kirurgitenta.txt

 1. Del 1

  En 57
  årig man remitteras akut på dagtid till dig som kirurgjour för bedömning av
  blödningar från analregionen. På remissen anges att patienten tidigare är
  väsentligen frisk förutom smärre ortopediska trauma genom åren. Han har sista
  tiden av och till noterat lite blandat ljust/mörkt rött blod vid defekation
  samt på toapappret och idag var det lite rikligare med blod. Inte noterat
  tjärsvart avföring och inga smärtor. Remissen avslutas med ”Buk ua samt PR 0.

  Tacksam
  bedömning”.  1:1)
  Ange några olika preliminära
  ”troliga/viktiga arbetsdiagnoser” med ledning av ovanstående (1p.)
  Prelimin�ra troliga diagnoser �r hemorrojder, colonpolyp och colo-rectal tum�r. Mindre troligt tex angiodysplasi, colon divertiklar, Meckels divertickel.
 2. Del 1

  En 57
  årig man remitteras akut på dagtid till dig som kirurgjour för bedömning av
  blödningar från analregionen. På remissen anges att patienten tidigare är
  väsentligen frisk förutom smärre ortopediska trauma genom åren. Han har sista
  tiden av och till noterat lite blandat ljust/mörkt rött blod vid defekation
  samt på toapappret och idag var det lite rikligare med blod. Inte noterat
  tjärsvart avföring och inga smärtor. Remissen avslutas med ”Buk ua samt PR 0.

  Tacksam
  bedömning”.

  Tacksam bed�mning�.
  1:1) Ange n�gra olika prelimin�ra �troliga/viktiga arbetsdiagnoser� med ledning av ovanst�ende (1p.)

  Prelimin�ra troliga diagnoser �r hemorrojder, colonpolyp och colo-rectal tum�r.
  Mindre troligt tex angiodysplasi, colon divertiklar, Meckels divertickel.
  1:2) Du befinner dig p� en kirurgisk akutmottagning. Hur unders�ker du patienten initialt och vilka akuta prover ordinerar du? (1p.)
  • Initialt g�r du bukpalpation (inkl ljumskar) och inspekterar/palperar PR samt g�r recto-/proctoscopi.
  • Prover som tages �r Hb, TPK, APTT, INR samt �el- och lever-status�.
 3. Del 1

  En 57
  årig man remitteras akut på dagtid till dig som kirurgjour för bedömning av
  blödningar från analregionen. På remissen anges att patienten tidigare är
  väsentligen frisk förutom smärre ortopediska trauma genom åren. Han har sista
  tiden av och till noterat lite blandat ljust/mörkt rött blod vid defekation
  samt på toapappret och idag var det lite rikligare med blod. Inte noterat
  tjärsvart avföring och inga smärtor. Remissen avslutas med ”Buk ua samt PR 0.

  Tacksam
  bedömning”.  1:1)
  Ange några olika preliminära
  ”troliga/viktiga arbetsdiagnoser” med ledning av ovanstående (1p.)
  Prelimin�ra troliga diagnoser �r hemorrojder, colonpolyp och colo-rectal tum�r.
  Mindre troligt tex angiodysplasi, colon divertiklar, Meckels divertickel.
  1:2) Du befinner dig p� en kirurgisk akutmottagning. Hur unders�ker du patienten initialt och vilka akuta prover ordinerar du? (1p.)

  Initialt g�r du bukpalpation (inkl ljumskar) och inspekterar/palperar PR samt g�r recto-/proctoscopi.
  Prover som tages �r Hb, TPK, APTT, INR samt �el- och lever-status�.
  1:3) Vad blir n�sta steg i utredningen? (1p.)
  Oavsett fyndet vid unders�kningen f�ljer du upp med en komplett kartl�ggning av colon. Helst total coloscopi alternativt rectoscopi/flexibel sigmoideoskopi (rengjordtarm) + colonr�ntgen.
 4. 1.Du �r jour p� akutmottagningen. Din f�rsta patient �r en 77-�rig kvinna som s�ker prim�rt pga tilltagande opstipationsproblematik. Patienten har pr�vat bulkmedel och Toilax/lavemang utan st�rre effekt och besv�ren har tilltagit. Patienten anger 8 kilos viktnedg�ng (fr�n 75 till 67 kg). De senaste 3-4 dagarna har patienten nu f�tt markant mera symptom i form av upprepade kr�kningar, illam�ende och uppsp�nd buk. Tom ampull vid rektalpalpation. Beskriv total handl�ggning inkluderande: (9 p)

  a)prover (3 p)
  Hb, V, CRP, Na, K, Krea, PK, APTT, Blodgrp, bastest (ev leverstatus)


 5. 1.Du �r jour p� akutmottagningen. Din f�rsta patient �r en 77-�rig
  kvinna som s�ker prim�rt pga tilltagande opstipationsproblematik.
  Patienten har pr�vat bulkmedel och Toilax/lavemang utan st�rre effekt
  och besv�ren har tilltagit. Patienten anger 8 kilos viktnedg�ng (fr�n 75
  till 67 kg). De senaste 3-4 dagarna har patienten nu f�tt markant mera
  symptom i form av upprepade kr�kningar, illam�ende och uppsp�nd buk. Tom
  ampull vid rektalpalpation. Beskriv total handl�ggning inkluderande: (9
  p)b)utredning (1 p)
  BÖS följt av enkelkolon, ev koloskopi
 6. 1.Du �r jour p� akutmottagningen. Din f�rsta patient �r en
  77-�rig kvinna som s�ker prim�rt pga tilltagande
  opstipationsproblematik. Patienten har pr�vat bulkmedel och
  Toilax/lavemang utan st�rre effekt och besv�ren har tilltagit. Patienten
  anger 8 kilos viktnedg�ng (fr�n 75 till 67 kg). De senaste 3-4 dagarna
  har patienten nu f�tt markant mera symptom i form av upprepade
  kr�kningar, illam�ende och uppsp�nd buk. Tom ampull vid rektalpalpation.
  Beskriv total handl�ggning inkluderande: (9 p)c)v�tskeordination (1 p)Natriumklorid/Ringeracetat 3000ml, korr elektrolyter1.
  Du �r jour p� akutmottagningen. Din f�rsta patient �r en 77-�rig kvinna
  som s�ker prim�rt pga tilltagande opstipationsproblematik. Patienten
  har pr�vat bulkmedel och Toilax/lavemang utan st�rre effekt och besv�ren
  har tilltagit. Patienten anger 8 kilos viktnedg�ng (fr�n 75 till 67
  kg). De senaste 3-4 dagarna har patienten nu f�tt markant mera symptom i
  form av upprepade kr�kningar, illam�ende och uppsp�nd buk. Tom ampull
  vid rektalpalpation. Beskriv total handl�ggning inkluderande: (9 p)


  a) vätskeordination
  ·

  Natrium,

  klorid/Ringeracetat 3000ml, korr elektrolyter
 7. 1.
  Du är jour på
  akutmottagningen. Din första patient är en 77-årig kvinna som söker primärt pga
  tilltagande opstipationsproblematik. Patienten har prövat bulkmedel och
  Toilax/lavemang utan större effekt och besvären har tilltagit. Patienten anger
  8 kilos viktnedgång (från 75 till 67
  kg). De senaste 3-4 dagarna har patienten nu fått
  markant mera symptom i form av upprepade kräkningar, illamående och uppspänd
  buk. Tom ampull vid rektalpalpation. Beskriv total handläggning inkluderande:
  (9 p)

  d)sannolik diagnos (1 p)
  Colonileus sannolik pga coloncancer
 8. 1.
  Du är jour på
  akutmottagningen. Din första patient är en 77-årig kvinna som söker primärt pga
  tilltagande opstipationsproblematik. Patienten har prövat bulkmedel och
  Toilax/lavemang utan större effekt och besvären har tilltagit. Patienten anger
  8 kilos viktnedgång (från 75 till 67
  kg). De senaste 3-4 dagarna har patienten nu fått
  markant mera symptom i form av upprepade kräkningar, illamående och uppspänd
  buk. Tom ampull vid rektalpalpation. Beskriv total handläggning inkluderande:
  (9 p)
  differentialdiagnoser (2
  st) (1 p)
  • coloncancer
  • volvolus
  • Divertikulit
 9. 1.

  Du är jour på

  akutmottagningen. Din första patient är en 77-årig kvinna som söker primärt pga

  tilltagande opstipationsproblematik. Patienten har prövat bulkmedel och

  Toilax/lavemang utan större effekt och besvären har tilltagit. Patienten anger

  8 kilos viktnedgång (från 75 till 67

  kg). De senaste 3-4 dagarna har patienten nu fått

  markant mera symptom i form av upprepade kräkningar, illamående och uppspänd

  buk. Tom ampull vid rektalpalpation. Beskriv total handläggning inkluderande:

  (9 p)

  a) terapi av resp. diagnos (2 p)
  • Initialt
  • avlastning med V-sond, fasta, korrigering vätskebalans och elektrolyter.

  • o
  • Vid
  • coloncancer: operation enl Hartmann / alt ev resektion + primäranastomos.

  • o
  • Vid
  • Volvolus: detorkvering via rtg enkelkolon.

  • o
  • Vid
  • divertikulit: ev försök med konservativ behandling med antibiotika och fasta,
  • vidtotalstopp och hotande perforation: op enl 1.
 10. 1.
  Du är
  kärlkirurgisk jour. På akuten väntar 2 patienter: (7 p)  A. 70-årig man med förmaksflimmer kommer med 3 timmars anamnes på
  ett blekt, kallt och svårt smärtande högerben. Aldrig tidigare problem med
  extremiteterna.  a) Sannolik diagnos? (1 p)

  ·
  b) Behandlingsförslag: (1 p)

  c) Ska någon diagnostisk metod, utöver klinisk diagnostik utnyttjas
  före den av dig föreslagna
  Artäremboli

  Embolektomi

  Doppler + tryck

  ·
 11. A. 60-årig kvinna, diabetiker, har haft måttlig claudicatio
  intermittens i ett år. Sedan ett dygn måttlig smärta i vänster ben. Vid
  inkomsten är benet något svalt och blekt jämfört med höger ben. Puls finns i
  båda ljumskarna, ingen puls distalt. Med Doppler uppmätt ankeltryck i vänster
  ATP 50 mmHg, i höger 90 mHg. Armtrycket 180/95.  a) Sannolik diagnos? (1 p)

  b Åtgärd? 3p
  • ·
  • Artärtrombos
  • ·
  • Angiografi följt
  • av trombolys, eventuellt följt av PTA alt kirurgi
 12. 1.
  En 42-årig
  djurskötare inkommer 10 tim efter att ha blivit biten av en lama. På höger
  underarm ses en 10 cm
  lång, djup sårskada på volarsidan.
  • Infekterat sår (>8 tim, bett)
  • distalstatus
  • Sårskada revideras och lämnas öppen
  • Omläggning, ev sekundärsutur
  • OdlingAntibiotikaTetanus

  Vid tveksamheter både immunoglobulin och vaccinering
 13. 1.
  En 54-årig man,
  etyl i anamnesen, inkommer med ambulans på grund av profus övre GI-blödning,
  blodtryck 80/50, frekvens 122 (tunn puls). Blek. En melena efter inkomsten.
  Klagar ej på buksmärtor, buken palperas mjuk. (8 p)  (1 p)

  d) Sannolik diagnos? (1 p)

  e) Differential diagnos? (1 p)
  f) Förslag till ågärder av sannolik diagnos: (2 p)
  A) Akuta åtgärder och ordination till syster? (2 p)

  • ·
  • Puls, BT

  • ·
  • Två grova nålar –
  • sätt Ringeracetat, ev makrodex

  • ·
  • Beställ 6 påsar
  • blod

  • ·
  • V-sond. KAD  b) Lab/diagnostiska åtgärder? (1 p)

  • ·
  • Hb, LPK, Na, K,
  • Krea

  • ·
  • Bilirubin, LAP,
  • ASAT, ALAT, PK, APT  • c) Ordination till den enhet (specificera) du lade in patienten på:
  • (1 p)

  • ·
  • Noggrann
  • monitorering av puls, BT (var 1:e min) till IVA  d) Sannolik diagnos? (1 p)

  • ·
  • Esofagus varicier
  • pga lever cirros  e) Differential diagnos? (1 p)

  • ·
  • Blödande ulcus  • f)
  • Förslag till
  • ågärder av sannolik diagnos: (2 p)

  • ·
  • Sandostatin

  • ·
  • Sklerobehandling
  • eller bandligering
 14. En 35-årig kvinna
  söker på din mottagning med 2 månaders anamnes på 2 cm stor fast knuta till
  höger på halsen. Hon anger hereditet för struma. Kliniskt euthyroid. (8 p)  motiverar att ingreppet ej utförs polikliniskt. Vilka? (3 p)
  A) Vilken utredning gör du? (3 p)

  • ·
  • TSH, T4, T3, S-Ca, PTH

  • ·
  • Ultraljud, Punktion

  • ·
  • Alt svar:
  • Thyriodea status (klin + lab) + punktion

  • b) I detta fall, vilka indikationer för kirurgi kan bli aktuella?
  • (2 p)

  • ·
  • Hotande
  • andingsbesvärande

  • ·
  • Kosmetiskt
  • besväramde

  • c) Det föreligger 3 potentiella risker med thyroidea kirurgi vilka
  • motiverar att ingreppet ej utförs polikliniskt. Vilka? (3 p)

  • ·
  • Blödning

  • ·
  • Pares – n.
  • laryngens recurrens

  • ·
  • Hypokalemi
 15. 1.
  Alfrida
  Bergenklo, 68 år, genomgick högersidig hemicolektomi för 4 dagar sedan. Temp nu
  38 .  Vilka
  differentialdiagnoser överväger du när du ska gå in och undersöka patienten? (5
  p)
  Ventrombos ● PneumoniSårinfektion ● Intraabdominell abscessUVI
 16. 1.
  På remiss från
  gynekologen kommer en 34-årig tidigare väsentligen frisk kvinna, 2 para med 1,5
  dygns anamnes av smärtor förlagda i höger fossa. Frågeställningen är
  appendicit. (8p)  a) Vilka ytterligare åtgärder / prov / undersökningar skulle kunna
  bidra till att styrka diagnos app
  • ·
  • Vidare
  • diagnostik med CRP vita som kan styrka inflammatorisk process.

  • ·
  • Ultraljud
  • och CT kan visa lokal inflammatorisk proces (app), vätska, abcess etc.
Author
Angela
ID
35113
Card Set
kirurgitenta.txt
Description
tentafrågor
Updated