PB2_drugi

 1. Kdaj uporabiti mongoDB
  • Ko skalabilnost sistema predstavlja prioriteto
  • Ko že v osnovi predstavljamo podatke v formatu JSON
  • Ko smo omejeni z uporabo statične sheme podatkov
 2. mongoDB naštej primerjatorje, večje, manjše, je enako…
  • $eq (je enako)
  • $gt (večje)
  • $gte (večje ali enako)
  • $lt (manjše)
  • $lte (manjše ali enako)
  • $ne (ni enako)
 3. mongoDB logični operatorji and, or, not , nor
  • db.animals.find({$or: [{starost: {$lt:1}}, {starost: {$gt: 10}}]})
  • $or
  • $and
  • $not
  • $nor
 4. mongoDB update ime na "zelo star" vsem ki imajo starost nad 100
  db.animals.update({ starost: { $gt: 100} }, { $set: { ime: "Zelo star!"}})
 5. mongoDB remove tistega ki ima starost nad 100
  db.animals.remove({starost: {$gt: 100}})
 6. mongoDB remove vse elemente iz collections, vendar ne izbriše collection
  db.animals.remove({})
 7. mongoDB operacija vsebuje, ne vsebuje
  • vsebuje:
  • db.animals.find({ime: {$in: ["Pes_3", "Pes_1"]}})
  • ne vsebuje:
  • db.animals.find({ime: {$nin: ["Pes_3", "Pes_1"]}})
 8. Ali podatkovna baza mongoDB omogoča shranjevanje velikih binarnih datotek, kot je naprimer video
  Omogoča tudi shranjevanje velikih binarnih datotek (video, slike)
 9. Naštej faze procesiranja poizvedb
  • Dekompozicija (razčlenjevanje in preverjanje)
  • Optimizacija
  • Generiranje kode
  • Izvedba
 10. Katere podatke potrebujemo če hočemo uspešno izvesti postopek optimizacije poizvedbe
  • Sistemski katalog
  • Statistiko
 11. Katere vzroke za nesreče v podatkovnih bazah poznamo ne glede na to kaj prizadanejo
  • odpoved sistema
  • poškodba medija
  • programska napaka v aplikaciji
  • sabotaža (namerno uničenje podatkov s strani administratorja)
  • neprevidnost
 12. Katere so komponente za obnavljanje PB po nesrečah, ki jih zagotablja SUPB
  • varnostna kopija
  • dnevnik - ki hrani podatke o trenutnem stanju transakcij in spremembah v PB
  • kontrolne točke
  • komponenta SUPB ki omogoča obniviti podatkovno bazo v zadnje konsistentno stanje
 13. Kaj je značilno za inkrementalno varnostno kopijo podatkovne baze
  • Je kopija, ki vsebuje samo spremembe izvedene od zadnje popolne ali inkrementalne kopije PB
  • Lahko se hrani v oblaku
  • Vsebuje podake iz PB, ki predstavljajo razliko med sedanjo množico podatkov, ki se nahaja v PB, ko je bila izdelana zadnja varnostna kopija podatkov
 14. V čem se razlikujeta zvezdna in snežna shema
  • Snežna ima v dimenzijskih tabelah normalizirane podatke
  • Zvezdna ima v dimenzijskih tabelan nenormalizirane podatke
 15. Naštej tri vrste NoSQL podatkovnih baz
  • Document store
  • Wide Column Store
  • Key Value Store
 16. Kaj je urnik pri serializaciji in obnovljivosti
  Zaporedje operacij iz množice sočasnih transakcij, ki ohranja vrstni red operacij posameznih transakcij
Author
wolf
ID
350482
Card Set
PB2_drugi
Description
fdsgsfdg
Updated