10. Japonská civilizace

 1. Vývoj na japonském souostroví, jehož specifická geografická poloha omezovala kontakty s pevninskou částí Dálného východu, v historické době dlouho zaostával za úrovní států na pevnině, i když v prehistorii unikátním způsobem zazářila ... kultura
  džómonská
 2. džómonská kultura - co o ní víš?
  • jako první na světě vyráběla keramické nádoby již koncem starší doby kamenné, ve 12. tisíciletí př. n. l., tedy v údobí, kdy se lidé stále ještě živili lovem zvěře, rybolovem a sběrem rostlin, zatímco jinde se první nádoby objevují až zhruba o tři až pět tisíciletí později, v souvislosti se vznikem zemědělství.
  • Kultura Džómon se dále vyvíjela, její příslušníci začali ve 4.–2. tisíciletí př. n. l. obdělávat půdu a hrnčířství přivedli k vrcholnému rozkvětu. Zároveň položili základy k usedlému životu – nejprve v trvalých vesnicích a později i ve městech a městských státech, které zřejmě v 7. století př. n. l. splynuly do formativního státního útvaru pod vládou legendárního císaře Džimmua
 3. První písemné záznamy o obyvatelstvu na Japonských ostrovech pocházejí z ...
  pera čínských historiografů, kteří Japonce ve Vyprávění o východních barbarech označují jako trpaslíky, japonsky wa, což je také nejstarší název Japonska
 4. Poznávání kontinentální kultury v ... století přineslo Japonsku podstatné změny. Prostřednictvím korejských přistěhovalců se do Japonska dostalo nejen mnoho řemeslných dovedností, ale také nové myšlenkové a náboženské směry – konfucianismus a buddhismus – i čínské písmo
  pátém a šestém
 5. Japonci v písemnostech zpočátku používali čistou čínštinu a teprve později ji začali přizpůsobovat potřebám vlastní gramatiky. Byl to dlouhodobý proces, v němž nejprve používali čínské znaky jak v původní čínské, tak později pojaponštělé podobě (čínské znaky četli s japonskou výslovností, čímž vzniklo takzvané
  • sinojaponské čtení
  • Kronika o dávných věcech (Kodžiki), pocházející z 8. století, je psána pojaponštělou podobou čínských znaků, následující Kroniky Japonska (Nihongi) jsou zaznamenány převážně čínsky
 6. Pod vlivem čínských vzorů budovali japonští panovníci také základy nového státu. V zájmu stabilizace státní moci bylo v roce 710 založeno první stálé hlavní město...
  • Heidžókjó (dnešní Nara)
  • přijetí buddhismu za státní náboženství
 7. Moc buddhistických mnichů ovšem záhy nabyla takových rozměrů, že ohrozila postavení samotného císaře. Aby se dvůr odpoutal od přebujelé moci klášterů, rozhodl se zbudovat nové hlavní město ...
  Heiankjó („Město míru a pokoje“, dnešní Kjóto) bylo založeno v roce 792
 8. Dvorská šlechta vedla vytříbený životní styl a pěstovala umění. Dvůr se věnoval téměř výhradně společenským radovánkám, jeho autority proto ubývalo, a to zejména ve vzdálenějších provinciích, kde zatím sílily vojenské klany. Kontrola nad státem se císaři vymkla z rukou a stala se předmětem sporů silných vojenských rodů, které mnohdy přerostly až do válečných střetů. Jedny z nejproslulejších válek japonského středověku – mezi rody
  • Taira a Minamoto
  • Hlava rodu Minamoto no Joritomo založil roku 1192 vlastní vojenskou vládu – šógunát
  • Od té doby vládla v Japonsku řada vojenských rodů téměř sedm století.
Author
iren
ID
348083
Card Set
10. Japonská civilizace
Description
malina
Updated