TPO_prvi_del

 1. Glavne aktivnosti upravljanja projekta:
  Načrtovanje projekta (projectplanning) Predlog projekta (projectproposal) Upravljanje tveganj (risk management) Vodenje ljudi (people management) Poročanje (reporting)
 2. Sestavni deli projektnega načrta
  • Uvod
  • Organizacija projekta Analiza tveganj Zahteve po opremi Sestava vseh aktivnosti Časovni potek
  • Nadzor izvajanja
  • Poročanje
 3. Mrežni diagram aktivnosti (Pertov diagram)
  • poudarja relacije med aktivnostmi
  • prikazuje odvisnosti med posameznimi aktivnostmi aktivnostim pripisani časi
 4. Ganttov diagram ali gantogram (stolpični diagram)
  • poudarja časovno odvisnost
  • temelji na koledarju
  • za vsako aktivnost prikazuje
  • čas trajanja, razpored začetka in konca aktivnosti,
  • (odgovorne ljudi, predvidene zmogljivosti ...)
  • vse aktivnosti postavljene na najzgodnejši začetek označena kritična pot
  • omogoča spremljanje poteka projekta
 5. Vpliv na končno ceno projekta
  • Negotove ocene stroškov
  • Poslovne priložnosti na trgu
  • Pogodbene zaveze
  • Spremenljivost zahtev
  • Potreba po pridobitvi projekta
 6. Obseg dela
  • ure, človek-mesec (ČM)
  • število programskih vrstic (LOC ali KLOC)
  • ---odvisno od jezika, stila programiranja ...
  • funkcijske točke
  • ----ocena funkcionalnosti, neodvisna od jezika
  • ---ocenimo značilnosti programa: zunanji parametri (vhodi, izhodi), interakcija z uporabniki, zunanji vmesniki, aplikacijske točke
  • ---ocenimo število in zahtevnost: zasloni, poročila, moduli
  • ---uteženo glede na zahtevnost
 7. Primer: COCOMO
  • Štirje modeli za ocenjevanje:
  • Sestavljena aplikacija:
  • Zgodnji načrt:
  • Ponovna uporaba:
  • Načrtovana aplikacija:
 8. Štiri osnovna načela agilnosti
  • Posamezniki in interakcije
  • • pred procesi inorodji
  • Delujoč program
  • • pred obsežno in popolno dokumentacijo Vključevanje (sodelovanje)uporabnika
  • • pred pogajanjem opogodbi
  • Upoštevanje sprememb
  • • pred sledenjemizdelanemu
  • načrtu razvoja programske opreme
 9. Faze SCRUM metode:
  • 1. Osnutek načrta: Definiranje splošnih ciljev projekta Načrtovanje arhitekture programskeopreme
  • 2. Zaporedje iteracij (sprint): V vsaki iteraciji razvijemo inkrementsistema
  • 3. Zaključek projekta Projekt je končanDopolnitev
  • dokumentacije Analiza projekta
 10. Vloge pri SCRUM:
  • -Lastnik izdelka: Ena sama oseba, zadolžena za projekt
  • Skrbi za zagotavljanje sredstev
  • Vzdržuje seznam zahtev
  • -Razvojna skupina: Odgovarja za razvoj novih funkcij
  • Zadolženizauspehposameznihiteracijinkončnotudiprojekta
  • -Skrbnikmetodologije:Skrbidasedelavskladuzmetodologijo
  • -Opazovalci: Se ne smejo neposredno vmešavati
 11. Načrtovanje v XP:
  • 1. Identifikacija
  • 2. Začetna ocena Pregledzgodb
  • 3. Načrtovanje izdaje Izbira in nadgradnja zgodb Sodelovanje naročnika Določitev datumov Določanje prioritete in vrstni redzgodb
  • 4. Načrtovanje iteracije Izbira zgodb za iteracijo Izračunhitrosti skupine
  • 5. Načrtovanje nalog
  • Iteracijo razdrobimo na naloge (4-16ur)
  • Razvijalci si izberejo naloge, ki jih bodo implementirali Na polovici iteracije je preglednapredka,
  • zaključena mora biti polovica zgodb, če ne,
  • zmanjšamo obseg Cela skupina ima pregled nad nalogami
Author
wolf
ID
350494
Card Set
TPO_prvi_del
Description
jfkfsdjj
Updated