histo7

 1. Mhc:tcr
  • CD4 - mhc II - pomocné a regulační T-cells - profesionální APC
  • CD8 - mhc I - cytotoxicke - neprofesionální APC

  Předložení = aktivace

  Předložení podpořeno ještě dalšími adheranty mezi T a APC
 2. APC
  • Profesionální:
  • MHC II
  • MHC I
  • PRR
  • B-cell, monocyty
  • Pouze dendriticke konstitutivne
  • Aktivují Tct a Treg (a B-cells)

  • Neprofesionální:
  • MHC I - všecko, virová infekce, aktivují Tct
  • některé i PRR - produkují chemokiny; barierove bb.

  MHC II - epitel, endotel, fibroblasty, zirne, neutrofily - pod vlivem interferonu γ - nic neaktivují   Some cancer therapies involve the creation of artificial APCs to prime the adaptive immune system to target malignant cells
 3. PRR
  • Pttern recognition receptor
  • vrozená imunita
  • Patogeny a poškozené buňky
  • Např Toll-l-r, CD1
  • Lektiny na membráně
  • Epitely - trávicí, dýchací, ledviny, rohovka - cytokiny, chemokiny
  • Monocyty, lymfocyty, neitrofily

  Apoptoza -cytosolove receptory, zánět, interferpny, cytokiny, fagocytoza
 4. B-lymfocyt
  • Receptor mediated endocytosis - pouze ty, pro něž jsou jejich BCR specifické
  • MHCII - předkládají komplementarnimu aktivovanému Th2/Thf a tím se sami aktivují

  Sekvence dna kodujici Fab fragmenty podstupují po aktivaci B-lymfocytu specifickým antigenem genovou rekombinaci a mění uspořádání, takže potomstvo těchto buněk pak produkuje protilátky, které specificky rozpoznávají jen daný antigen. - wtf?

  • Th independent aktivace - specifické látky bakterií a viru - 2. signál přes Toll
  • Antigen má na sobě komplement - větší afinita

  Plazmablast - hned po aktivaci, IgM, slabé, krátce

  • Plazmacyt, paměťová - po pobytu ve folikulu:
  • Marginalni zona červené pulpy - sedí, čekají na antigeny z krve (taky prošli folikulem, ale ne tak důkladně), Th independent, teprve se jimi budou aktivovat, IgM
  • Folikularni - volně cirkuluji, Th dependent (=vyzrálé ale neusazené v plazmě? Vracejí se do folikulů? Jiné CD než plazmacyty)
  • plazmacyty - uzliny, sliznice

  Aktivace paměťového - pouze aktivní Th2/Thf

  Aby se cyklicky neaktivoval vzájemně s Th2? - Th2 nevytváří paměťové buňky, ale udržuje se jako Th2 kontaktem s B lymfocytem

  Folikul - přeměna, selekce - lepší afinita Ig, class switch (Th2)

  • Pozitivní a negativní selekce již v dřeni
  • Pak znovu ve folikulu pozitivní

  Negative selection occurs through the binding of self-antigen with the BCR; If the BCR can bind strongly to self-antigen, then the B cell undergoes one of four fates: clonal deletion, receptor editing, anergy, or ignorance (B cell ignores signal and continues development)
 5. Interferon γ
  • Produkce - Th1, Tct, NK, (i Th0, ale ten dělá i IL-4)
  • Minimálně i prý makrofagy a epitelem
  • Aktivuje makrofagy k synteze mhcII
  • Aktivuje epitel, endotel, fibroblast, neutrofily a zirne k prentaci mhcII - BEZ EFEKTU

  • Pozitivní smyčka Th1 - předělává Th0 na Th1 + blokuje diferenciaci Th2
  • RS
  • Obdobná smyčka i pro IL-4 - Th2 kontra Th1
 6. Licencování
  Pouze dendriticka buňka jenž předložila antigen Th jej může předložit Tct

  Provázanost Th1 - Tct
 7. Epitop
  • Sežrané či endogenni proteiny jsou rozloženy na epitopu
  • Pouze imunodominantni epitopy jdou do mhc
 8. Hlen
  • Složení se změní při zachycení agens
  • Zajistí přilnutí agens na povrch epitelu
 9. Interferony I - α a β
  • Buňka při napadení virem jej cytosolove rozpozná
  • Vylučuje interferony do okolí a tím sníží proteosyntezu okolních buněk, ty mj. ničí vlastní mRNA
 10. Th
  Cytokiny pro granulocyty, lymfocyty a megakaryocyty - ne pro makrofagy

  • Aktivace:
  • Signál 1:
  • MHC II + TCR + CD4 + CD3 (všech T)
  • mhc i od B-cell?
  • Signál 2:
  • CD80/86:CD28 na Th
  • Bez signálu 2 anergie

  -> Th0, proliferace

  • IL-4 -> Th2
  • IFNγ -> Th1
  • Mech neznámý, ale jakmile to jede, Th0 v okolí jdou jen do jednoho typu
  • Dif již při aktivaci?

  -> paměťové - pouze Th1, Th2 má B-lymfocyty

  Druhá aktivace: pouze signál 1
 11. Treg
  • Inhibuji autoreaktivni T lymfocuty které prošli thymem - mech neznámý
  • Brzdí zánět po jeho skončení

  • CD4
  • Diferencuji se v thymu - vysoká stimulace apoptoza, střední stimulace Treg, nízká Teff
  • případně z naivnich Th - indukce ze střeva - obě důležité
  • Th3 - Th2 -> Treg

  • Kompetuje při 2. signálu aktivace Th (váže se na CD80/86 APC preferncne) - sám se tím aktivuje
  • v dendriticke bunce aktivuje produkci IDO

  Vypouštějí negativní cytokiny

  Apoptuji lymfocyty (granzym A a perforin)


  táhnou je k sobě nádorové buňky a zvyšují je hiv
 12. IDO
  Štěpí tryptpfan - vyhladovuje bakterie

  • Podporuje Treg
  • Vyhladovuje efektorove T
 13. CD80/86
  Pouze aktivní APC - ? nažrané?

  2. signál pro Th a Tct
 14. IL-10
  • Th2
  • Inhibuje všechny leukocyty kromě plazmatickych - zánět ani cytotoxicyta, ale hodně již známých protilatek
 15. Centrální vs periferní tolerance
  • Centrální - thymus, bone
  • Periferní - Treg
 16. Přirozené lymfocyty
  • Jako Th i s podtypy ale nespecifické, neprocházejí brzlíkem
  • Epitel
 17. Th2
  • Makrofagy nefagocytuji ale zmírňují zánět, vylučují regenerační faktory - zřejmě ne rovnou
  • Množení B-lymfocytu
  • Mnoho různých protilátek - neutralizace, aglutinace, precipitace, ba rovněž fagocytoza
  • Eosinofily
  • Zirne buňky

  IL-4, IL-12, IL-10

  Taky aktivuje B lymfocyty

  Udržován (mj.?) kontaktem s B-lymfocyty

  Moreover, it is observed that macrophage states are changing during the time course of the inflammation and disease.
 18. Th1
  • Makrofagy
  • Tct buňky
  • Neutrofily

  INFγ, IL-2

  • Při aktivaci indukuje odpověď na intracelularni patogen
  • MHCII! (makrofag může pozřít i virion...)

  • Neaktivuje B-lymfocyty
  • Paměťové Th1
 19. Neutrofil
  Fc, Toll, CR1, pro lektiny...

  • NETs
  • neutrofilni elastaza, kolagenaza
 20. Folikularni dendriticka buňka
  Dozrávání B lymrocytu po aktivaci, pozitivní selekce, class switch

  Vystavuje jen opsonizovane (komplement i Fc)

  •  B lymfocyty také fungují jako přepravci opsonizovaných antigenů k FDB. B buňky zachycují imunitní komplexy pomocí receptorů CR1/2 buď přímo z krve nebo je přebírají od makrofágů a putují do lymfoidní tkaně, kde předávají opsonizovaný antigen FDB.
  • Nespecifické - aktivuje se sám (antigen, (komplement), Toll), a ještě ho předá - v jakém pořadí? MZ se aktivuje až po pobytu ve folikulu, interakcí s krevním antigenem
  • Specifické - FDB ho přinese, ale k aktivaci potřebuje Th

  Četné makrofagy žerou apopticka tělíska - FDB je zrychluje, jinak nastává autoimunita
 21. NK
  • Fc - odkud se ty protilátky berou, když jsou to jen MHCI?
  • Stresove exprimanty

  Nežere při přítomnosti mhc1

  Upon release in close proximity to a cell slated for killing, perforin forms pores in the cell membrane of the target cell, creating an aqueous channel through which the granzymes and associated molecules can enter, inducing either apoptosis or osmotic cell lysis
 22. Tct
  • Opravdu jsou aktivovany pouze antigeny z cytosolu dendritickych buněk?
  • Jak je ovlivní paměťové Th? Jinak než diferenciaci Th1/Th2? K čemu licencování?

  Perforin, granzym

  Po aktivaci prolyferace, paměťové
 23. Apoptoza lymfocytu
  • Kontakt s Treg - mech selekce neznámý, perforin, Granzym A
  • Fas - oko, Sertolli
  • Anergie - 1. signál bez druhého

  Centrální selekce, pozitivní selekce ve folikulech
 24. Lien
  • Bílá: Malpighiho tělíska, periarterialni lymfatycke pochvy, sinusy marginální zóny, buňky marginální zóny
  • Červená: Billrothovy provazce, sinusoidy

  Arteria lienalis - trabekularni arterie - centrální arteriola (kolem ní PALS) - stetickovite arterioly - venulni siny se stave cells/ otevřené - žíly

  • B MZ - prošli folikulem (lepší afinita), aktivují se když něco najdou, polyreactive BCR - proliferuji, syntetizuji
  • B lymfocytu se mohou aktivovat antigeny z krve a vytvářet přechodné uzlíky... - tak zřejmě folikuluji a procházejí pozitivní selekcí až po aktivaci

  PALS - klasický nodus, aktivovani T

  Červená - sklad leukocytu, filtrace nepružných krvinek před stave cells endotel geniálních sinu, jejich odbourání makrofagy

  • Ferritin, hemosiderin
  • Uvolněno volně na transferrin
  • Hem na albumin
 25. Thymus
  • Kůra - mhc1 i 2, vlastní, pouze epithel
  • Dřeň - epitel a dendriticke
 26. Splenomegalie
  Hrozí roztržení -> splenektomie
Author
Agolic
ID
349517
Card Set
histo7
Description
lymfa adapt imun
Updated