04 Civilizace íránská

 1. kterým kmenem byla íranská říše zejména ohrožována?
  • Oproti usedlým, řádně hospodařícím a zbožným Íráncům byly kmeny z východu nazývány Túránci, což znamenalo necivilizované kočovné ničitele všeho dobrého, co vzešlo z Íránu.
  • Takový obraz zastrašujících hrůz je zachycen v íránské mytologii
 2. kdy zde vznikly první státy?
  V 3. tisíciletí př. n. l.
 3. vyjmenuj první státy íránské říše
  • v jihozápadní části Íránu rozkládal starověký stát Elam s hlavním městem Súsy,
  • na severozápadě kolem dnešního města Hamadánu byla Médie (Médové) s hlavním městem Egbatanou
  • a severovýchodně od ní Parthie (Parthové)
 4. Přibližně od poloviny 2. tisíciletí př. n. l. došlo na území Íránu k významným demografickým změnám. Pravděpodobně odněkud z jihoruských stepí či z dnešní Ukrajiny přišla v několika vlnách indoevropská etnika ...
  • Árjů
  • Svou původní vlast nazvali Áirjanam Váedţó, novou vlast pak Airjóšajanem, tedy „Země obývaná Árji“ (od výrazu Árijci se upouští vzhledem k neblahým souvislostem s nacistickou ideologií a expanzí). Z tohoto původního tvaru se postupně vyvinulo jméno Érán, později Írán. Tyto kmeny lze považovat za společné předky Íránců a Indů.
 5. Koncem 3. tisíciletí př. n. l. se Elam dostal pod nadvládu ... , ale neindoevropští Elamité posléze napomohli k pádu III. urské dynastie a sami ovládli část Sumeru. Konflikty s Babylónií a Asýrií skončily roku ... dobytím hlavního elamského města Sús asyrským panovníkem Aššurbanipalem
  • Sumeru
  • 646 př. n. l.
 6. Po rozpadu Asýrie se stal Elam součástí novobabylónské říše a v polovině 1. tisíciletí př. n. l. byl začleněn do nově vzniklé velmoci ...
  perské říše
 7. Zakladatelskou dynastií starého Íránu se stali ...
  • Achaimenovci (559–323 př. n.l.)
  • Posledního vládce dynastie Dáreia III. porazil Alexandr Makedonský a Achaimenovská říše zanikla
 8. který vůdce připojil egypt?
  • Kambýsés II
  • Po jeho smrti se ujal vlády Dáreios I., neúspěšně skončily jeho snahy ovládnout Řecko a skythská území.
  • Jeho nástupci- zejména Xerxes
 9. Poslední velkou perskou dynastií před vpádem Arabů a šířením islámu byla dynastie ...
  Sásánovců (226–651)
 10. Narušení kontinuity vývoje bylo tentokrát hluboké a mělo trvalé důsledky. Írán se stal součástí teokratického státu ...
  Zarathuštrovská víra byla tvrdě pronásledována a mnoho jejích stoupenců
  opustilo půdu Íránu (dodnes žije tato komunita v Indii pod jménem ...
  chalífátu, jehož metropolí byl Damašek, později Bagdád

  Pársové
 11. Od 11. století se přesouvaly na Blízký východ ...  kmeny
  turecké
 12. V důsledku arabského vpádu muslimů byly některé země (s převahou semitského obyvatelstva) poarabštěny a poislámštěny (východní Středomoří), některé byly poislámštěny, ale nikoliv poarabštěny. To byl případ Íránu. V průběhu 9.–10. století se daleko od centra chalífátu začali prosazovat ...
  Sámánovci – dynastie starobylého perského původu vládnoucí ze sídla v Buchaře v letech 892–1005. Sámánovci ovládli severní a střední Írán a přihlásili se k perskému jazykovému odkazu; nastala renesance perského jazyka
 13. Poté pod tlakem ... došlo znovu k úpadku
  • osmanské říše
  • Po rusko-perských válkách v letech 1804–1813 a 1826–1828 Persie ztratila Zakavkazsko a stala se předmětem britsko-ruského mocenského zápasu, jenž vyvrcholil smlouvou o rozdělení vlivu roku 1907.
 14. V letech 1925–1941 ... z nové dynastie Páhlaví zemi modernizoval a v roce 1935 ji přejmenoval na Írán.
  Rezá Šáh Pahlaví
Author
iren
ID
348072
Card Set
04 Civilizace íránská
Description
malina
Updated