. quadratus lumborum
  Funktion: Unilateralt – Vipper pelvis lateralt (elevation), lateralflekterercolumna vertebralis til samme side, medvirker ved ekstension af columnaBilateralt – Fikserer det nederste ribben ved forceret inhalation ogekshalation.


  Udspring: Posteriore del af crista iliaca


  Tilhæftning: Nederste ribben og processus transversi af 1.-4. lumbalhvivel.


  Innervation: Plexus lumbalis T12, L1, 2, 3
 5. Mm. multifidi
  Funktion: Unilateralt – Rotation af columna vertebralis mod modsatte sideBilateralt – Ekstension af columna vertebralis


  Udspring: Os sacrum og processus transversi i lumbal-regionen til cervikal-regionen


  Tilhæftning: Processus spinosi af lumbalhvirvlerne og op t.o.m. cervikalhvirvel (spænder over 2 til 4 hvirvler)


  Innervation: spinalis
 6. Mm. rotatores
  Funktion: Unilateralt – Rotation af columna vertebralis mod modsatte sideBilateralt – Ekstension af columna vertebralis.


  Udspring: Processus transversi af lumbalhvirvlerne til cervikalhvirvlerne


  Tilhæftning: Processus spinosi af lumbalhvirvlerne og op t.o.m. cervikalhvirvel (spænder over 1 til 2 hvirvler)


  Innervation: spinalis
 7. Erector spinae gruppen (samlet)
  Funktion: Unilateralt – lateralflekserer columna vertebralis til samme side.Bilateralt – ekstenderer columna vertebralis.


  Udspring: Fælles sene (aponeurosis thoracolumbalis), som hæfter til den posteriore overflade af os sacrum, crista iliaca, processus spinosi aflumbalhvivlerne og de to sidste thorakalhvirvler.


  Tilhæftning: Forskellige steder på de posteriore ribben, thorakal- og lumbalhvirvlernes processus spinosi og processus transversi samtprocessus ossis temporalis.


  Innervation: spinalis
 8. M. spinalis (del af m. erector spinae)
  Udspring: De øverste lumbalhvirvlers og nederste thorakalhvirvlersprocessus spinosi.Ligamentum nuchae, processus spinosis C-7.


  Tilhæftning: Øverste thorakalhvirvlers processus spinosiCervikalhvirvlernes (undtagen c-1) processus spinosi
 9. M. longissimus (del af m. erector spinae)
  Udspring: Fælles sene (m. longissimus thoracis)Øverste fem thorakalhvirvlers processus transversi (mm. longissimi cervicis og capitis)


  Tilhæftning: Nederste ni costae og thorakalhvirvlernes processus transversi (thoracis)Cervikalhvirvlernes processus transversi (cervicis)Processus mastoideus ossis temporalis (capitis)
 10. M. iliocostalis (del af m. erector spinae
  Udspring: Fælles sene (m. iliocostalis lumborum)Posteriore overflade af 1. – 12. costae (mm. iliocostales thoracis og cervicis)


  Tilhæftning: -3. lumbalhvirvlers processus transversi og posterioreoverflade af 6.-12. costae (lumborum)Nederste cervikalhvirvlers processus transversi (cervicis)
 11. M. latissimus dorsi
  Funktion: Ekstenderer, adducerer og medialroterer skulderen.


  Udspring: Angulus inferior scapulae, processis spinosus af de seksnederste thorakalhvirvler, sidste tre eller fire costae, aponeurosisthoracolumbalis og crista iliaca posterior.


  Tilhæftning: Crista tuberculi minoris humeri.


  Innervation: C6, 7, 8
 12. M. rhomboideus major
  Funktion: Adducerer, eleverer og nedadroterer scapula.


  Udspring: Processus spinosi af T-2 til T-5


  Tilhæftning: Margo medialis scapulae mellem spina scapulae ogangulus inferior scapulae.


  Innervation: dorsalis scapulae C4, 5
 13. M. rhomboideus minor
  Funktion: Adducerer, eleverer og nedadroterer scapula.


  Udspring: Processus spinosi af C-7 og T-1.


  Tilhæftning: Øvre del af margo medialis scapulae, over for spina scapulae


  Innervation: dorsalis scapulae C4, 5
 14. Mm. interspinales
  Funktion: Ekstension af columna vertebralis


  Udspring og tilhæftning: Cervikale – mellem processus spinosi C-2 – T-3Lumbale – mellem processus spinosi T-12 – L-5


  Innervation: spinalis
 15. Mm. intertransversarii
  Funktion: Unilateralt – lateralfleksion af columna vertebralis til samme side.Bilateralt – ekstension af columna vertebralis.


  Udspring og tilhæftning: Cervikale – mellem processus transversi C-2 – C-7Lumbale – mellem processus transversi L-1 – L-5


  Innervation: spinalis
Author
annaokristensen
ID
351895
Card Set
Ryggen
Description
Flashcards af ryggen
Updated