AMATÖR DENİZCİLİK SINAVI TERİMLER

 1. 1. Tekne iskeletinin altında bulunan ve bastan kıça uzanan, üzerine diger bütün elemanların insa edildigi temel yapı elemanı nedir?
  Omurga
 2. 2.Teknede “Omurga” nedir?
  Tekne iskeletinin altında bulunan ve baştan kıça uzanan, üzerine diğer bütün elemanların inşa edildiği temel yapı elemanına omurga denir.
 3. 3. Karşılıklı postaları birbirine baglayan ve üzerine güvertenin kuruldugu, teknenin enlemesine kirislerine ne ad verilir?
  Kemere
 4. 4. Teknede “Kemere” nedir?
  Karsılıklı postaları birbirine baglayan ve üzerine güvertenin kuruldugu, teknenin enlemesine kirişlerine kemere denir.
 5. 5. Teknenin basını ve kıçını olusturmak için uzanan, düsey veya egik, omurganın devamı olan uzantılara ne denir?
  Bodoslama
 6. 6. Teknede “Bodoslama” nedir?
  Teknenin basını ve kıçını olusturmak için uzanan, düsey veya egik, omurganın devamı olan uzantılara bodoslama denir.
 7. 7. Omurgaya baglanan ve teknenin kaburgasını meydana getiren egri elemanlara ne denir?
  Posta
 8. 8. Teknede “Posta” nedir?
  Omurgaya baglanan ve teknenin kaburgasını meydana getiren egri elemanlara posta denir.
 9. 9. Kıç bodoslamaya takılan, teknenin istenen yönde gitmesini ve dönmesini saglayan levhaya, ne denir?
  Dümen palası
 10. 10. Teknede “Dümen Palası” nedir?
  Kıç bodoslamaya takılan, teknenin istenen yönde gitmesini ve dönmesini saglayan levhaya dümen palası denir.
 11. 11. Posta baslarını birbirine baglayan ve güvertenin en dıstaki ilk parçası nedir?
  Küpeste
 12. 12. Teknede “Küpeste” nedir?
  Posta baslarını birbirine baglayan ve güvertenin en dıstaki ilk parçası küpeste denir.
 13. 13. Teknenin su kesiminden yukarda kalan, dıs kısmına ne ad verilir?
  Borda
 14. 14. “Borda” teknenin hangi bölümüdür?
  Teknenin su kesiminden yukarda kalan, dıs kısmına borda denir.
 15. 15. Teknenin su altında kalan dıs kısmına ne ad verilir?
  Karina
 16. 16. “Karina” teknenin hangi bölümüdür ?
  Teknenin su altında kalan dıs kısmına karina denir.
 17. 17. Teknenin su altında kalan iç kısmına-iç tabana ne ad verilir?
  Sintine
 18. 18. “Sintine” teknenin hangi bölümüdür ?
  Teknenin su altında kalan iç kısmına-iç tabana sintine denir.
 19. 19. Teknenin su kesiminden yukarda kalan, iç kısmına ne denir?
  Alabanda
 20. 20. “Alabanda” teknenin hangi bölümüdür ?
  Teknenin su kesiminden yukarda kalan, iç kısmına alabanda denir.
 21. 21. Teknenin bel kemigi, temel yapı elemanı asagıdakilerden hangisidir?
  Omurga
 22. 22. Teknede su yag vb. sıvıların biriktigi, teknenin iç tabanı neresidir?
  Sintine
 23. 23. Dümen palasını kontrol eden parça asagıdakilerden hangisidir?
  Dümen veya yeke
 24. 26. Bir yere baglı halat veya düzenegin çözülmesi, çıkarılması, açılması için verilen komut nedir?
  Fora
 25. 27. “Fora” komutunun anlamı nedir?
  Bir yere baglı halat veya düzenegin çözülmesi, çıkarılması, açılması için verilen komut foradır.
 26. 28. Bir cismin istenilen yere çıkartılması veya bir flama veya sancagın gönderdeki yerine çekilmesi için verilen komut nedir?
  Toka
 27. 29. “Toka” komutunun anlamı nedir?
  Bir cismin istenilen yere çıkartılması veya bir flama veya sancagın gönderdeki yerine çekilmesi için verilen komut tokadır.
 28. 30. Halatın tamamen elden çıkartılmadan, boslanması için verilen komut nedir?
  Laçka
 29. 31. “Laçka” komutunun anlamı nedir?
  Halatın tamamen elden çıkartılmadan, boslanması için verilen komut laçkadır.
 30. 32. Halatın koçboynuzu, anele gibi yerlere baglanması için verilen komut nedir?
  Volta
 31. 33. “Volta” komutunun anlamı nedir?
  Halatın koçboynuzu, anele gibi yerlere baglanması için verilen komut voltadır.
 32. 34. Bir halat yardımıyla yukarı çekilmis yelken, bayrak, flama gibi gibi seylerin asagı indirilmesi için verilen komut nedir?
  Arya
 33. 35. “Arya” komutunun anlamı nedir?
  Bir halat yardımıyla yukarı çekilmis yelken, bayrak, flama gibi gibi seylerin asagı indirilmesi için verilen komut aryadır.
 34. 36. Herhangi bir seyin (yelken gibi) yukarı kaldırılmasına, çekilmesine ne denir?
  Hisa
 35. 37. “Hisa” komutunun anlamı nedir?
  Herhangi bir seyin (yelken gibi) yukarı kaldırılmasına, çekilmesine hisa denir.
 36. 38. Halatın çekmek (almak) veya yükseltmek için verilen komut nedir?
  Vira
 37. 39. “Vira” komutunun anlamı nedir?
  Halatın çekmek (almak) veya yükseltmek için verilen komut viradır.
 38. 40. Bir yükün indirilmesi, asagı dogru yavasça bırakılması için verilen komut nedir?
  Mayna
 39. 41. “Mayna” komutunun anlamı nedir?
  Bir yükün indirilmesi, asagı dogru yavasça bırakılması için verilen komut maynadır.
 40. 42. “Aborda” olmak nedir?
  Bir teknenin, bir baska tekneye, rıhtıma veya iskeleye bordasını vererek yanasmasına aborda denir.
 41. 43. Bir teknenin, bir baska tekneye, rıhtıma veya iskeleye bordasını vererek yanasmasına ne denir?
  Aborda
 42. 44. Alargada olmak nedir?
  Bir teknenin sahilden açıkta durması, beklemesi durumuna alarga denir.
 43. 45. Bir teknenin sahilden açıkta durması, beklemesi durumuna ne denir?
  Alarga
 44. 46. Usturmaça nedir?
  Teknenin iskeleye veya baska bir tekne üzerine baglanırken zarar görmemesi için araya koyulan sentetik maddelerden yapılmıs balon veya silindirseklindeki yastıklara usturmaça denir.
 45. 47. Teknenin iskeleye veya baska bir tekne üzerine baglanırken zarar görmemesi için araya koyulan sentetik maddelerden yapılmıs balon veya silindir seklindeki yastıklara ne ad verilir?
  Usturmaça
 46. 48. Avara olmak nedir ?
  Teknenin yanasık oldugu yerden ayrılmasına avara olmak denir.
 47. 49. Teknenin yanasık oldugu yerden ayrılmasına ne denir?
  Avara
 48. 50. Alabora olmak nedir ?
  Bir teknenin ters dönmesine alabora denir.
 49. 51. Bir teknenin ters dönmesine ne denir?
  Alabora
 50. 52. Kemere hattı nedir?
  Omurga (pruva-pupa hattına) dik olan hattır.
 51. 53. Pupa-Pruva dogrultusu ile kemere hattı arasında kaç derecelik bir açı vardır?
  90 derece
 52. 54. Pupa-Pruva hattı ile kemere hattının kesistigi noktaya bir saat yerlestirsek, saat 3’te yelkovan pruvayı gösterirken akrep nereyi gösterir?
  Sancak
 53. 55. Pupa-Pruva hattı ile kemere hattının kesistigi noktaya bir saat yerlestirsek, saat 10:30’da yelkovan pupayı gösterirken akrep nereyi gösterir?
  İskele Basomuzluk
 54. 56. Pupa-Pruva hattı hattı ile kemere hattının kesistigi noktaya bir saat yerlestirsek, saat 04:30’da yelkovan pupayı gösterirken akrep nereyi gösterir?
  Sancak Kıçomuzluk
 55. 57. Teknenin rüzgarın geldigi tarafına, tekne aynı rüzgara tabi kaldıgı sürece ne denir?
  Rüzgarüstü
 56. 58. Teknede rüzgarın geldigi tarafın tersindeki tarafına, tekne aynı rüzgara tabi kaldıgı sürece ne denir_?
  Rüzgaraltı
 57. 59. Bir teknenin pupası neresidir?
  Teknenin arka yönü, arkası
 58. 60. Bir teknenin pruvası neresidir?
  Teknenin ön yönü, önü
 59. 61. Pupa yönüne bakıldıgında teknenin iskele tarafı neresidir?
  Sag
 60. 62. Pruva yönüne bakıldıgında teknenin sancak tarafı neresidir?
  Sag
 61. 63. Teknenin bas ve kıç kısmında, omurga hattı ile 45 derecelik açı yapan, her iki taraftaki köselere ne denir?
  Omuzluk
 62. 64. Bir yere aborda olan tekne bu yerden baska bir yere gidebilmek için ne yapar?
  Avara
 63. 65 Asagıdakilerden hangisi avara teriminin zıddıdır?
  Aborda
 64. 66. Neta terimi asagıdakilerden hangisiyle zıt bir anlam ifade eder?
  Dağınık
 65. 67. Yelkenli teknelerde, direk ve yelken ile ilgili özellikleri kapsayan genel terim nedir?
  Arma
 66. 68. Bordalara açılmıs ve teknenin içine hava ve ısık girmesini saglayan sızdırmaz …. ne ad verilir?
  Lumboz
 67. 69. Lumboz nedir?
  Bordalara açılmıs ve teknenin içine hava ve ısık girmesini saglayan sızdırmaz pencerelere luboz denir.
 68. 70. Kemerelerin üstünü kaplayan ve bastan kıça uzanan alana ne ad verilir?
  Güverte
 69. 71. Teknelerde basta bulunan, halat ve demir manevralarında kullanılan mekanizmaya ne ad verilir?
  Irgat
 70. 72. Halatların tekneye istenilen noktadan kumanda etmesi için kullanılan donanım hangisidir?
  Güverte donanımı
 71. 73. Teknenin etrafına güvenlik amacıyla konulan vardavela tellerini destekleyen dikmele çubuklara ne ad verilir?
  Puntel
 72. 74. Puntel nedir?
  Teknenin etrafına güvenlik amacıyla konulan vardavela tellerini destekleyen dikmele çubuklara puntel denir.
 73. 75, Tekne etrafını güvenlik amacıyla koruyan tellere ne ad verilir?
  Vardevela
 74. 76. Vardavela nedir?
  Tekne etrafına güvenlik amacıyla koruyan tellere vardevela denir.
 75. 77. Hava akımını içeri yönlendirerek tekne içinin havalandırılmasını saglayan donatı nedir?
  Manika
 76. 78. Manika nedir?
  Hava akımını içeri yönlendirerek tekne içinin havalandırılmasını saglayan donatıya manika denir.
 77. 79. Bir teknede diregi bas-kıç dogrultusunda destekleyen tellere ne ad verilir?
  Istralya
 78. 80. Istralya nedir?
  Bir teknede diregi bas-kıç dogrultusunda destekleyen tellere ıstralya denir.
 79. 81. Bir teknede diregi bordalar istikametinde destekleyen ve iki yandan tekne gövdesine baglayan tel veya çubuga ne ad verilir?
  çarmıh
 80. 82. çarmıh nedir?
  Bir teknede diregi bordalar istikametinde destekleyen ve iki yandan tekne gövdesine baglayan tel veya çubuga çarmıh denir.
 81. 83. Yelkeni kontrol eden ve kontrol ettigi yelkene gore isimlendirilen halata ne ad verilir?
  Iskota
 82. 84. Iskota nedir?
  Yelkeni kontrol eden ve kontrol ettigi yelkene gore isimlendirilen halata ıskota denir.
 83. 85. Mandar halatının ana islevi nedir?
  Yelkeni basıp, indirmeye yarar.
 84. 86. Yelkeni basıp, indirmeye yarayan halat hangisidir?
  Mandar
 85. 87. Yelkenli teknelerde diregin orta boyunda veya daha yukarısında, çarmıhları iki yana dogru açan metal veya ahsap çıkıntılara ne ad verilir?
  Seren
Author
skartas
ID
348869
Card Set
AMATÖR DENİZCİLİK SINAVI TERİMLER
Description
2019 Amatör denizcilik sınavı çalışma seti
Updated