vocab part 1

 1. 1. Tamamlama
  2. Tamamlanma
  Completion (n)
 2. Tamamlamak
  Complete (v)
 3. Tatmin
  Satisfaction (n)
 4. 1. Tatmin etmek
  2. Memnun etmek
  3. Sağlamak, karşılamak
  • Satisfy (v)
  • (We try to satisfy our customers.)
  • (The education system must satisfy the needs of all children.)
 5. İcat etmek
  Invent (v)
 6. Medeniyet
  Civilization (n)
 7. İcat
  Invention (n)
 8. Kanıtlamak
  Prove (v)
 9. Kanıt
  • Proof (n)
  • Evidence (n)
 10. Oldukça (very kadar kuvvetli değil)
  • Quite (adj)
  • (Quite big)
 11. Madde (toprak, su, civa, demir vb)
  Substance (n)
 12. Kutlamak
  Celebrate (v)
 13. Kutlama
  Celebration (n)
 14. Yolcu
  Passenger (n)
 15. Çevreyi kirletmek
  • Pollute (v)
  • (The oil polluted many beaches.)
 16. Çevre kirliliği
  • Pollution (n)
  • (Air pollution, water pollution, noise pollution)
 17. Plaj, kumsal
  Beach (n)
 18. Göç etmek
  Immigrate (v)
 19. Göç
  Immigration (n)
 20. Hazırlamak
  Prepare (v)
 21. Hazırlık, hazırlama
  Preparation (n)
 22. İklim
  Climate (n)
 23. Engellemek, önlemek
  Prevent (She tried to prevent me from going to Italy.)
 24. Engelleme
  • Prevention (n)
  • (Crime prevention)
 25. Sorumluluk
  Responsibility (n)
 26. Sorumlu
  • Responsible for (adj)
  • (He is responsible for designing the project.)
 27. Yıkmak
  Destroy (v)
 28. Yıkım, yıkma
  Destruction (n)
 29. Yıkıcı
  • Destructive (adj)
  • (The destructive effects of anxiety)
 30. Kaygı (worry kelimesinden daha yoğun ve sorun olarak kabul edilen bir duygu)
  Anxiety (n)
 31. Kaygılı
  Anxious (adj)
 32. Endişelen(dir)mek (günlük sorunlar için)
  • Worry (v)
  • (Do not worry about me.)
 33. Endişe
  Worry (n)
 34. Endişeli
  • Worried about (adj)
  • (Doctors are worried about the possible spread of the disease.)
 35. Endişe verici
  Worrying (adj)
 36. Gergin (toplum önünde konuşma yapacağınızda hissettiğiniz duygu)
  Nervous (adj)
 37. Ana, esas, önemli
  • Essential (adj)
  • (Experience is essential for his job.)
  • (Money is not essential to happiness.)
 38. Important (önemli)
  • Essential (adj)
  • Significant (adj)
 39. Mezun olmak
  • Graduate from (v)
  • (He graduated from Oxford University.)
 40. Mezun kişi
  • Graduate (n)
  • (A graduate in history)
 41. Öğüt vermek
  Advise (v)
 42. 1.tartışmak (ağız dalaşı şeklinde)
  2. (Bir fikri) öne sürmek, savunmak
  Argue (v)
 43. Öğüt
  Advice (n)
 44. 1. Argüman, sav, tez
  2. Tartışma, ağız dalaşı
  Argument (n)
 45. Gurur
  Pride (n)
 46. Tartışmak (ağız dalaşı şeklinde)
  Have an argument
 47. Yörünge
  Orbit (n)
 48. Gururlu
  • Proud of (adj)
  • (They are proud of their children.)
 49. Satın almak/buy
  Purchase (v)
 50. Neden, sebep
  • Reason (n)
  • Cause (n)
  • (Unemployment is a major cause of crime.)
 51. Söylenti
  Rumor (n)
 52. Mantık, akıl yürütme
  Reasoning (n)
 53. Rakip
  Rival (n)
 54. Dedikodu
  Gossip (n)
 55. Dedikodu yapmak
  Gossip (v)
 56. Rekabet
  • Rivalry (n)
  • Competition (n)
 57. 1. Yarışma
  2. Rekabet
  Competition (n)
 58. 1. İhtiyaç fazlası
  2. Gereğinden fazla sözle ifade edilmiş
  Redundant (adj)
 59. Fiş (alışverişte verilen)
  Receipt (n)
 60. Abone olmak
  Subscribe (v)
 61. Gözden geçirmek
  Review (v)
 62. Abonelik
  Subscription (n)
 63. 1. Değerlendirme yazısı/eleştiri yazısı (Bir ürünle ile bir dergi-gazeteci çıkan)
  2. Gözden geçirme, ders tekrarı
  • Review (n)
  • (The review of Sony cameras on the internet)
 64. 1. Özne
  2. Konu
  3. Okul dersi
  4. Kralın tebası/kul
  Subject (n)
 65. Tabi olmak
  • Be subject to (v)
  • (Every citizen is subject to the law.)
 66. Kurmak
  • 1. Found (v)
  • 2. Establish (v)
 67. Kurucu
  Founder (n)
 68. Gözden kaybolmak
  • Disappear (v)
  • (The plane disappeared behind a cloud.)
 69. Gozden kayboluş
  Disappearance (n)
 70. 1. Ortadan kaybolmak (stop existing)
  2. Nesli tükenmek
  3. Tarihe karışmak
  Vanish (v)
 71. Olay (trafik kazası vb.)
  Incident (n)
 72. Olay (something that happens at a given time and place)
  • Event (n)
  • 1. (An event is organized: sports event/a football match/a party)
  • 2. (Major world events reported on the evening news)
 73. Olay (en genel anlamıyla)
  • Occurence (n)
  • Happening (n)
  • (Occurence and happening are the most general; an everyday occurence; a happening of no great importance)
 74. Çığ (karlı dağlardan hızla aşağıya inen kar ve buz kütlesi
  Avalanche (n)
 75. Dünyanın 7 harikası
  Seven wonders of the world
 76. Harika (n)
  • Marvel (n)
  • Wonder (n)
 77. 1. Başarısızlık
  2. Arıza
  Failure (n)
 78. Şüphesi olmak, (bir konuda) kuşkusu olmak
  Doubt (v)

  (I doubt that she has stolen the money.)>>>(I find it unlikely that she has stolen the money.)

  (Everybody believes him, but I suspect he is lying.)>>>I doubt he is telling the truth.)
 79. Şüphelenmek (hakkında kötü düşünmek)
  Suspect (v)

  (I suspect that she has stolen the money.)>>>(to feel that something might be the case.)

  (But also: I suspect it will be sunny tomorrow.)
 80. Tereddüt etmek
  Hesitate (v)
 81. Tereddüt
  Hesitation (n)
 82. Şüpheli kişi, zanlı
  • Suspect (n)
  • (He is a suspect in the murder case.)
 83. Zafer
  • 1. Victory (n)
  • 2. Triumph (n)
  • 3. Glory (n)
 84. Şüphe
  *(o olay onun hakkında aklıma şüphe tohumları ekti.)
  Doubt (n)

  • (I have doubts about her honesty.)
  • *(That incident planted doubts about him in my mind.)
 85. Miktar
  (Arkasından uncountable kelime gelmeli)
  • Amount (n)
  • (A great amount of money/information)
  • (A large amount of time)
  • (A great deal of confidence)
 86. Hayran bırakarak şaşırtmak
  Amaze (v)
 87. Hayran bırakırken şaşırtan, şaşırtıcı
  Amazing (adj)
 88. Hayranlıkla karışık şaşırmış
  Amazed (adj)
 89. Roman
  Novel (n)
 90. Yeni/new
  Novel (adj)
 91. Roman yazarı
  Novelist (n)
 92. 1. Yenilik
  2. Yeni çıkmış ürün
  Novelty (n)
 93. 1. (Birine) davranmak, muamele etmek
  2. Tedavi etmek
  Treat (v)

  • 1. (To treat people with respect)
  • (My parents treat me like a child.)

  2. (The condition is usually treated with drugs.)
 94. Yenilik
  • 1. Novelty (n)
  • 2. Innovation (n)
 95. 1. (Birine karşı) davranış, muamele
  2. Tedavi
  Treatment (n)
 96. Bölge
  Region (n)

  • (The Black Sea Region)
  • (Middle East)
 97. Bölgesel
  Regional (adj)

  (Regional newspaper)
 98. Yüz, surat
  Face (n)
 99. (Bir problemle) yüzleşmek
  Face a problem
 100. Bir meseleyi/işi ele alıp yapmak, halletmek
  Deal with (v)

  (Deal with the problem)
Author
BanuOrenk
ID
349521
Card Set
vocab part 1
Description
Updated