choroby ukłaldu endokrynowego (etiopatogeneza)

 1. moczówka prosta ośrodkowa
  • PODWZGÓRZE
  • ▪ brak lub niedobór wazopresyny
  • ▪ pierwotne schorzenie idiopatyczne
  • ▪ urazy czaszkowo-mózgowe
  • ▪ nowotwory
  • ▪ uszkodzenie drogi nadwzrokowoprzysadkowej
 2. moczówka prosta nerkowa
  • PODWZGÓRZE
  • nieprawidłowa odpowiedź nerek na wazopresynę, np. defekt receptorów V2
 3. zespół Schwartza-Barttera
  (SIADH – zespół
  nadmiernego wydzielania
  ADH)
  • PODWZGÓRZE
  • nadmiar wazopresyny
  • ▪ rak owsianokomórkowy płuc
  • (najczęstsza przyczyna); może mieć tu
  • znaczenie pneumadyna
  • ▪ urazy czaszkowo-mózgowe
  • ▪ zapalenie opon m-r lub mózgu
 4. akromegalia pochodzenia
  podwzgórzowego
  • PODWZGÓRZE
  • zwiększone wydzielanie GH-RH
  • ▪ zmniejszone wydzielanie GH-IH
  • ▪ → nadmiar GH
 5. banalny zespół
  tłuszczowo-płciowy
  • PODWZGÓRZE
  • nie można wykryć uszkodzenia
  • podwzgórza
 6. zespół Babińskiego-Fröhlicha
  • PODWZGÓRZE
  • organiczne uszkodzenie podwzgórza,
  • np. guz
  • ▪ rzadziej niż b. z. t.-p.
 7. podwzgórzyca
  • PODWZGÓRZE
  • uszkodzenie podwzgórza
  • ▪ zespół bardzo różnorodny,
  • wieloobjawowy
 8. podwzgórzowa niewydolność jajników
  • PODWZGÓRZE
  • najczęściej reakcja na silny stres
  • psychiczny
  • ▪ może towarzyszyć chorobom
  • psychicznym (depresja, schizofrenia)
  • ▪ rzadko wywołana przez stany zapa
 9. przedwczesne dojrzewanie
  płciowe
  • PODWZGÓRZE
  • u płci żeńskiej pojawienie się II-rzędowych cech płciowych przed 8 rż., menarche przed
  • 9rż.
  • ▪ częściej u dziewczynek
  • ▪ przedwczesny skok pokwitaniowy i wcześn
 10. prawdziwe, izoseksualne
  • PODWZGÓRZE
  • zachodzą typowe zmiany charakterystyczne dla dojrzewania u danej płci, tyle że
  • wcześniej
 11. konstytucjonalne
  prawdziwe
  • PODWZGÓRZE
  • brak zmian patologicznych w OUN i
  • innych zmian organicznych
  • ▪ występuje sporadycznie lub rodzinnie
  • (u 1 płci w danej rodzinie)
  • ▪ wywołane przedwczesną dojrzałością
  • osi podwzgórze – przysadka – gonady
 12. prawdziwe
  patologiczne
  • PODWZGÓRZE
  • choroby OUN, szczególnie dotyczące podwzgórza (zapalenie opon i mózgu, urazy,
  • nowotwory, wodogłowie)
  • ▪ przedwczesne dojrzewanie płciowe wywołane uszkodzeniem szyszynki występuje tylko u
  • chłopców
  • w zespole McCune-Albrighta – wieloogniskowa włóknista dysplazja kości,
  • charakterystyczne p
 13. rzekome przedwczesne
  dojrzewanie płciowe
  • PODWZGÓRZE
  • hormonalnie czynne guzy jajników,
  • jąder, nadnerczy
  • ▪ nie leczony zespól nadnerczowopłciowy
 14. opóźnione dojrzewanie
  płciowe
  • PODWZGÓRZE
  • u dziewcząt brak rozwoju II-rzędowych cech płciowych w wieku 13 lat oraz brak
  • menarche w 5 lat po rozwinięciu się sutków
 15. patologiczne o. d. p.
  • PODWZGÓRZE
  • częściej u chłopców, zwykle rodzinnie
  • przejściowe uszkodzenie czynności
  • gonad
  • upośledzenie wydzielania
  • gonadoliberyny
  • antygonadotropowe działanie
  • melatonin
  • uszkodzenie przysadki mózgowej
 16. całkowita niewydolność
  przysadki
  (panhipopituitaryzm)
  • PRZYSADKA
  • ▪ zniszczenie co najmniej 90% miąższu
  • ▪ usunięcie przysadki
  • ▪ niewydolność czynnościowa
  • spowodowana brakiem kilku
  • podwzgórzowych hormonów
  • uwalniających
  • ▪ zespół Sheehana – ostra poporodowa
  • pokrwotoczna martwica przedniego płata
  • przysadki mózgowej; występuje po
  • porodzie powikłanym silnym krwotokiem
  • lub wstrząsem; sprzyja temu powiększenie
  • przedniego płata przysadki w czasie ciąży
  • ▪ zespół Glińskiego-Simmondsa –
  • zniszczenie miąższu przez nieczynny
  • hormonalnie nowotwór lub proces
  • zapalny; występuje u obu płci; dynamika
  • narastania zaburzeń jest mniejsza niż w zespole Sheehana
 17. przysadkowa
  niewydolność jajników
  • PRZYSADKA
  • występuje w zespole Sheehana i
  • Glińskiego-Simmondsa
 18. gigantyzm
  • PRZYSADKA
  • nadczynność przysadki i nadmiar GH
  • w dzieciństwie
  • ▪ gruczolak komórek kwasochłonnych
  • przysadki
 19. akromegalia
  • PRZYSADKA
  • nadczynność przysadki i nadmiar GH
  • po zakończeniu wzrostu kości długich
  • ▪ gruczolak komórek kwasochłonnych
  • przysadki
 20. niedobór somatotropiny u
  dzieci, karłowatość
  przysadkowa
  • PRZYSADKA
  • niskie stężenie GH i somatomedyn we
  • krwi
  • ▪ uszkodzenie układu podwzgórzoweprzysadkowego
  • ▪ dziedziczna – AR
 21. karłowatość typu Larona
  • PRZYSADKA
  • defekt receptorowy (dziedziczenie AR)
  • ▪ utrata zdolności wątroby do syntezy
  • somatomedyn, zwł. IGF-2
  • ▪ niedobór somatomedyn mimo dużego
  • stężenia GH we krwi
  • ▪ podobna sytuacja występuje w
  • przebiegu kwashiorkor i u Pigmejów
 22. hipogonadyzm
  hipogonadotropowy
  • PRZYSADKA
  • niedobór gonadotropin, często w
  • następstwie braku Gn-RH
  • ▪ wtórna niedoczynność gruczołów
  • płciowych
 23. hiperprolaktynemia
  • PRZYSADKA
  • gruczolak przysadki – prolactinoma
  • ▪ pierwotna niedoczynność tarczycy
  • (nadmiar TRH)
  • ▪ niewydolność wątroby lub nerek
  • (zmniejszenie katabolizmu i wydalania
  • PRL)
  • ▪ zmieniona czynność układu
  • dopaminergicznego podwzgórza
  • ▪ organiczne uszkodzenie podwzgórza
  • (powikłanie zapalenia opon, po urazach)
  • ▪ zespół Chiariego-Frommela – brak
  • regresji ciążowych zmian komórek
  • laktotropowych przysadki; utrzymywanie
  • się mlekotok i braku miesiączki po
  • porodzie
  • ▪ hiperprolaktynemia jatrogenna – leki
  • antydepresyjne i neuroleptyki zwiększają
  • uwalnianie PRL; rezerpina wypłukuje
  • dopaminę z zakończeń presynaptycznych
  • ▪ hiperprolaktynemia psychogenna – po
  • wstrząsach psychicznych
  • ▪ hiperprolaktynemia idiopaty
 24. adrenalektomia
  • NADNERCZA
  • usunięcie nadnerczy, niedobór
  • wszystkich ich hormonów
  • ▪ stężenie adrenaliny zmniejsza się,
  • noradrenaliny nie zmienia się znacząco
 25. choroba Addisona
  • KORA NADNERCZY
  • zniszczenie kory nadnerczy przez
  • proces autoimmunologiczny (55%)
  • ▪ przez gruźlicę (30%)
  • ▪ inne rzadsze przyczyny – np. wylew
  • krwi spowodowany skazą krwotoczną
 26. zespół Waterhouse’a i
  Friderichsena
  • KORA NADNERCZY
  • ostra niewydolność kory nadnerczy u
  • dzieci
  • ▪ krwotoczna martwica kory nadnerczy
  • wywołana posocznicą, najczęściej
  • meningokokową
 27. zespół Waterhouse’a i
  Friderichsena
  • KORA NADNERCZY
  • hormonalnie czynny gruczolak kory
  • nadnerczy
  • ▪ wydzielanie ektopowe – nowotwory
  • jajników lub jąder
  • ▪ nadmiar kortyzolu, mało ACTH
 28. choroba Cushinga
  (hiperkortyzolizm wtórny)
  • KORA NADNERCZY
  • gruczolak zasadochłonny przysadki
  • ▪ nadmiar ACTH prowadzi do
  • hiperkortyzolemii
 29. zespół Cushinga
  pochodzenia
  podwzgórzowego
  • KORA NADNERCZY
  • przestawienie podwzgórzowego punktu
  • regulacyjnego tak, że ośrodek produkujący
  • CRH nie jest hamowany w warunkach
  • prawidłowego stężenia kortyzolu
  • (odbierane jest jako zbyt małe)
  • ▪ wzrasta synteza CRH, a wskutek tego
  • ACTH
  • ▪ wzrasta stężenie kortyzolu, przerost
  • kory nanerczy
  • ▪ można zahamować tworzen
 30. zespół Cushinga
  pochodzenia jatrogennego
  • KORA NADNERCZY
  • leczenie glukokortykosteroidami
  • ▪ stężenie ACTH niskie
  • ▪ zwykle mija po zakończeniu leczenia
 31. hipokortyzolizm pierwotny
  • KORA NADNERCZY
  • zniszczenie kory nadnerczy
 32. hipokortyzolizm wtórny
  • KORA NADNERCZY
  • ▪ brak pobudzenia przez ACTH;
  • zniszczenie części gruczołowej przysadki
  • lub brak jej pobudzania przez CRH
 33. hiperaldosteronizm
  pierwotny
  • KORA NADNERCZY
  • gruczolak kory nadnerczy – zespół
  • Conna
  • ▪ samoistny przerost
 34. hiperaldosteronizm wtórny
  • KORA NADNERCZY
  • nasilenie aktywności układu RAA
  • ▪ zwiększenie wydzielania ACTH
  • ▪ ciąża (zwiększone wydzielanie
  • progesteronu [działa natriuretycznie] i
  • zwiększone wydzielanie reniny przez
  • macicę)
  • ▪ niewydolność krążenia
  • ▪ niewydolność wątroby i nerek
  • (obniżenie katabolizmu i wydalania
  • aldosteronu)
 35. hipoaldosteronizm
  pierwotny
  • KORA NADNERCZY
  • składowa ogólnej niewydolności kory
  • nadnerczy (ch. Addisona)
  • ▪ genetycznie uwarunkowane defekty
  • enzymatyczne syntezy aldosteronu
 36. hipoaldosteronizm wtórny
  • KORA NADNERCZY
  • niewydolność układu RAA
  • ▪ niedobór potasu
  • ▪ niedobór ACTH
  • ▪ po usunięciu gruczolaka
  • wytwarzającego aldosteron
  • ▪ leki hamujące syntezę aldosteronu, np.
  • aminoglutetymid
 37. nadczynność
  • TARCZYCA
  • ▪ choroba Gravesa-Basedowa:
  • → ch. autoimmunologiczna
  • → charakterystyczne jest przeciwciało
  • TSH-R(stim)Ab [długo działający czynnik
  • tyreotropowy (LATS), immunoglobuliny
  • tyreotropowe (TSI)] – reaguje z
  • receptorem dla TSH, pobudza rozrost i
  • wydzielanie tarczycy
  • → wykrywa się też przeciwciała: p
  • przeciw tyreoglobulinie TgAb i p. przeciw
  • peroksydazie gruczołu tarczowego (p.
  • przeciwmikrosomalne, TPO-Ab)
  • → prawdopodobna przyczyną jest defekt
  • limfocytów Ts
  • → obrzęk przedgoleniowy (odkładanie
  • glikozaminoglikanów w skórze)
  • → orbitopatia:
  • - objawia się gł. jako wytrzeszcz,
  • łzawienie, zwiększenie wrażliwości na
  • światło
  • - przyczyna są przeciwciała cytotoksyczne
  • uszkadzające mm. gałki ocznej
  • - dochodzi do obrzęku zapalnego tych
  • mm. oraz rozwoju tkanki łącznej bogatej
  • w wodochłonne glikozaminoglikany
  • - podobne cechy ma tkanka obrzęku
  • przedgoleniowego
 38. niedoczynność wrodzona
  (kretynizm)
  • TARCZYCA
  • ▪ brak hormonów tarczycy w życiu
  • płodowym i wczesnym okresie życia
  • pozapłodowego – tyroksyna matki nie
  • przechodzi przez łożysko
  • ▪ genetycznie uwarunkowany niedobór
  • enzymów syntezy h. tarczycy; wrodzony
  • brak lub dystrofia tarczycy – kretynizm
  • sporadyczny
  • ▪ niedobór jodu u matki – kretynizm
  • endemiczny
  • ▪ dzieci matek leczonych w ciąży lekami
  • tyreostatycznymi – kretynizm jatrogenny
  • ▪ niedoczynność rzekoma – oporność
  • tkanek docelowych na hormony tarczycy
 39. niedoczynność wrodzona
  (kretynizm)
  • TARCZYCA
  • stężenie TSH wzrasta wskutek
  • niedoboru h. tarczycy
  • ▪ tyreidektomia
  • ▪ niedobór jodu
  • ▪ leczenie jodem promieniotwórczym
  • ▪ zapalenie autoimmunizacyjne
  • Hashimoto [wykrywa się przeciwciała
  • TgAb i TPO-Ab]
  • ▪ leki tyreostatyczne: duże dawki jodu,
  • propylouracyl, metylouracyl
  • ▪ goitryna (powstaje z progoitryny,
  • obecnej m. in. w kapuście i rzepie, pod
  • wpływem ciepłochwiejnego aktywatora
  • zawartego w tych warzywach, albo
  • wytwarzanego przez bakterie jelitowe; m
  • to znaczenie w diecie wegetariańskiej)
 40. niedoczynność wtórna
  • TARCZYCA
  • zniszczenie przysadki
  • ▪ uszkodzenie podwzgórza
  • (niedoczynność trzeciorzędowa)
  • ▪ stężenie TSH maleje, co skutkuje
  • spadkiem stężenia h. tarczycy
 41. niedoczynność
  przytarczyc:
  • PRZYTARCZYCE
  • ▪ pierwotna: wrodzony lub dziedziczny
  • niedorozwój przytarczyc, mechanizm
  • autoimmunologiczny
  • ▪ wtórna: całkowite wycięcie przytarczyc,
  • np. podczas tyreoidektomii
  • ▪ brak lub niedobór PTH – powoduje
  • upośledzenie wydalania Ca i fosforanów z
  • moczem
  • ▪ bezpośrednią przyczyną objawów są
  • zaburzenia jonowe:
  • → hipokalcemia [niedobór wapnia
  • obniża próg pobudliwości komórkowej]
  • → hiperfosfatemia – rzadko
  • → skrajna hipomagnezemia
  • → zasadowica (gł. oddechowa) –
  • zmniejszenie [H+] powoduje zwiększenie
  • wiązania wapnia z białkami i zmniejszenie
  • frakcji wapnia zjonizowanego
  • → hiperkaliemia nie może spowodować
  • tężyczki, bo towarzyszy jej kwasica
 42. niedoczynność
  przytarczyc:
  • PRZYTARCZYCE
  • brak odpowiedzi receptorów tkanki
  • kostnej na PTH
  • ▪ prawidłowe stężenie PTH w surowicy
 43. pierwotna nadczynność
  przytarczyc
  • PRZYTARCZYCE
  • nowotwór
  • ▪ przerost
  • ▪ wydzielanie ektopowe
  • ▪ nadmiar PTH
 44. wtórna nadczynność
  przytarczyc
  • PRZYTARCZYCE
  • ▪ każdy czynnik obniżający stężenie
  • wapnia w osoczu (pobudzanie wydzielania
  • PTH):
  • → brak w pożywieniu
  • → niedobór witaminy D (także w
  • przewlekłej niewydolności nerek)
  • → zespoły złego wchłaniania
 45. CUKRZYCA
  TRZUSTKA
 46. CUKRZYCA
  • TRZUSTKA
  • niedobór insuliny
  • zaburzenia gospodarki węglowodanowej:
  • ▪ zahamowanie transportu glukozy do
  • komórek
  • ▪ aktywacja glukoneogenezy i
  • glikogenolizy w wątrobie
  • ▪ hiperglikemia
  • ▪ glikozuria → diureza osmotyczna
  • zaburzenia gospodarki lipidowej:
  • ▪ niemożność zużycia glukozy jako
  • materiału energetycznego zmusza do
  • użycia kwasów tłuszczowych
  • ▪ lipoliza
  • ▪ ketogeneza (działanie ketogenne
  • glukagonu)
  • zaburzenia gospodarki białkowej:
  • ▪ zaburzony transport aminokwasów do
  • komórek
  • ▪ zmniejszenie anabolizmu i wzmożenie
  • katabolizmu białek
  • ▪ zwiększenie stężenia związków
  • azotowych we krwi – azotemia
  • ▪ ujemny bilans azotowy
  • kwasica cukrzycowa ketonowa:
  • ▪ najczęściej sutek niepodania insuliny
  • ▪ częściej w typie I
  • ▪ wyzwalana przez różne bodźce: stres,
  • ciąża, zakażenie, zabiegi chirurgiczne
  • ▪ hiperglikemia → glikozuria → diureza
  • osmotyczna → odwodnienie →
  • hipotonia, wstrząs hipowolemiczny
  • ▪ gromadzenie się ciał ketonowych →
  • addycyjna kwasica metaboliczna →
  • oddech Kussmaula
  • ▪ kwasica sprzyja wychodzeniu z
  • komórek potasu i fosforanów, wskutek
  • diurezy osmotycznej są tracone z moczem
  • śpiączka hiperosmolarna:
  • ▪ u pacjentów z częściowo wydolną
  • czynnością wewnątrzwydzielniczą trzustki
  • – ilość insuliny nie wystarcza do kontroli
  • gospodarki węglowodanowej (występuje
  • hiperglikemia, glikozuria i diureza
  • osmotyczna), ale zapobiega wystąpieniu
  • ketozy
  • ▪ do śpiączki dochodzi wskutek
  • odwodnienia (diureza osm.)
  • kwasica mleczanowa:
  • ▪ współistniejące ciężkie choroby z
  • nadprodukcją kwasu mlekowego
 47. typ II (c. niezależna od
  insuliny, c. wieku
  dojrzałego)
  • TRZUSTKA
  • dużą rolę odgrywają czynniki
  • genetyczne
  • ▪ klasyczne błędne koło:
  • przeładowanie węglowodanami (nadmiar
  • glukozy) → wzmożone wydzielanie
  • insuliny → „down-regulation” –
  • zmniejszenie liczby receptorów
  • (insulinooporność) → obniżenie utylizacji
  • glukozy → większa hiperglikemia →
  • dalsze zwiększenie zapotrzebowania na
  • insulinę → itd.
  • ▪ w pewnym momencie dochodzi do
  • wyczerpania możliwości komórek B i
  • rozwoju cukrzycy
  • ▪ przez zastosowanie diety
  • ubogowęglowodanowej i
  • niskoenergetycznej udaje się odwrócić
  • błędne koło
 48. typ III (MRDM)
  • TRZUSTKA
  • cukrzyca powstała w wyniku żywienia
  • niedoborowego
 49. typ IV (cukrzyce wtórne)
  • TRZUSTKA
  • ▪ zapalenie trzustki
  • ▪ hemochromatoza
  • ▪ akromegalia
  • ▪ choroba Cushinga
  • ▪ upośledzona czynność receptorów
 50. insulinoma (wyspiak)
  • TRZUSTKA
  • ▪ nadmiar insuliny
  • ▪ guz hormonalnie czynny wywodzący się
  • z komórek B (najczęstszy guz
  • hormonalnie czynny trzustki)
 51. typ I (insulinozależna,
  młodzieńcza)
  • TRZUSTKA
  • ▪ znacznego stopnia zniszczenie
  • komórek B wysp trzustkowych wskutek
  • odpowiedzi autoimmunologicznej
  • ▪ prawdopodobny mechanizm:
  • zakażenie wirusowe → zapalenie wysp →
  • wzmożone wydzielanie IFN →
  • wzmożona ekspresja MHC klasy I i II
  • →prezentacja autoantygenów limfocytom
  • T → odpowiedź autoimmunologiczna →
  • niszczenie komórek B → uwalnianie z
  • niszczonych komórek kolejnych
  • antygenów
  • ▪ antygeny: dekarboksylaza kwasu
  • glutaminowego (GAD), insulina,
  • proinsulina, antygeny cytoplazmatyczne i
  • powierzchniowe komórek B
 52. hiperestrogenizm
  mężczyzn
  • ESTROGENY
  • niewydolność wątroby (marskość) →
  • upośledzony katabolizm estrogenów
 53. zespół przedwczesnego
  wygasania czynności
  jajników
  • ESTROGENY
  • ▪ zjawiska autoimmunologiczne w
  • obrębie jajników
 54. przetrwały pęcherzyk
  jajnikowy
  • ESTROGENY
  • przetrwanie pęcherzyka Graafa bez
  • jajeczkowania
  • ▪ nie powstaje ciałko żółte i nie jest
  • wytwarzany progesteron
  • ▪ estrogeny są wydzielane przez 5-7 tyg.
  • (tyle może przetrwać pęcherzyk),
  • uniemożliwiając wystąpienie miesiączki
 55. zespół feminizujących
  jąder
  • ANDROGENY
  • defekt receptora androgenów
  • ▪ brak odpowiedzi tkanek na prawidłowe
  • stężenie dihydrotestosteronu
 56. hirsutismus simplex
  • ANDROGENY
  • ▪ miejscowe zwiększenie odpowiedzi
  • receptorów tkankowych na androgeny
  • genetycznie uwarunkowany niedobór 5-
  • α-reduktazy testosteronu
 57. zespół nadnerczowopłciowy
  • ANDROGENY
  • ▪ zwiększone wydzielanie androgenów
  • nadnerczowych
  • ▪ może być uwarunkowany genetycznie
  • ▪ nabyty – najczęściej nowotwór nadnerczy wytwarzający androgeny
 58. hipoandrogenizm
  • ANDROGENY
  • genetycznie uwarunkowany defekt
  • syntezy androgenów
 59. zespół wielotorbielowatych
  jajników (PCOS), zespół
  Steina-Leventhala
  • ANDROGENY
  • zależna od LH nadprodukcja
  • androgenów
  • ▪ wysoki stosunek LH : FSH
  • (prawidłowy zbliżony do 1 :1)
  • ▪ zaburzenia prawidłowej dobowej
  • pulsacji Gn-RH
  • ▪ u większości nadwrażliwość na ACTH
  • (prowadzi do zwiększenia syntezy
  • androgenów)
  • ▪ hiperinsulinomia i insulinooporność
  • (insulina i insulinopodobne czynniki
  • wzrostowe stymulują syntezę androgenów
  • w jajniku)
  • ▪ wzrost stężenia LH prowadzi do
  • wzrostu aktywności OVRAS* z
  • następczym hiperandrogenizmem
  • * OVRAS – jajnikowy układ reninaangiotensyna:
  • - prawie wszystkie komórki jajnika mają
  • własną aktywność reninową
  • - zwiększone stężenie angiotensyny II w
  • jajniku zwiększa syntezę progesteronu i
  • testosteronu, a hamuje aromatazę – chroni
  • jajnik przed nadprodukcją estrogenów
Author
Manwe
ID
350519
Card Set
choroby ukłaldu endokrynowego (etiopatogeneza)
Description
etiopatogeneza
Updated