Substantiva 3. deklinace - stejnoslabičná nepravidelná (basis) (lékařská latina)

 1. adhaesiolysis
  is, f. chirurgicky provedené rozrušení srůstů
 2. (haemo)dialysis
  is, f. hemodialýza dialýza (čištění krve pomocí tzv. umělé ledviny)
 3. amphiarthrōsis
  is, f. tuhý kloub (typ kloubního spojení) kloub s minimální pohyblivostí vyznačující se nepravidelnými kloubními plochami a tuhým a krátkým kloubním pouzdrem (anat.)
 4. anamnēsisi
  is, f.(anam.) předchorobí anamnéza
 5. anastomōsis
  is, f. 1. cévní spojka (anat.); 2. operační napojení operační spojka (klin.)
 6. ancylōsis
  is, f. ztuhnutí kloubu ztráta pohyblivosti kloubu
 7. anthracōsis
  is, f. zaprášení plic uhelným prachem
 8. aponeurōsis
  is, f. plochá šlacha šlachová blána
 9. apophysis
  is, f. kostní výběžek se samostatným osifikačním centrem (např. trochantēr major)
 10. artēriosclērōsis
  is, f. tvrdnutí / kornatění tepen (obecný termín označující ztluštění tepenných stěn a ztrátu jejich elasticity; zahrnuje tři rozdílná onemocnění: atherosclērōsis, mediocalcinōsis [Mönckebergova mediokalcinózaǾ a artēriolosclērōsis)
 11. atelectasis
  is, f. vrozená či získaná neschopnost plíce správným způsobem se roztahovat a nasávat vzduch
 12. atherosclērōsis
  is, f. neinfekční zánětlivé postižení cévní stěny při kterém dochází k ukládání tuku do stěny cév; jedna z forem arteriosklerózy)
 13. axis
  is, f. (acc. -im) 1. čepovec (druhý krční obratel); 2. osa
 14. basis
  is, f. báze základna spodina
 15. carcin(ōmat)ōsis
  is, f. nádorový rozsev (rozsáhlý výskyt nádorů v určitém orgánu / oblasti)
 16. cirrhōsis
  is, f. cirhóza (změna jaterní tkáně na vazivo)
 17. crisis
  is, f. zvrat, krize
 18. cyanōsis
  is, f. (z)modrání
 19. cystōsis
  is, f. výskyt cyst
 20. cӯphōsis / kӯphōsis
  is, f. kyfóza (1. anat. obloukovité vyklenutí páteře dozadu; 2. klin. nadměrné vyklenutí páteře dozadu tj. „kulatá záda“)
 21. diagnōsis
  is, f. (dg.) diagnóza
 22. diaphysis
  is, f. střední část dlouhé kosti diafýza
 23. diastasis
  is, f. rozestup rozestoupení (pozor: diastasis rēctī je rozestup přímého břišního svalu podél līnea alba při kýle [=diastasis mūsculī rēctī abdōminis])
 24. diathesis
  is, f. sklon k něčemu dispozice (zejm. diathesis haemorrhagica - krvácivost sklon ke krvácení)
 25. dosis
  is, f. (dos., d.) dávka
 26. dysostōsis
  is, f. dysostóza (obecný termín pro poruchu vývoje či tvaru kosti)
 27. ectasis
  is, f. rozšíření roztažení (zpravidla o stěnách dutých orgánů pozor: ectasis corneae - vyklenutí a ztenčení rohovky)
 28. emesis
  is, f. zvracení (synon. k vomitus)
 29. endomētriōsis
  is, f. endometrióza (choroba spočívající v šíření tkáně děložní výstelky mimo dělohu)
 30. endoprothesis
  is, f. endoprotéza
 31. enūresis
  is, f. pomočování
 32. epicrisis
  is, f. souhrn chorobopisu epikríza
 33. epiphysis
  is, f. koncová část (zpravidla dlouhé kosti) epifýza
 34. epistaxis
  is, f. krvácení z nosu
 35. febris
  is, f. horečka pyret-
 36. fibrōsis
  is, f. zmnožení vazivové tkáně či nahrazování jiné tkáně vazivem (jako proces přirozený i patologický)
 37. haemostypsis
  is, f. umělá zástava krvácení
 38. hydronephrōsis
  is, f. hydronefróza (rozšíření ledvinné pánvičky a ledvinových kalichů v důsledku zadržování moče)
 39. ichthyōsis
  is, f. ichtyóza šupinatost kůže (ichthyōsis hystrīx gravior)
 40. keratōsis
  is, f. různé formy nadměrného rohovatění kůže keratóza (např. keratōsis pīlāris - drsné hrbolky na kůži tzv. krupice folikulární keratóza)
 41. kinetōsis
  is, f. cestovní nevolnost
 42. lithotrypsis
  is, f. drcení usazenin drcení kamenů
 43. lordōsis
  is, f. lordóza (1. anat. prohnutí bederní či krční páteře dopředu; 2. klin. nadměrné prohnutí bederní či krční páteře dopředu)
 44. metaphysis
  is, f. metafýza (úsek dlouhé kosti kde diafýza přechází v epifýzu)
 45. metastasis
  is, f. (meta [i pl.]) vznik druhotného ložiska metastáza
 46. mononucleōsis
  is, f. virové onemocnění vyskytující se především u dětí a dospívajících a napadající zejm. mízní uzliny; jedním z příznaků bývá zmnožení monocytů (druh bílých krvinek) v krvi (odtud název)
 47. mydriāsis
  is, f. rozšíření zornice
 48. necrōsis
  is, f. odumírání tkáně nekróza
 49. osteoporōsis
  is, f. řídnutí kostí
 50. osteosynthesis
  is, f. (OS) umělé (chirurgické) spojení kostí např. pomocí drátů
 51. paracentēsis
  is, f. is, f. propíchnutí dutého útvaru a vypuštění jeho obsahu (např. bubínku při zánětu středního ucha)
 52. paralysis
  is, f. dočasná či trvalá obrna určité části těla paralýza
 53. paresis
  is, f. částečná obrna (druh paralýzy)
 54. parodontōsis
  is, f. (také paradentōsis,is,f., paradontōsis,is,f., parodontītis,itidis,f., paradontītis,itidis,f.) is, f. (také paradentōsis,is,f., paradontōsis,is,f., parodontītis,itidis,f., paradontītis,itidis,f.) chronické onemocnění závěsného aparátu zubů
 55. pertussis
  is, f. černý kašel
 56. phimōsis
  is, f. zúžení předkožky (klin.)
 57. plasmaphaeresis
  is, f. odběr krevní plazmy (za různými účely např. k jejímu přefiltrování a vrácení do těla pacienta)
 58. pneumatōsis
  is, f. patologický průnik plynu do orgánu nebo jeho stěny
 59. polypōsis
  is, f. nadměrný výskyt polypů
 60. pro(s)thesis
  is, f. náhrada protéza
 61. prognōsis
  is, f. prognóza
 62. pseudoarthrōsis
  is, f. pakloub falešný kloub (porucha srůstu kostních úlomků po zlomenině kdy úlomky zůstávají pohyblivé a připomínají tak kloub)
 63. psoriāsis
  is, f. lupénka
 64. pӯrōsis
  is, f. pálení žáhy
 65. reosteosynthesis
  is, f. (reOS) opakovaná osteosyntéza
 66. sclērōsis
  is, f. skleróza
 67. scoliōsis
  is, f. skolióza (deformita páteře s posuny ve frontální sagitální i transverzální rovině)
 68. sepsis
  is, f. otrava krve, sepse
 69. steatōsis
  is, f. chorobné ztučnění nadměrné množství tuku ve tkáni / orgánu
 70. stenōsis
  is, f. zúžení
 71. symphysis
  is, f. spojení kostí pomocí vazivové chrupavky (např. symphysis pūbica)
 72. synarthrōsis
  is, f. téměř nepohyblivé plynulé spojení kostí (dělíme na synchondrōsis, syndesmōsis a synostōsis)
 73. syndesmōsis
  is, f. spojení kostí vazivem
 74. synchondrōsis
  is, f. spojení kostí chrupavkou
 75. synostōsis
  is, f. spojení kostí kostní tkání
 76. taxis
  is, f.. vpravení / dostání části těla na správné místo (např. v neurochirurgii je ´taxe horních končetin´ schopnost dotknout se se zavřenýma očima prstem nosu, v chirurgickém kontextu je ´taxe´ samovolná nebo chirurgicky provedená repozice kýlního obsahu zpět do dutiny břišní)
 77. thrombōsis
  is, f. krevní sraženina trombóza
 78. tūberculōsis
  is, f. (TBC) tuberkulóza
 79. tussis
  is, f. kašel
Author
Agolic
ID
347543
Card Set
Substantiva 3. deklinace - stejnoslabičná nepravidelná (basis) (lékařská latina)
Description
Základy lékařské terminologie (latina) Substantiva 3. deklinace - stejnoslabičná nepravidelná (typ basis) LF1 Zdroj: https://udl.lf1.cuni.cz/file/6173/b00363-slovnik-pro-akrok-18-19.pdf
Updated