PB2_prvi

 1. Močni entitetni tip
  Enolični identifikator sestavljajo le atributi entitete
 2. Šibki entitetni tip
  Enolični identifikator ni sestavljen le iz atributov, temveč tudi iz razmerji drugih entitet v razmerju
 3. Many-to-many
  • Je relacija med dvema entitetama A in B.
  • Kjer ima lahko A več otrok v B, ter B ima lahko več otrok v A.
  • V takem primeru imamo eno dodatno tabelo ki ji rečemo asociativna tabela
 4. Prva normalna oblika
  • Relacija je v prvi normalni obliki, če:
  • Nima ponavljajočih skupin (atributi ne smejo biti večvrednostni)
  • Ima definiran primarni ključ in določene funkcionalne odvisnosti
  • Koraki:
  • Ostranimo ponavljajoče skupine
  • Določimo funkcionalne odvisnosti
  • Določimo primarni ključ
 5. Transakcija delno zaklepanje
  Delno zaklepanje nad neko podatkovno enoto pomeni da ima dovoljenje samo za branje pisanje pa ne
 6. Transakcija ekskluzivno zaklepanje
  Lahko enoto prebere ali pa vanjo piše
 7. Mrtva zanka kdaj se pojavi
  Ko dve transakcije nemoreta iti naprej ker drug drugo čakata da spusti ključavnico
 8. Kaj lahko služi kot parameter pri izboru transakcijske žrtve, ko je zaradi smrtnega objema treba eno transakcijo prekinit
  Prekinejo se vedno mlajše transakcije
 9. Zakaj je pri fizičnem nivoju potrebno izvesti analizo transakcij
  • Potrebno je razumeti namen transakcij in analizirati najpomembnejše
  • Zato da lahko določimo ustrezne indekse nad atributi v tabelah
  • Zato da ugotovimo ali imamo v tabelah prisotne ustrezne atribute
  • Zato da identificiramo tabele ,do katerih transankcije največkrat dostopajo in te ustrezno preoblikujemo, če moramo pohitriti izvajanje transakcij.
 10. Kaj je normalizacija
  • Je postopek s katerim pridemo do množice primerno strukturiranih relacij, ki ustrezajo kriteriju normalne oblike.
  • Je postopek preoblikovanja relacij v obliko, pri katerih do ažurnih anomalij ne more priti
 11. Kaj so ažurne anomalije
  • So relacije ki vsebujejo odvečne podatke lahko povzročajo anomalije pri spreminjanju podatkov
  • Poznamo več vrst anomalij
  • - Anomalije pri dodajanju n-teric v relacijo
  • - Anomalije pri brisanju n-teric iz relacije
  • - Anomalije pri spreminjanju n-teric
 12. Anomalije pri dodajanju:
  Če želimo dodati podatke o novih članih, za neko organizacijsko enoto, moramo vpisati tudi vse podrobnosti o organizacijski enoti
 13. Anomalije pri brisanju
  Če iz relacije zbrišemo n-terico, ki predstavlja zadnjega člana v neki organizacijski enoti, zgubimo tudi podatke o organizacijski enoti
 14. Anomalije pri spreminjanju
  Če želimo spremeniti vredsnost nekega atributa določene organizacijske enote, recimo naslov, moramo popraviti vse n-terice, v katerih takšna vrednost atributa nastopa
 15. Kaj predstavlja EER (Extended Entity Relationship) in kateri so njegovi dodatni gradniki
  • Je razširjen ER diagram
  • SPECIALIZACIJA: Ugotavljamo razlike med entitetami določenega tipa in skušamo entitetni tip razbiti na več specializiranih entitet
  • GENERALIZACIJA: Ugotavljamo skupne lastnosti entitet razližnih tipov in skušamo realizirati nov tip s slupnimi latsnostmi
  • AGREGACIJA: modeliramo povezavo "je del" oziroma "ima" s katero določimo pripadnost tipa "del" tipu "celota"
  • KOMPOZICIJA:Posebna vrsta agregacije z močnim lastništvom, del ne more obstajati brez celote
 16. Kdaj se odločimo za uporabo relacij v nižjih normalnih oblikah, recimo druga normalna oblika ali celo prva
  • Višjim normalnim oblikam se včasih odrečemo na račun doseganja boljše učinkovitosti
  • Ko hočemo zmanjšati število stikov v poizvedbah, ki se nahajajo nad podatkovno bazo.
 17. Ali ima lahko relacija več primarnih ključev?
  Tabela ima lahko samo en primarni ključ, ki vsebuje single or multiple fields
 18. Zakaj mora pri uporabi protokolov za preprečevanje mrtve zanke (Rani ali čakaj, Čakaj ali izdihni) transakcija obdržati časovno oznako, če jo med izvajanjem prekine
  Zato da postane s časoma starejša, da se je stalno ne prekinja
 19. Katera dva protokola za preprečevanje mrtve zanke poznaš + opis
  • Čakaj ali izdihni(Wait-Die)
  • Če je transakcija TA starejša od TB, preide TA v stanje čakanja na odobrite, če je mlajša,
  • pa se njeno izvajanje prekine, transakcija se se razveljavi in posreduje transakcijskemu programu v ponovno izvajanje
  • (z istim časovnim žigom, s čimer se zagotovi da sčasoma postane starejša, da se nebi venomer prekinjala)
  • ______________________________
  • Rani ali čakaj(Wound-Wait)
  • Če je transakcija TA starejša od TB, se prekine, razveljavi in vrne v ponovno izvajanje transakcija TB (po njeni razveljavitvi se transakciji TA odobri zaklepaje podatka),
  • če je TA mlajša pa preide v stanje čakanja
 20. Kaj je denormalizacija
  • Denormalizacija se nanaša na dopolnitev relacijske sheme, tako da eni
  • ali več relacij znižamo stopnjo normalne oblike
  • Primer: 3NO v 2NO
  • Nanaša se tudi na primere, ko dve normalizirani relaciji združimo v eno.
 21. Zakaj atribut x ni smiselno indeksirati če ko poizvedujemo po tem atributu dobimo nazaj skoraj vse vrstice
  • Zato ker SUPB pri branju vsake vrstice najprej dostopati do indeksa(1 dostop) ter do dejanske vrstice v tabeli(2 dostop)
  • Zato ker se vedno izpiše cela tabela in bi bilo branje zapisov tabele preko indeksa počasnejše
 22. Kaj je sekundarni indeks
  • Je indeks po atributu, ki ni atribut po katerim je urejenna relacija
  • S sekundarnim indeksom se običajno indeksira tuj ključ, v tabeli če se ta pogosto uporablja v stikih
  • Namen je omogočiti učinkovito iskanje s pomočjo dodatnih ključev
 23. Kaj je primarni indeks
  Indeks po primarnem ključu, po katerem je urejena relacija
 24. Kaj je značilno za B+ drevesa
  • Za B+ drevo velja, da so lahko vozlišča zasedena pod 50%
  • B+ indeks predstavlja uravnoteženo drevo
 25. Tranzitivne, parcialne odvisnosti
  • Tranzitivne: Med atributi, ki niso del primarnega ključa je odvisnost
  • Parcialne odvisnosti: Atribut ki ni del ključa, je funkcionalno odvisen le od dela primarnega ključa
 26. Kaj lahko služi kot parameter pri izboru transakcije (žrtve), ko je treba zaradi smrtnega objema neko transakcijo prekiniti
  • Število sprememb, ki jim mora transakcija še izvesti do konca
  • Število operacij ki jih je transakcija že izvedla
Author
wolf
ID
350479
Card Set
PB2_prvi
Description
cvb
Updated