MT_VIZUALIZACIJA_2

 1. TIPI NABORA PODATKOV
  • tabele
  • več dimenzionalne tabele
  • omrežja
  • drevesa
  • polja
 2. STRUKTURIRANI PODATKI
  • vemo kakšni so podatkovni tipi
  • vemo kaj pomenijo
 3. NESTRUKTURIRANI PODATKI, ter kako jih prevedemo v struktirirane
  • ni podakovnega modela
  • slike, zvok, video
  • Predelamo jih tako da pridobimo informacije iz multimedijskih podatkov
 4. ENTITETE(element)
  • Stvari ki jih preučujemo
  • primer: Oseba, avto, poslel…
 5. LASTNOSTI(atributi)
  • lastnosti entitet
  • npr: Višina osebe, temperatura prostora…
 6. RAZMERJA
  • Povezave med entitetami
  • npr: starš/otrok, trgovina/stranka
 7. SEMANTIKA PRI PODATKIH V TABELI
  Je v najbolj zgornji vrstici
 8. NOMINALNI PODAKI
  • So kategorični
  • NPR: sadje, spol, filmski žanri
 9. ORDINALNI PODATKI
  • So urejenostni
  • Lahko jih primerjamo med sabo in urejamo
  • Temperatura: Nizka, srednja, visoka
  • Ocene na fakulteti
 10. KVANTITATIVNI PODATKI
  Z njimi lahko računamo
 11. INTERVALNI
  • Nimajo prave ničle
  • Omogočajo primerjavo razlik
  • Datum, lokacija, temperatura
 12. RAZMERNOSTNI
  • Lahko primerjamo razmerja in proporce
  • Dolžina, masa, starost, razdalja
 13. PODATKOVNI VS KONCEPTUALNI MODEL
  • Podatkovni: Nizkonivojski opis podatkov, množica in operacije, npr float vrednosti
  • Konceptualni: Vklučuje semantiko, podpira sklepanje
  • Podatkovni: 1D float
  • Konceptualni: Temperatura
 14. LASTNOSTI VIZUALNIH SPREMENLJIVK POLOŽAJ
  • Najmočnejša spremenljivka
  • Uporabna za vse podatkovne tipe
  • Problem je da ni vedno na voljo in lahko pride do prekrivanja
  • Image Upload 1
 15. LASTNOSTI VIZUALNIH SPREMENLJIVK - VELIKOST IN DOLŽINA
  • Ta spremenljivka je dobra v 1D, slaba pa je v več dimenzijah
  • V več dimenzijah imamo težave pri določevanju razmerji
  • Image Upload 2
 16. LASTNOSTI VIZUALNIH SPREMENLJIVK - SVETLOST/NASIČENOST
  • Predvsem za kvantitativne podake
  • Če je veliko gradacij težje razlikujemo
  • Image Upload 3
 17. LASTNOSTI VIZUALNIH SPREMENLJIVK - BARVA
  • Dobra za kategorične atribute
  • Najbolje da razdelimo na razrede(7 - 10)
  • Ni primerna za kvantitativne podatke
  • Image Upload 4
 18. LASTNOSTI VIZUALNIH SPREMENLJIVK - OBLIKA
  • Dobra za kategorične atribute
  • Lahko ima zelo veliko razredov
  • Image Upload 5
Author
wolf
ID
350389
Card Set
MT_VIZUALIZACIJA_2
Description
fsdgsdgsgsdgdfgsdgsdgsdgsdgsdgs
Updated