sucre et tuk staré

 1. Glukoneogenezia
  Málo glukózy V BUŇKÁCH, i při suplaci mastnými kyselinami ?

  Rozklad AMK
 2. Kamarádka Lipolýza
  Málo glukózy V BUŇKÁCH

  (Glukoneogeneze i při zásobení MK)
 3. Inzulinova rezistence
  Hyoerglykemie chronicky -> inzulin chronicky -> inzulinova rezistence -> ještě větší hyperglykemie ?

  Receptory tedy reagují přímo na c inzulinu, ne na poměr inzulin/glykemie ?

  Čím míň cukru v buňkách, tím víc glukoneogeneze (jedou na tuk)

  Čím víc inzulinemie, tím víc nádorů (regardless intolerance)

  Svaly a játra jsou zároveň unavené (celková únava)

  Mastné kyseliny působí na metabolismus cukrů tím, že sníží příjem glukózy ve svalové tkáni.

  Čím míň glukózy v buňkách, tím víc glukagonu.

 4. Chylomikrony
  • 80 nm, řídké (chylomikrony-VLDL : 0,9-1,2 g/ml)
  • zchlazením přes noc nebo centrifugací vyplavou na povrch
  • bílé sérum, do 12 h lačnosti vymizí
  • TAG syntetizované enterocyty, trochu exogenního cholesterolu
  • Odbourávány endotelovou lipoproteinovou lipázou
 5. VLDL
  • Jako chylomikrony, ale produkované játry, menší
  • Chlesterol většinou získávají od HDL
  • Odbouráváno endotelovu lipoproteinovou lipázou, pak (už jako IDL) jaterní lipázou, nakonec z nich zbydou cholesterolové LDL
 6. Lipáza
  catalytic triad of aspartate, histidine, and serine

  • Pankreatická
  • - v séru marker akutní pankreatitidy - víc jak 1 μkat/l (v pankreatu 20000x víc než v krvi)
  • - v kooperaci se žlučovými kyselinami a kolipazou - monoacylglyceroly, diacylglyceroly - finální střevní destrukce TAG

  • Jaternaja
  • - secernována hepatocyty, uvolňována nosiči nascentními HDL, z nich se uvolní potom co umaturují
  • - při hladu víc HDL a víc JL
  • - konvertuje VLDL na IDL, resp. LDL, dělá jen diacylglyceroly (volné MK mají vesměs stejný osud jako cholesterol - plaky, HDL)

  • kyselé:
  • Nahrazují pankreatickou u fibrotiků a kojenců, vydrží až do duodena
  • 30% fagovaného tuku na diacylglyceroly (můžou i na mono, ale to už je jí spíš jedno)

  • Jazykovaja
  • - kyselá, kombinuje se s žaludkovou, 
  • - secretion in circumvallate and foliate papillae, fat taste receptors

  • Žaludeční
  • - secernována hlavní buňkami (spolu s pepsinogenem)
 7. Estery cholesterolu, TAG
  • de-esterifikovaný cholesterol je v membránách lipoproteinů
  • esterifikovaný cholesterol je spoul s TAG uvnitř lipoproteinů

  volné MK se vážou na albumin, spolu s cholesterolem se ukládají v placích, rovněž je vychytává HDL
 8. Co se děje s DAG ve VLDL, které jaterní lipáza nezpracuje?
 9. LDL
  • Zbytky VLDL potom co jaterní lipáza vyhází MK z jejich TAG (a co s těmi DAG?)
  • MK mohou získat zpětně od maturovaných HDL
  • Jinak plné cholesterolu (ester)(původem z HDL), 2/3 tělesného cholesterolu
  • LDL receptory na povrchu buněk, včetně (a hlavně) hepatocytů - distribuce cholesterolu
  • Pronikají endotelem do intimy, zpěňují makrofágy (LDL receptors), hromadí se do plaků
  • Nejhorší jsou ty malé pod 25 nm
  • Z apoproteinů nesou pouze B-100
 10. HDL
  • nascentní produkované játry, při hladu se secernace zvyšuje
  • pak putují po světě a nasávají pomocí receptorů cholesterol a MK z plaků a z buněk
  • Při naplnění uvolňují (aktivují) jaterní lipázu (konverze VLDL na LDL)
  • Předávají cholesterol zpět VLDL a MK zpět LDL
  • Cholesterol, který nakonec donesou do jater (maturované HDL), jde rovnou do žluče
 11. Lipoprotein (a)
  Lipoprotein (a) je lipoprotein, jehož koncentrace v krvi je dána geneticky. Podobá se částicím LDL, ale na rozdíl od nich je k apoproteinu B100 disulfidovou vazbou připojen ještě zvláštní apoprotein (a), který je částečně homologní s plazminogenem. Zpomaluje a brání aktivaci plasminogenu na plasmin a tím blokuje odbourávání fibrinu. Proto má zvýšené koncentrace Lp(a) proaterogenní účinek a koncentrace nad 0,3 g/l jsou pokládány za nezávislý faktor zvyšující riziko aterosklerózy.
 12. Prediabetes
  Porušená glukózová tolerance - Vyšetřuje se prostřednictvím orálního glukózového tolerančního testu (OGTT). Hodnota glykémie je dvě hodiny po podání 75 g glukózy vyšší nebo rovna 7,8 mmol/l a nižší než 11,1 mmol/l

  Porušená glykémie nalačno
  - nalačno větší nebo rovna 5,6 mmol/l a menší než 7,0 mmol/l
 13. Proč je tuk špatný
  • Chronický subklinický zánět
  • Růstové faktory (nádor)
  • Skladují onkogeny
  • korelace s diabetem
 14. Poruchy metabolismu glukózy
  • 5,6mmol/l+ (porušená glykémie nalačno), porucha glukózové tolerance (7,8 mmol/l+)
  • diabetesII, hyperinzulinemie
 15. Dyslipidémie
  • Zvýšení TAG (≥ 1,7 mmol/l), snížení HDL (muži <0,9 mmol, ženy <1,1 mmol/l),
  • zvýšení LDL, zvýšení celkového cholesterolu, zvýšení apolipoproteinu (a) v krvi.

  MK v krvi -> viscerální obezita -> chr.subkl. mikrozánět ap.

  Mastné kyseliny působí na metabolismus cukrů tím, že sníží příjem glukózy ve svalové tkáni.
 16. Proč při metabolickém syndromu dochází k centrální obezitě, když by ty volné MK měli žrát svaly a játra?
  "Inzulinová rezistence zvyšuje hladinu MK v krvi"

  Mastné kyseliny působí na metabolismus cukrů tím, že sníží příjem glukózy ve svalové tkáni.
 17. Kardiovaskulární poruchy při metabolickém syndromu
  • eNOS (endotelová NO syntáza) - poruchy vazodilatace
  • nadprodukce angiotenzinII - zvýšená vazokonstrikce, nadproliferace srdeční a cévní svaloviny

  hypertenze >130/85
 18. Fibrin
  Apolipoprotein (a) brání aktivaci plazminogenu

  • Zvyšuje se stabilita aterosklerotických plaků
  • Koagulace -> Embolie -> Ischemie
 19. Albumin
  Dopravuje volné MK

  • Mikroalbuminurie, příznak metabolického snydromu:
  • Albumin:Kreatinin > 30 mg/g
  • Albumin >20 mg/min
 20. Metabolický syndrom
  • Glykémie nalačno >5,6mmol/l, pod7mmol/l
  • "Porucha glukózové tolerance"-Glykémie 2hodiny po podání 75g glukózy je větší než 7,8mmol/l a menší než 11mmol/l
  • Mikroalbuminurie >20mg/min , Albumin:Kreatinin >30mg/g
  • TAG >1,7mmol/l
  • HDL pod0,9mmol/l pro muže, méně než 1,1mmol/l u žen
  • BMI nad 30 kg/mkvadrát
  • tlak >130/85
  • obvod pasu
 21. Cholesterol
  3S-8c, 1<-c-cOH

  • Brání krystalizaci fosfolipidu a hrotí jejich orientaci, mechanická odolnost
  • Sám neagreguje

  3x Acetyl-coA -> Mevalon6c -> 6x isopentenyl pyrofosfat -> skvalen30c linear -> cholesterol 27c

  VitD

  • Kyselina cholova, choledoxycholova - sidechain jen 3c-OH, mnoho OH, bez-en
  • Konjugace s taurinem a glycinem

  Játra, střevo, gonády, sádlo, vejce

  • Progestageny -> mineralokortikoidy ,-> glukokortikoidy
  • Progestageny -> androgeny -> estrogeny
  • v mit a sER
Author
Agolic
ID
351379
Card Set
sucre et tuk staré
Description
metabolismus sacharidy, lipidy
Updated