Rány

 1. Hydrogely
  • Základní mokrá
  • Gel
 2. Kalcium alginaty
  • Super hydrogely - sajou víc, lepší debridement
  • Hemostaza
  • Rané fáze

  vyrobené z vápníku a kyseliny sodné, vysoce absorpční krytí, v kontatku s kapalinou tvoří hydrofilní gel
 3. Hydrokoloidy
  • NE INFEKCE
  • neprodyšné - podpora angio, granulo
 4. Polyuretanove pěny
  • Ještě savejsi než hydrokoloidy
  • Tepelná izolace
  • Po celou dobu rány?
 5. Filmova aehezni sprejova krytí
  Vodotesne - ne při infekci
 6. Uhlí
  • Save, dezinfekční
  • Ne na suchou
 7. Antisepticke
  Nesaje, adheruje, ... jen akutní
 8. Stříbro
  • Dá se primichat do všeho
  • Nefunguje-li obvaz po 14 dní, měníme
 9. Neadherentni materiály
  • Vložka pod něco jiného
  • Propouští, však sama nesaje
  • Často na velké rány
 10. Oplachove roztoky
  • Polyhexanid s betainem
  • Nevstřebává se, nealerguje, fyziologický, podporuje hojení, dezinfikuje, hydratuje
 11. Oxidovana celuloza
 12. kapilární TK
  • arrteriální 32 mmHg
  • venózní 15 mmHg
  • sezení: 300 mmHg
 13. Střižná síla
  Vzniká kombinací tření a tlaku, nejčastěji působí, pokud je pacient uveden do Fowlerovy polohy. V této poloze má pacient tendenci sesouvat se dolů, do nohou lůžka. Pohyb se přenáší do oblasti kosti křížové a na v hloubce uložené tkáně. Kůže nad kostí křížovou se nemůže pohybovat, jelikož dochází ke tření o podložku. Ve vztahu k lůžku se kůže stává relativně nepohyblivou, přičemž tkáně uložené v hloubce se pohybují  měrem dolů. Síla, která působí na rozhraní povrchových a hlubokých tkání, je nazývána střižnou silou. Poškozuje krevní řečiště a tkáně v dané oblasti. Tato příčina je významná, zejména u pacientů, kteří zaujímají polohu vsedě a v polosedě.
 14. reaktivní hyperaemie
  3/4 doby tlaku norma
 15. maceratio cutis
  pozor na vlhkost
 16. lokace dekubitu
  hluboké struktury první

  • Predilekční místa v poloze na zádech
  • Jsou to místa nad kostí týlní, nad trnem 7. krčního obratle, nad hřebeny lopatek, nad loketními klouby, v oblasti kosti křížové, paty.

  • Predilekční místa v poloze na boku
  • Místa v oblasti kosti spánkové, ramenního kloubu, nad hřebeny kyčelních kostí, nad velkým chocholíkem, nad kolenními klouby (mediální i laterální kondyly, oblast kolem kotníků.

  ROZHODNĚ NE - NIKDY!!!! - "LATERÁLNÍ STRANA CHODIDLA A PRSTY"! NECH SI TO VŠECI ZAPAMATUJÍ!

  • Predilekční místa v poloze na břiše
  • Nad lícní kostí, na uchu, nad hřebeny kostí kyčelních, nad  koleny, nad palci.
 17. diabetes a chronické rány
  zhoršený průstok, slabší imunita, periferní neuropatie - necitlivost
 18. steroidy, chemoterapie
  analgetika, sedativa
  • zhoršení hojení
  • analgetika, sedativa - pacient nereaguje na bolest
 19. Postup dekubitu
  • zarudnutí se zběláním při tlaku
  • zarudnutí bez zbělání
  • ulceratio cutis
  • ulceratio textus
  • necrosis
 20. arteriální vřed
  • diabetický bércový vřed arteriální etiologie není diabetický vřed
  • Venózní vřed není rizikovým faktorem arteriálního vředu
  • 10% bércových vředů

  nehmatatelný puls na příslušných arteriích, index kotníkového tlaku (ABPI) menší než 0,6, zpomalený kapilární návrat a hladká chladná pokožka s dystrofickými změnami.

  • zasahují tkáň velmi hluboko (nezřídka až ke kosti) a jsou doprovázeny modrými až černými hemoragiemi.
  •  projeví nejdříve černohnědou nekrózou a po jejím odloučení se objeví ulcerace se žlutými, ke spodině lpějícími nebo mazlavými povlaky.

  • Ulcerace jsou často kruhovitého tvaru a kromě lokalizace na předních, mediálních a laterárních stranách bérců se vyskytují také na nártech, prstech a patách, jsou značně bolestivé, zvláště ve vodorovné poloze nohou.
  • Nejvíce prsty a paty
  • Tlak obuvi, zevní kotník

  Navalité okraje
 21. imobilita
  • zácpa, stáza moči
  • řídnutí kostí, poruchy spánku, menší chuť k jídlu, trombóza dk,
  • nezvyšuje riziko ortostatické hypotenze
 22. transparentní folie
  transparentní obvaz potažený hypoalergenním lepidlem, nepropustný pro tekutiny a bakterie, propustný pro vzduch a vodní páry
 23. "Rizikové faktory pro vznik bércového vředu jsou:"
  Netýká se arteriálních, jen venózních bércových vředů...
 24. Nejčastější infekce spojené se zdravotní péčí jsou
  močové cesty, pneumonie, rány, sepse
 25. jQuery1124022280542315608165_1583673422848 Kontaktní alergie z množství aplikovaných extern jQuery112407133297337783848_1583687708759
  https://www.wikiskripta.eu/w/B%C3%A9rcov%C3%BD_v%C5%99ed
 26. obezita, kouření
  taky ztěžují hojení
 27. ischemická choroba dolních končetin
  • peripheral arterial disease
  • většinou ateroskleróza

  • zima v dk
  • Ve druhém stadiu je hlavním příznakem tzv. klaudikace (bolesti a píchání v lýtku či stehnu, které zesilují při zátěži, např. při chůzi, a polevují v klidu). Vzdálenost, kterou je pacient schopen ujít do pocítění prvních bolestí, se přitom s postupujícím onemocněním stále zkracuje.
  • Ve třetím stadiu již bolesti neprovázejí jen námahu či pohyb, ale objevují se i v klidu, často v noci ve spánku.
  • arteriální bércový vřed
  • gangréna
 28. Rizikové faktory arteriálního vředu
  hypertenze, diabetes mellitus, hypotyreóza, nefropatie, poruchy metabolismu lipidů, trombofilie a plicní insuficience
 29. Diabetický vřed - diabetická noha
  ad 1) arteriální (aterosklerózní) vřed - prsty, hrany chodidel, paty a předostřední část bérce Jsou vícečetné, okrouhlé s ostrými okraji. Vespod bývají pozůstatky nekrotických tkání.


  Syndrom diabetické nohy se objevuje nejen u diabetiků, ale i u jiných pacientů s ulceraci, s gangrénou nebo po amputací části končetiny. Hlavní příčiny jsou dvě:

  Neuropatie

  U diabetiků vzniká poměrně často, kvůli cévním anomáliím je rozvinutá diabetická neuropatie (onemocnění vláken periferních i autonomních nervů), je snížena citlivost na vnější podněty i schopnost zpětné reakce. Neuropatie vzniká jako souhrn příčin metabolických i vaskulárních.

  • Ischemie
  • Je to snižování průtočnosti cév, způsobené hlavně aterosklerotickými změnami na jejich stěnách. To má za následek nedokrvení končetin, takže se ve spojitostí s poruchami imunitních mechanizmů a s tendencí k pomalému hojení ran vyskytují relativně často kožní infekce nebo dokonce odumírání tkání. U diabetiků vznikají stenózy a uzávěry periferních tepen, nejčastěji pod kolenem, u nediabetiků zase ve stehně.


  ad 2) v důsledku neuropatie se zbortí klenba a tlak pak udělá vřed na chodidle (=ploska) - tak tomu je i podle našich
 30. per primam, secundam et tertiam intentionem
  tertiam - potom co secundam odhnisá tak to sešijeme
 31. venózní bércové vředy
  • Krev v intersticiu a povrchovém systému
  • Zánět žil
 32. kompresivní terapie
 33. Článek Č
  https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/bercovy-vred-etiologie-diagnostika-a-lecba-148151
 34. Léčba a režimová opatřeni v případě bércového vředu
  SYSTÉMOVÁ ANTIBIOTIKA, LOKÁLNÍ NE
 35. Fáze zrání
  (mj. dávat pozor na poškození, UV...)
 36. Standardní bezpečnostní opatření k snížení rizika infekce jsou:
  • No, rukavice ne...
  • A sterilní pole se ke VŠEM úkonům nepoužívá
 37. Bércový vřed
  SYSTÉMOVÁ ANTIBIOTIKA
Author
Agolic
ID
351097
Card Set
Rány
Description
Ošetřovatelství 2.ročník 1lf - test k Části 1 2020
Updated