TPO drugi kolokvij

 1. Naštej 4 korake zajema zahtev po vrsti
  Pridobivanje -> Analiza -> Specifikacija -> Validacija
 2. Kaj velja za funkcionalne in kaj za nefunkcionalne zahteve
  • Funkcionalne zahteve
  • - opisujejo zahtevano obnašanje sistema
  • -v obliki zahtevanih fumkcij
  • -opisujemo z GLAGOLI
  • _______________________
  • Nefunkcionalne zahteve
  • -opisujejo zahtevane lastnosti sistema
  • -kakšen naj bo izgled
  • -opišemo s pridevniki
 3. Kaj je uporabniška zgodba in primer
  • Opis funkcionalnosti, ki je pomembna za uporabnika
  • Predstavlja zahteve naročnika
  • Visokonivojska definicija zahtev
  • BREZ TEHNOLOŠKIH PODROBNOSTI!
  • Primer:
  • -IME ZGODGE: Registracija uporabnika
  • -OPIS: Uporabnik se mora registrirati z enoličnim uporabniškim imenom in geslom, preden lahko rezervira izbran hotel
  • -OPOMBA: Uporabnik lahko preiskuje proste hotele kot gost a se mora prijaviti pred izvedbo
  • -OCENA: 4
  • -PRIORITETA: 3
  • -SPREJEMNI TESTI
  • ---- uporabniško ime mora biti enolično
  • ---- poskusi registrirati z podvojenim up. imenom in geslom
  • ---- poskusi registracijo samo z geslom
  • ---- povezava ob pozabljenem geslu
 4. Opis UML(Unified Model Language)
  • Je jezik za opis zahtev in specifikacij
  • Vsebuje množico tehnik grafičnih notacij za ustvarjanje vizualnih modelov
  • UML se uporablja za podporo dokumentacije načrtovanja PO
  • Ni programski jezik
  • Kot sredstvo za lažjo diskusijo
  • Kot podroben opis sistema
 5. Kakšen je statičen in dinamičen model pri UML
  • -Statičen model:
  • Poudarek na statični strukturi sistema
  • Uporablja objekte, atribute, operacije, relacije
  • ______________________________________
  • -Dinamičen model
  • Poudarek na dinamičnem obnašanju sistema
  • Prikazuje sodelovanje med objekti in spremembe notranjih stanj objektov
 6. Kaj je namen načrtovanja arhitekture
  Je ugotoviti in določiti. kako implementirati vse uporabnikove zahteve
 7. Kaj je povezanost in kaj je kohezija?
  • Povezanost:
  • -je odvisnost med moduli
  • -želimo čim manj povezane module
  • -nepovezanost je v praksi skoraj nemogoča
  • Kohezija
  • -odvisnost znotraj modula
  • -med elementi znotraj modula
  • -želimo čim bolj kohezivne module
 8. Naštej 4 elemente opisa načrtovalskega vzorca
  • ime
  • problem
  • rešitev
  • posledice
 9. Katere 3 nivoje testiranja poznamo
  • Test enot
  • Test integracije
  • Test sistema
 10. Katere so 3 glavne aktivnosti obsega predaja sistema v uporabo
  • Uvedba sistema
  • Usposabljanje uporabnikov
  • Dokumentacija sistema
 11. Kateri so 4 glavni razlogi za spremembe po namestitvi
  • Spremembe pričakovanj uporabnikov
  • odprava napak v delovanju
  • prilagotitev novim strojnim in programskim platformam
  • izboljšanje performanc in ostalih nefunkcionalnih značilnosti
 12. Kaj je evolucija programskega sistema
  • Je cikličen proces skozi celotno življenjsko obdobje sistema
  • Ko imamo sistem pride do predlogov za izboljšavo in ji uvedemo, ter te korake ponavljamo
Author
wolf
ID
350537
Card Set
TPO drugi kolokvij
Description
fdsfs
Updated