AMATÖR DENİZCİLİK SINAVI METEOROLOJİ VE RÜZGARLAR

 1. 1. Atmosferin ağırlıgından dolayı birim alana dik olarak etki eden kuvvete atmosfer basıncı denir. Normal şartlarda deniz kıyısındaki atmosfer basınç değeri nedir?
  1013.25 mb
 2. 2. Atmosfer basıncını ölçmek için kullandığımız alet hangisidir?
  Barometre
 3. 3. Hava tahmini için barometre okurken hangi hususa dikkat etmeliyiz?
  En yayın meteroloji istasyonuna göre ayarlama yapılmalıdır
 4. 4. Barometreyi tekne içine monte ederken hangi hususa dikkat etmeliyiz?
  Yakında ısıveren cihaz olmamalı, az sarsıntılı bir yere konulmalı, üzerine güneş ışığı gelmemelidir.
 5. 5. İzobarların sıklaştığı bölgelerde rüzgar kuvveti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  Ruzgar kuvvetlidir
 6. 6. Rüzgar nasıl oluşur?
  Havanın ısınması, ısınan kütlenin genişlemesine, dolayısı ile harekete geçerek yükselmesine neden olur. Ancak yükselen hava kütlesi atmosferin dışına çıkamayacağından, önce dikey sonra yatay yönde hareket eder. İşte bu noktada havanın ısınıp kütlesel olarak yer değiştirmesi, basıncın oluşmasına neden olur. Ancak atmosferin yaptığı basınç dünyanın her yerinde aynı değildir, çünkü; yerçekimine, sıcaklığa ve bulunulan yerin yüksekliğine bağlı olarak değişir. Bu şekilde yüksek ve alçak basınç merkezleri oluşur. Atmosferdeki yüksek basınç alanları tepelere, alçak basınç alanları ise çukurlara benzetilebilir. Hava akıcı olduğundan, çekimin etkisi altında yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru, sanki yamaçlardan akan su gibi hareket eder ve rüzgarları meydana getirir.
 7. 7. Kuzey yarı kürede, alçak basınç (siklon) bölgesinde rüzgar nasıl döner (dirise eder)?
  Saatin tersi yönünde
 8. 8. Kuzey yarı kürede, yüksek basınç (antisiklon) bölgesinde rüzgar nasıl döner, (dirise eder)?
  Saat yönünde
 9. 9. Kuzey yarı kürede sırtınızı gerçek rüzgara döndügünüzde, alçak basınç merkezi nerenizde kalır?
  Sol tarafın biraz ilerisinde
 10. 10. Kuzeyden esen rüzgara ne ad verilir?
  Yıldız
 11. 11. Yıldız hangi dereceden esen rüzgardır?
  0
 12. 12. 045 dereceden esen rüzgara ne ad verilir?
  Poyraz
 13. 13. Poyraz hangi dereceden esen rüzgardır?
  45
 14. 14. 090 dereceden esen rüzgara ne ad verilir?
  Gündoğusu
 15. 271. Gündoğusu rüzgarı hangi dereceden eser?
  090
 16. 15. 135 dereceden esen rüzgara ne ad verilir?
  Keşişleme
 17. 16. Keşişleme hangi dereceden eser?
  135
 18. 17. 180 dereceden esen rüzgara ne ad verilir?
  Kıble
 19. 18. Kıble rüzgarı hangi dereceden eser?
  180
 20. 19. 225 dereceden esen rüzgar nasıl adlandırılır?
  Lodos
 21. 20. Lodos hangi dereceden esen rüzgardır?
  225
 22. 21. 270 dereceden esen rüzgara ne ad verilir?
  Günbatısı
 23. 22. Günbatısı hangi dereceden eser?
  270
 24. 23. 315 dereceden esen rüzgar nasıl adlandırılır?
  Karayel
 25. 24. Karayel hangi dereceden esen rüzgardır?
  315
 26. 25. Deniz melteminin özelligi nedir?
  Denizden karaya doğru esen öğleden sonra rüzgarı
 27. 26. Kara Melteminin özellği nedir?
  Karadan denize doğru esen sabah rüzgarı
 28. 27. Sıcak cephe yaklaşırken basınç ve sıcaklık değerleri nasıl değişir?
  Basınç azalır, sıcaklık artar
 29. 28. Kuzey yarı kürede soğuk cephe geçerken rüzgar nasıl dirise eder?
  SE – E – NE – N yönünde
 30. 29. Kuzey yarı kürede sıcak cephe geçerken rüzgar nasıl dirise eder?
  SW – W – NW – N yönünde
 31. 30. Cepheler hangi alanlarda oluşur?
  Alçak basınç alanlarında oluşur
 32. 31. Uluslararası sinoptik haritalarda yüksek basınç hangi harfle gösterilir?
  H
 33. 32. Uluslararası sinoptik haritalarda alçak basınç hangi harfle gösterilir?
  L
 34. 33. Rüzgarın hızını ve yönünü ölçen aletin adı nedir?
  Anemometre
 35. 34. Basınç eğrilerinin ve cephelerin islendiği hava haritalarına ne ad verilir?
  Sinoptik
 36. 35. Bofor ölçegine göre rapor edilen 5 kuvvetinde rüzgar yaklaşık kaç knot esmektedir?
  17 – 21 Knot
 37. 36. Rüzgar, sürati 38-40 knot tespit edildiginde bofor ölçegine göre kaç kuvvetinde esmektedir?
  8
 38. 37. Yukarda basit bir sinoptik harita görmektesiniz; bu haritada “A“ harfi ile gösterilmis bölgedeki hava sistemi nedir?
  Alçak basınç
 39. 38. Sinoptik haritada kırmızı renkli yarım daireleri birleştiren çizgi ne tür bir cepheyi göstermektedir?
  Sıcak cephe
 40. 39. Sinoptik haritada mavi renkli üçgenleri birleştiren çizgi ne tür bir cepheyi göstermektedir?
  Soguk cephe
 41. 40. Sinoptik haritada “Y“ harfi ile gösterilmis bölgedeki hava sistemi nedir?
  Yüksek basınç
 42. 41. Sinoptik haritada, Dogu Karadeniz sahilleri önünde “g” harfi görülmektedir. Anlamı nedir_
  Fırtına
 43. 42. Sinoptik haritada, Karadeniz’in kuzey kıyılarında “r” harfi görülmektedir. Anlamı nedir?
  Yağmur
Author
skartas
ID
348872
Card Set
AMATÖR DENİZCİLİK SINAVI METEOROLOJİ VE RÜZGARLAR
Description
2019 sınav çalışma seti
Updated