10 Stehovaní narodů

 1. stručne definuj dobu stěhování národů
  • - na konci 4. – 5. století → formování dnešní mapy Evropy
  • - přesuny obyvatelstva

  • Pojmem stěhování národů se označují rozsáhlé migrace obyvatelstva (tzv. barbarských kmenů a jejich skupin), které probíhaly koncem starověku a počátkem středověku. Jejich příčinou byly demografické změny, především růst počtu obyvatelstva, způsobený přechodem od pastevectví k zemědělství, to znamená k usedlému způsobu života, i sociální důvody. Kromě toho primitivní způsob obdělávání půdy vedl k jejímu rychlému vyčerpání, což bylo dalším důvodem ke stěhování. Nicméně jak naznačují archeologické důkazy, nemuselo jít o stěhování celých národů, ale jen vládnoucích elit.
  • Kmeny, jejichž počet členů rostl, začaly hledat novou půdu. Často ji nacházely na území Římské říše, která se v té době již nacházela v hluboké krizi a jejíž hranice nebyly dostatečně chráněné. Navíc bylo na území říše možné získat bohatou kořist. Je celkem jasné, že impérium se v pozdně antickém období stalo lákavým cílem nájezdů barbarských kmenů. Muži, kteří na takové výpravě uspěli, získali nejen kořist a novou půdu, ale také vážnost a prestiž u svého kmene. To patřilo mezi sociální příčiny stěhování národů. Bezprostřední hybnou silou byl pak často také tlak jiných kmenů.

   V širším smyslu jsou do stěhování národů zahrnovány také vikingské výpravy a příchod Maďarůdo Karpatské kotliny.
 2. kterých germánských kmenů se stěhování národů týkalo?
  Sasové, Frankové, Burgundi, Langobardi, Vandalové, Vizigóti a Ostrogóti.

  Image Upload 1
 3. archeologické lokality u nás z období stěhování národů?
  • Keramika: v tradicích římských provincií
  • Langobardská tažení: přesun do severní Itálie, památky z jejich tažení, inventář langobardských pohřebišť – spony ze stříbra, šperky; kostrový pohřební ritus
  • Lebky s deformacemi: zvyk z východu, protáhlá lebka je krásná, deformace pomocí úvazů
  • Smolínhrob kněžny z poloviny 5. století, stříbrné spony, náušnice, přezky
  • Blučina – století, almandinové vložky, spona, zlatý náramek (královský postavení), meč, luk, šipky, části sedla nádoby; hrob muže; nevyloupený → mimořádně bohatý; plášť, pásové kování, přezky opasek; byl tedy zřejmě pohřbený tajně
  • Žuráň – výzkum 1853 – hostinský Wenzel Pestic a Petr Riter von Chlumetzky; výzkum 1948-1950 – Josef Poulík; nálezy – kamenné konstrukce, šachtový hluboký hrob; nález druhého hrobu – šachtový, kolem jsou kulové jamky; hloubka 5,5 m, kostra v neanatomické poloze; inventář: zlomky oxidy ze slonoviny, slonovinové destičky → první archeologicky prokázané kontakty našich zemí s křesťanstvím, skleněné poháry, stříbrné nýtky, zlatá vlákna z brokátu; kostra: v neanatomické poloze, nezvěstné (roku 2006 nalezeny), gracilní žena s výrazným svalovým reliéfem, stáří 38 let, výška 160 cm, na pánvi poporodní změny; čtvercový defekt v retabulu – defekt způsobený předsmrtně, stopy po hojení, čtyři až 10 dnů po tomto zranění žena zemřela; interpretace: způsobené kopím, 1) královna Fritigil – sedí věk, ale úplně nesedí datování; 2) třetí manželka krále Wacha, princezna Silinga; → došlo k násilné smrti, ale pohřeb byl na úrovni → někdo na vysoké pozici v germánské společnosti; geofyzikální průzkum ukazuje, že zde může být další neobjevený hrob; snaha najít místo, kde bydleli → zatím se nepodařilo
Author
iren
ID
347748
Card Set
10 Stehovaní narodů
Description
unger wiki
Updated