05 duchovni, studenti

 1. Kdo tvoří církev?
  • Image Upload 1
  • Image Upload 2
  • farní + řádoví duchovní
 2. Image Upload 3
  komplex odkrytý v UH-Sadech, ale může jít jen o panovnický dvoerc
 3. do náboženského života zasáhly i spory mezi mezi duchovenstvem latinského obřadu a byzantskou misií vedenou konstatinem a metodějem - kde leží sídlo arcibiskupa metoděje?
  sporné, uvažuje se o dvou místech: Valy u Mikulčic s velkou bazilikou + výšina u Sadů poblíž UH, kde se podařilo odkrýt komplex církevních staveb
 4. jak ovlivnil zánik velkomoravské říše církevní organizaci?
  Image Upload 4
 5. pro studium způsobu života kléru máme v archeologických pramenech jen málo podkladů. Výjimku tvoří ...
  prostředí biskupa a prelátu na pražském hradě + hrad olomouckého biskupa - Metelice
 6. Jak se pohřbívali duchovní?
  • diferenciace mezi preláty a nižším klérem
  • příslušníci kléru často pohřbíváni uvnitř kostela či kláštera
  • hroby biskupů obsahovaly často insignie jejich postavení (berla, prsten,kalich, patent)
  • Image Upload 5
  • pohřbívání řeholníků, s výjimkou opatů, opět odráží důraz na jednoduchost a uniformitu charakteristickou pro způsob života těchto lidí
 7. popiš archeologický výzkum pražského hradu - biskupského paláce
  Image Upload 6
 8. popiš archeo výzkum biskupského hradu v Metelicích
  • příležitostné sídlo olomouckých biskupů
  • postavené ve 30.letech 14.st. - zničený ve 20.letech 15.st Husity
  • teplovzdušné vytápění, honosná kamna, malované vitraje v hradní kapli, luxusní skleněné nádobí
 9. Řádoví duchovní: někdy se za sídlo řeholní komunity považuje ...
  komplex budov v Sadech u UH z 9.st.
 10. od 10.st. žily regulovaným způsobem života v našich zemích četné komunity mužů a žen, jejichž kláštery zakládal...
  panovník (některé kláštery zakládany též šlechtou)
 11. vůbec nejstarším klášterem byl...
  konvent benediktinek na pražském hradě
 12. ve 12.st. získal oblibu řád ...
  premonstrátů
 13. Koncentrace značného množství obyvatel ve městech si vynutila doplnění farní správy o městské řeholní instituce. Duchovní prací ve městech se zabývali především řády ...
  františkáni (minoriti) a dominikáni
 14. charakterizuj rytířské řády
  • = zvláštní forma řeholního života spojující středověký ideál mnišství s rytířstvím
  • jejich hlavním působištěm byl boj proti pohanům a starost o poutníky
  • měli svoje sídla = komendy
  • získávali rozsáhlý pozemkový majetek, který byl hospodářskou základnou jejich činnosti
  • Image Upload 7
 15. některé řády, především ..., organizovali i rozsáhlou kolonizaci dosud neosídlených oblastí
  cisterciáci
 16. popiš pravděpodobné sídlo mnišské komunity - Sady UH
  Image Upload 8
 17. popiš klášter benediktínů na sázavě
  Image Upload 9
 18. popiš cisterciácký klášter ve Velehradu
  • Image Upload 10
  • Image Upload 11
 19. popiš kartuziánský klášter v dolanech
  Image Upload 12
 20. kým byly vedeny školy?
  Image Upload 13
 21. popiš průzkum svatomařické školy v olomouci
  Image Upload 14
Author
iren
ID
347607
Card Set
05 duchovni, studenti
Description
unger skripta
Updated