GIẤY HỘP ĐA NĂNG - GIẤY BỎ TUI T09

 1. Giấy lụa Pulppy 5 Hộp Xanh Thùng 50 hộp
  17,000 ( 850K)
 2. Khăn giấy đa năng Pulppy 2C xanh (Bếp, lau tay) Thùng 20 bịch * 2 cuộn
  22,300
 3. Khăn giấy đa năng Pulppy 2C cao cấp đỏ (Bếp, lau tay) Thùng 20 bịch * 2 cuộn
  24,000
 4. Khăn giấy bỏ túi Pulppy dây 6 gói nhỏ/100 Thùng 100 dây
  8,000 (800K)
 5. Giấy lau tay trắng gấp 3/ 48 Thùng 48 gói
  10,000 (480K)
 6. Giấy lau tay, lau bếp gấp đôi 100 tờ Thùng 63 gói
  10,500 (662K)
Author
dotuansu1986
ID
348413
Card Set
GIẤY HỘP ĐA NĂNG - GIẤY BỎ TUI T09
Description
GIẤY HỘP ĐA NĂNG - GIẤY BỎ TUI T09
Updated