TPO_3

 1. Naštej modele razvoja programske opreme
  • Tradicionalni modeli
  • - zaporedni (waterfall model)
  • - inkrementalni model

  • Evolucijski modeli
  • - Iterativni model
  • - Prototipni model
  • - Spiralni model

  • Agilne metode
  • - ekstremno programiranje
  • - Scrum
 2. Zaporedni model opis
  • Je model za razvoj PO
  • Vsaka faza mora biti dokončana preden se lahko pomaknemo na naslednjo

  • Faze:
  • Analiza zahtev
  • Načrtovanje sistema
  • Implementacija
  • Testiranje enot
  • Namestitev sistema
  • Vzdrževanje
 3. Inkrementalni model
  • Image Upload 1
  • Začnemo z manjšimi funkcionalnostmi podsistemov in ob vsaki novi izdaji dodajamo nove funkcionalnosti

  Z vsako novo izdajo se doda nov podsistem
 4. Iterativni razvoj
  Cel sistem izdelamo že na začetku in nadgrajujemo funkcionalnosti podsistemov z vsako novo izdajo.

  To pomeni da pri Iterativnem imamo že vse podsisteme le nagrajujemo jih

  Image Upload 2
 5. Inkrementalni in iterativni
  Učinkovita kombinacija

  Razdelitev na inkremente, vsak inkrement se izvaja iterativno.

  Image Upload 3
 6. Kaj je metodologija in prednost njene uporabe
  okvir za strukturiranje, načrtovanje in nadzor nad procesom razvoja programske opreme 

  • Prednosti uporabe metodologij
  • ◦bolj kakovosten končen izdelek
  • ◦bolj kakovosten proces razvoja ◦standardizacija poslovanja
  • ◦lažje delo s kadri, izobraževanje kadrov
  • ◦vtis na naročnika
 7. Problem plansko vodenih metodologij
  • Dolg življenjski cikel
  • Zahtevne za učenje in uporabo
  • Preveč dokumentacije
  • Težave pri vključevanju sprememb med razvojem
 8. Bistvo agilnih procesov
  • Bistvo agilnih procesov je ideja o preprostosti ◦nikoli ne proizvedi več, kot je potrebno
  • ◦nikoli ne izdeluj dokumentov, ki skušajo predvideti prihodnost

  Poudarek je na fleksibilnosti pri hitri izdelavi zmogljive PO
 9. Naštej primere agilnih metodologij
  • Scrum
  • XP - ekstremno programiranje
  • AD - Agile Database Techniques
  •         Agilne tehnike podatkovnih baz
  • AM - Agile Modeling
  •         Agilno modeliranje
  • ASD - Adaptive Software Development
  •         Prilagodljiv razvoj programske opreme
  • AUP - Agile Unified Process
  •         Družina metodologij Crystal
  • FDD - Feature Driven Development
  •         Značilno voden razvoj prog. opreme
  • DSDM - Dynamic System Development Method
  •         Metoda dinamičnega razvoja sistemov
  • LSD - Lean Software Development
  •         Vitek razvoj programske opreme
  • TDD - Test Driven Development
  •         Testno voden razvoj
 10. Značilnosti agilnega pristopa
  • Inkrementalen, iterativen razvoj
  • kratki cikli (več krajših iteracij)
  • rezultat vsakega cikla je delujoča koda, ki gre takoj v uporabo

  Prototipiranje, ponovna uporaba

  • Intenzivno sodelovanje z uporabniki
  • stalna komunikacija
  • nudi povratne informacije skozi razvojni cikel

  • Enostavnost
  • metode enostavne za učenje in uporabo
  • poenostavitev pri načrtovanju in razvoju

  • Prilagodljivost
  • sprotno vključevanje sprememb zahtev naročnika
 11. Štiri osnovna načela agilnosti
  Posamezniki in interakcije

  Delujoč program

  Vključevanje (sodelovanje uporabnika)

  Upoštevanje sprememb
 12. 12 principov agilnosti
  • 1. Zadovoljstvo stranke z zgodnjimi in stalnimi nadgradnjami
  • 2. Tudi pozne spremembe zahtev dobrodošle
  • 3. Kratka obdobja med izdajami
  • 4. Dnevno sodelovanje med poslovnimi uporabniki in razvijalci
  • 5. Razvoj zaupamo najbolj motiviranemu posamezniku
  • 6. Neposredni pogovor najboljši za posredovanje informacij
  • 7. Glavno je da imamo delujoči program
  • 8. Vsi udeleženci vzdržujejo stalen tempo razvoja
  • 9. Težimo k tehnični odličnosti in dobremu načrtovanju
  • 10. Ključna enostavnost
  • 11. Najboljše rešitve izhajajo iz samoorganiziranih ekip
  • 12. Občasno ekipa oceni svoje delovanje in ga ustrezno popravi.
 13. Zakaj načrtujemo projekt
  Glavni namen je uskladitev aktivnosti, tako da bo čas trajanja projekta čim krajši, ter da je potrebno število ljudi in stroškov čim manjše.
 14. Vrste naćrtovanja
  • Plansko vodeno 
  • Celotna funkcionalnost določena v naprej

  • Agilno
  • Programsko opremo dajemo uporabniku v inkrementih 

  Funkcionalnost ni načrtovana v naprej, določi se med razvojem, kaj se vključi je odvisno od napredka in uporabnikovih prioritet

  Mejniki morajo biti jasni

  Plan se stalno spreminja
 15. Dva pristopa k razvoju programske opreme
  Plansko voden pristop ◦ izdelava programske opreme poteka po točno določenem, vnaprej predpisanem postopku ◦ uporaba metodologije ◦ razbitje projekta na zaporedje majhnih, obvladljivih korakov ◦ uporaba diagramskih tehnik ◦ natančno vnaprejšnje načrtovanje ◦ obsežna dokumentacija, slaba odzivnost na spremembe v zahtevah


  Agilen pristop ◦ prilagajanje spremembam v zahtevah uporabnika ◦ opuščanje aktivnosti, ki niso nujno potrebne
 16. Agilno vodenje projekta
  • Sprotno določanje zahtev
  • Pogoste spremembe (zahtev in izdelka)
 17. Manifest agilnosti
  ◦pripravila skupina 17 svetovalcev in praktikov ◦ srečanje leta 2001 ◦predpisuje principe in postopke, ki jih morajo upoštevati agilne metode
 18. Model procesa razvoja, kaj model procesa sploh pomeni?
  Je organiziranje aktivnosti, tako da razvoj naredimo bolj učinkovit.
Author
wolf
ID
349746
Card Set
TPO_3
Description
rwerwergteeterertg
Updated