vocab part 5

 1. Boşu boşuna
  In vain
 2. Köşebaşı, mihenk noktası, dönüm noktası
  Cornerstone (n)
 3. Olgun (insanlar için)
  Mature (adj)
 4. Olgunlaşmamış, toy
  Immature (adj)
 5. Olgun (sebze, meyva için)
  Ripe (adj)
 6. Nişastalı
  Starchy (adj)
 7. Cila (mobilya, ayakkabı)
  Polish (n)
 8. Cilalamak
  Polish (v)
 9. Boya (saç, kumaş boyası gibi)
  Dye (n)
 10. Kereste
  • Timber (n)
  • Lumber (n)
 11. Buharlaşmak
  • 1. Evaporate (v)
  • 2. Vaporize (v)
  • Vaporise (v)
 12. Kil (toprak cinsi)
  Clay (n)
 13. Bir somun ekmek
  • A loaf of bread
  • 2 loaves of bread
 14. Akıl hastalığı
  Mental disorder (n)
 15. Zincir
  Chain (n)
 16. Doymuş yağ
  Saturated fat (n)
 17. Doymamış yağ
  Unsaturated fat (n)
 18. Zaman zaman
  Arasıra
  • 1. Now and then
  • 2. Once in a while
 19. Destekçisi
  Supporter (n)
  Proponent (n)
 20. Ucube
  Freak
 21. Şifalı bitki
  Herb (n)
 22. Yetersiz beslenmiş
  Undernourished (adj)
 23. (Birşeyden başka birşeye) çeşitlilik göstermek
  • 1. Vary from...to... (v)
  • 2. Range from...to... (v)
 24. Geleneksel
  • 1. Conventional (adj)
  • 2. Traditional (adj)
 25. Çeşitlilik
  Assortment (n)
 26. (Birşeyden) şüphelenmek
  Be suspicious about
 27. İhtilaf, uyuşmazlık
  Controversy (n)
 28. Tartışmaya açık
  Controversial (adj)
 29. Eksiklik, yetersizlik, kusur
  Deficiency (n)
 30. Bozukluk, kusur, arıza
  Defect (n)
 31. Çözünür (suda, yağda)
  Soluble (adj)

  • (Soluble fats)
  • (A soluble powder)
  • (A soluble problem)
 32. Üreme ile ilgili
  Reproductive (adj)
 33. 1. Üremek
  2. Kopyasını çıkartmak
  Reproduce (v)
 34. Zararlı böcek
  Pest (n)
 35. Böcek ilacı
  Pesticide (n)
 36. Suni gübre
  Fertilizer (n)
 37. Küresel ölçekte
  On a global scale
 38. Genetiği değiştirilmiş gıda
  Genetically modified foods (GMO)
 39. Dönük, sıkıcı, renksiz, soluk
  Dull (adj)
 40. Kül
  Ash (n)
 41. Tedavi edilemez
  Incurable (adj)
 42. Süreyi uzatmak
  Prolong (v)
 43. -den kaynaklanmak
  Originate from
 44. Damar
  • 1. Blood vessel (n)
  • 2. Vein (n)
 45. Gemi, tekne
  Vessel (n)
 46. Kan basıncı, tansiyon
  Blood pressure (n)
 47. Ortalama
  Average (n)
 48. Kabile
  Tribe (n)
 49. Coşku
  Enthusiasm (n)
 50. Cinsiyet (toplumda)
  Gender (n)
 51. Batıl inanç
  Superstition (n)
 52. Sınır
  • 1. Border (n)
  • 2. Borderline (n)
  • 3. Frontier (n)
 53. Kitlesel akın
  İçeriye akış
  Ülkeye yoğun giriş (döviz, sermaye vb.)
  Influx (n)
 54. Uzlaşmak
  Compromise (v)
 55. Soyu tükenme tehlikesinde olan
  Endangered (adj)
 56. Aksi takdirde
  Otherwise
 57. Telafi etmek
  Compensate (v)

  (Apologies will not compensate for this damage.)
 58. Aksatmak, bozulmasına yol açmak
  Disrupt (v)
 59. Bütünlüğünü bozmak
  Disrupt the integrity of + noun (v)
 60. Dersi kaynatmak
  Disrupt the lesson (v)
 61. İçindekiler (gıdanın içinde olan malzemeler)
  Ingredient (n)
 62. Fransız mutfağı
  French cuisine (n)
 63. Çare, deva
  Remedy (n)
 64. 1. Doku
  2. Kâğıt mendil
  Tissue (n)
 65. Terk etmek
  Abandon (v)
 66. Derece derece, gitgide
  Gradually (adv)
 67. Durdurmak, durmak
  Halt (v)
 68. Canlandırmak, uyarmak
  Stimulate (v)
 69. Ameliyat
  Surgery (n)
 70. Sürekli
  • 1. Constantly (adv)
  • 2. Continuously (adv)
  • 3. Incessantly (adv)
  • 4. Perpetually (adv)
 71. İstikrarlı, sabit
  Stable (adj)
 72. Ortadan kaybolmak
  Kayıplara karışmak
  Vanish (v)
 73. Dikkatini dağıtmak
  Distract (v)

  • (Distract attention)
  • (Don't distract her from her studies.)
 74. 1. Karanlık
  2. Az bilinen, pek tanınmayan
  3. Belirsiz
  Obscure (adj)
 75. Mücadele etmek
  Struggle (v)
 76. Refah düzeyi yükselmek
  Prosper (v)
 77. Kutsal
  Divine (adj)
 78. İşkence, eziyet
  Torment (n)
 79. (Mikrop, zehir) bulaştırmak
  Contaminate (v)
 80. İzlemek, takip etmek (follow)
  Pursue (v)

  • (Pursue a strategy)
  • (Pursue a policy)
  • (Pursue a goal)
 81. İkamet etmek
  Dwell (v)
 82. Konut, mesken, ikamet
  Dwelling (n)
 83. Söylenti
  Rumor (n)
 84. Engellemek
  • 1. Inhibit (v)
  • 2. Hinder (v)
  • 3. Restrain (v)
 85. Kasvetli
  Dreary (adj)
 86. Yaymak, dışarı salmak
  Emit (v)

  (This nuclear central emits radioactive particles.)
 87. Derin
  • 1. Profound (adj)
  • 2. Deep (adj)
 88. İçermek, kapsamak
  • Involve (v)
  • (The second accident involved 2 cars and a lorry.)
 89. Kopyasını yapmak
  Replicate (v)
 90. Kaydolmak
  Enrol (v)

  • (Enrol in a school)
  • (Enrol in a course)
 91. Refah içinde, zengin
  Prosperous (adj)
 92. Düşünüp taşınmak, kafa yormak
  Contemplate (v)
 93. Meraklı
  Curious (adj)
 94. İlham
  Inspiration (n)
 95. İlham vermek
  Inspire (v)
 96. Savaş, çarpışma
  Combat (n)
 97. Kehanet
  Prophecy (n)
 98. 1. peygamber
  2. Kahin
  Prophet (n)
 99. 1.plan, taslak, tasarı
  2. Şema
  3. Entrika, dolap
  Scheme (n)
 100. Ilımlı
  Moderate (adj)
 101. Değer biçme, değerlendirme, tahmin
  Appraisal (n)
Author
BanuOrenk
ID
351401
Card Set
vocab part 5
Description
Updated