histola2

 1. Na k pumpa
  K uvnitř!!!!
 2. Ca2 pumpy
  Ca2 ven!!
 3. Kotransport
 4. Symport
  Po sodiku

  Glukoza v enterocytu
 5. Antiport
  Proti sodiku

  Vodik do lumenu tubulu
 6. Transport prenaseci
  Glukoza facilitovana inzulinem
 7. Endosomalni kompartmemt
  Ran proyeiny
 8. Endocytozza zprostredkovana receptory
  Klatrin, kaveolin
 9. Recyklace membranovych proteinu po cytoze
 10. Exocytoza splyvani specifickych membranovych proteinu
  • Ca2+!!!
  • Konstitutivni sekrece
  • Regulována sekrece
 11. Povlecena jamka
  Klastrin, adaptorovy protein membrany
 12. Konstitutivni sekrece
  Fibroblasty
 13. Regulovana selrece
  Pankreas, stradani v apikalnim povrchu
 14. Endokrinni signalozace
 15. Parakrinji signalizace
  Rychla degradace
 16. Autokrinni signalizace
 17. Juxtakrinni signalizace
  • Hlavne pri vyvoji
  • Imunitni system
 18. Signální tramsdukce
  Prvni a druhy posel hydrofilnich signálních látek
 19. Receptory na cpm
  • Spojené s kanály
  • Spojené s enzymatickou aktivitou
  • Spojené s G-proteiny - 1. poslové
 20. Ger
  Konformace - chaperony, glykosilace, kontrola - návrat do cytosolu

  Vše do golgiho, přijímá i zpětně z golgiho
 21. Částice rozpoznavajici signal
  • Signální sekvence na začátku proteinu
  • Adheruje polysom ke ger, protein skončí v ger
  • Proteiny určené do exosomu

  • Srp receptor
  • Signální peptidaza
 22. Ager
  • Fosfolipidy - cpm
  • Steroidy

  • Detoxikace - barbituraty, alkohol, bilirubin
  • Bilirubin - makrofagy červené pulpy a Kupferrovy buňky jater vyrobí hem, ten pak napojený na albumim cestuje do hepatocytu, kde ho ager předělá na bilirubin, žloutenka, barva moči, sracky, žluči. Žluč - střevo - krev

  Sarkoplazmaticke retikulum
 23. Golgi
  Cis trans

  COP proteiny doprava z membrany na cis stranu a z trans strany na membranu

  Slozita reorganizace vacku

  Exosomy, lysozomy, sekrecni grqnula, membranove proteiny

  Glykosilace, fosforylace, sulfatace
 24. Sekrecni granula
  Zakoncemtrovano
 25. Zymogeni granula
  Sekrecni granula s travicimi enzymy
 26. Lysosom
  • Kysele hydrolazy
  • Prpteazy, nukleazy, sulfatazy, fosfolipazy, fosfatazy, glukuronidazy

  Manoza6fosfat
 27. Autofagie
  • Iniciuje ager - autofagosom
  • Granula, hlad
  • Poškozené
  • Lysosom
 28. Proteasom
  Chaperony naváží ubiquitin

  Sezrane proteiny jdou do antigenu, nebo jsou rozdeleny na aminokyseliny
 29. Rezidualni telisko
  • Lipofuscin
  • Hemosiderin - Kupfferovy buňky jater, makrofagy sleziny, nebo přeželezení
 30. Acoa
  Glykolyza, betaoxidace
 31. Cytochrom c
  1. Posel apoptozy
 32. Peroxisom
  • Oxidaza - bere vodiky, dělá vodu
  • Katalaza - ničí h2o2
  • Produkce cholesterolu a žlučových kyselin - ager
  • Β-oxidace dlouhých řetězců
  • Ledvinné kanálky, játra - detoxikace
 33. Dynamicka nestabilita mikrotubulu
  Sonduji cytoplasmu, nez se uchiti

  Gtp tubulin cap vs gdp tubulin cap
 34. CHTE
  • Vinblastin
  • Barvinek lekarsky
  • Kůra zapadoamerickeho tisu
 35. Glykogenova hranula
  Polymer glulozy v katrech, pas
 36. Konstititivni a fakultatovni heterochromatin
 37. Chromosomalni teritoria
 38. Ribozomy vznikaji uz v jaderku
 39. Rakovina
  Jen maligni
 40. Nucleoporiny
 41. Progerie
  Degenerace laminu
 42. Nukleosom
  8 histonu více typů, přiškrcených h1, 150 bazí, 80 bazi mezi nimi
 43. Komcemtrovany heterochromatin, rozvolneny euchromatin
 44. Restrikcni bod
  G1 S
 45. Mitogen
 46. Rustovy faktor
 47. Cyklim depemdemtmi kinaza
  Kinasa fosforyluje

  • Cytoskeletalni proteiny
  • Enzymy - fosforylace konkrétních
  • Transkripcni faktory jednotlivych proteinů fáze - dna po!ymerasa, histon h1..., další cyklin
 48. Progenitorove bunky
  Vs obnova ze specializovanych bunek

  Progenitorove bh se deli symetricky

  Vazivo, játra, hladká svalovina, endotel - z diferencovanych
 49. Apoptoza
  Bunky nepraskaji!

  Prasknuti by vyvolalo zamet

  Součást cyklu obmeny bunek ci vyvoje organu

  Vnější signál, nenávratné poškození, poškození dna

  • Bcl
  • naváží se na mitochondrii a oddělí cytochrom c

  Kaspazy

  Endonukleazy

  Piknoticka jádra

  • Apopticka tělíska - fagocytoza
  • Fosfatydilserin
 50. G1
  • Enzymy pro S
  • Cytoskelet, objem
  • Organely

  G1-S restrikcni bod
 51. G2
  Proteiny příprava na mitozu
 52. Kaspazy
 53. Endonukleazy
  Sekaj dna
 54. Histon 1
  Sbaluje nukleosomy do větších celků
 55. Nuclear localisation sequence
  Contra Nuclear Export Signal
 56. Importin
  Ad nucleo
 57. Nisslova substance
 58. Stroma
  Vazovo, retikularni
 59. Parenchym
  Vykonna slozka
 60. Lamina lropria
  Vazivo ppd epitelem
 61. Papila
  Lamina propria do epitelu
 62. RIII
  • Retikularni lamina
  • Produkovano fibroblasty
  • Retikularni vazivo - stroma
 63. RVII
  • Kotvy mezi RIV a RIII
  • Produkovano fibroblastem
 64. RIV
  Produkovano epitelem?
 65. Zonila occlidens
  • Žaludeční vredy
  • Hemoencefalicka bariera
 66. Zonula vs macula adherens
  • Kortikalni síť
  • Intermediar filaments
 67. Kinaza fokalnich adhezi
  • Reakce integrinu s ecm
  • Fibroblasty, tvořící se epitel
 68. Fimbrin, vilin, alfa aktinin, myosin 2
  Poutaji k sobe f-aktiny v mikroklku i jinde
 69. Dlazdicovy
  • Mezotel, endotel
  • Tenký segmemt hk
  • Zadek rohovky
 70. Kubicky
  • Folikuly thyreo,
  • Tlusty segment hk
  • Tlustý mezotel kryjici ovariim
 71. Cylindricky jednovrstevny
  • Git, chole
  • Vystelka vejcovodu se sekrecnimi a rasinkovimi bunkami
  • Sberaci kanalky ledviny
 72. Dlazdicovy rohovejici
  Epidermis
 73. Dlazdicovy nerohovejoci
  Kde se jezdi a kde se řve
 74. Kubicky vicevrstevny
  • Ovarialni folikuly
  • Vyvody potnich žláz
  • Přední Epitel rohovky
 75. Cylindricky vicevrstevny
  Spojivka
 76. Urotel
  • Horni vrstva - tenké plaky napojené na aktin, tlusté ohebne části
  • Diploidie
  • Střední vrstva - polygonální
  • Spodní vrstva - kubicka

  • Cholesterol, fosfatidylcholin, uroplakiny
  • Hypertonie a toxicita
 77. Ekrinnj sekrece
  Aktivni transport latek a tudiz vodyu
 78. Merokrinmi sekrece
  Exocytosa
 79. Holokrinni sekrece
  • Termimalni diferenciace
  • Mazove žlázy
 80. Apokrinni sekrece
  • Mlecna zlaza
  • Odloučení celého apikalniho povrchu
 81. Transcytoza
 82. Recyklace endocytozovych proteinu
  • Fuze endosomu
  • Transcytoza
  • Lysozom
 83. Porin
  • Vnitřní membrana mitochondrii
  • Pyruvat, nadh z glykolyzy
 84. Nadh
  • Nikotin
  • amid
  • adenindinukleotid
 85. Fadh2
  Falvinadenindinukleotid
 86. Aktin
  • Stresová, kortikalni
  • Viiskozita
  • Myosinove motory
 87. Exosom
  Váček vně buňky
 88. Translokacni komplex
  • Přesun z polyribosomu do ger
  • Signální frekvence, její adheze, uvnitř odstrihnuti

  (V geru se pak proteiny kompletuji)
 89. Vimentin
  IM filamenta buněk z mezenchymu
 90. Tonofibrily
  • Vlákna keratinu v epidermis
  • I všech epitelu
 91. Neurofilamenta
  IM filamenta neuronů
 92. Spektrin
  Kotví aktin k membráně
 93. Cap z protein
  Stabilizuje konec aktinoveho vlákna
 94. Vilin, fimbrin, alfa-aktinin
  Zesíťování aktinovych vláken
 95. Filamin, arp 2/3 komplex
  Propojení vláken aktinu
 96. Nestin
  IM filamentum některých embryonálních a kmenových buněk
Author
Agolic
ID
348133
Card Set
histola2
Description
bunka2, vazivo, chrupavka
Updated