enzymos

 1. Hexokunasa
  • Glukoza-6-fosfát
  • některé inhibovány substrátem, jiné produktem
 2. Glukokinasa
  • specifická nízkoafinitní hexokinása
  • - v ostrůvcéch reguluje inzulin a glukoagon
  • - v hepatocytech vypomáhá s glykogenem
 3. Fisfoglukomutasa
  Buďto Glucosa-6-phosphát na Glucosa-1-phosphát a pak na udp-glukozu a glykogen, nebo Glucosa-1-fosfát na Glukoza-6-fosfát a naopak
 4. UTP-glucose-1-phosphate uridylyltransferase
  anorganická pyrofosfatáza pomáhá vychylovat reakci...
 5. Pyrofosfataza
  • zvyšuje vítěžnost rozkladu ATP
  • buďto anorganická - pyrofosfát - nebo jiné - difosfát součástí molekul
 6. Glycogenin
  Tyrosinove oh primerem - 10 autoglykosylovaných udp-glukóz, na to 8 udp-glukoz, a aaž pak teprve glykogen syntaza
 7. Glykogen synthasa
  Pouze neredukujici konec, alfa1-4
 8. Amylo alfa 1-4 - 1-6 Transglukosidaza
 9. Oligo alfa 1-6 - alfa 1-4 glukantransferasa
 10. Glykogenfosforylaza
  Až po limitní dextrin
 11. Lactate-dehydrogenasa
  • Oboustranně
  • Nad+, 2h+ - ty z glykolyzy
 12. Pyruvat dehydrogenazovy komplex
 13. Cholesterol side-chain cleavage enzym
  • Na 21 plus =o trčící z 20 (ta trčí ze 17)
  • vzniká pregnenolon
 14. 17alpha-hydroxylasa
  Pregnenolon na 17alpha-hydroxy- pregnenolon a progesteron na 17alpha-hydroxy-progesteron
 15. 3beta-hydroxysteroid-dehydrogenaza
  • 3Alko na 3keto, dvojná vazba se zkonjuguje
  • Z pregnelonu na progesteron, z 17alfa-hydroxy-pregnelonu na 17alfa-hydroxy-progesteron
  • Z dehydroepi-androsteronu na androstendion
  • Z androstenediolu na testosteron
 16. mutaza
  hybe skupinu v rámci molekuly
 17. Odkud známe kcat a KM?
  Jsou to konstanty?

  (potřeba pro výpočet [Q]:t)

  vmax=[Q]*kcat je blbost, tato závislost turnover ratu a concentrace platí jen při kinetice nultého řádu, nemůže být tedy použita v obecném vzorci
 18. Působení adrenalinu na enzymy
  adrenalin - > receptor -> adenylát cyclása -> cAMP -> Protein kinasa A -> phosphorylase kinase -> glycogen phosphorylase
Author
Agolic
ID
351096
Card Set
enzymos
Description
osobní (nepoužitelná) sbírka enzymů pro druhý ročník tucc et sucre et al.
Updated