Různoslabičná feminina 3. deklinace (lékařská latina)

 1. (dys)fūnctiō
  ōnis,f. (špatná) funkce
 2. (im)mōbilitās
  ātis f. (ne)pohyblivost, (i)mobilita, (ne)hybnost
 3. ablātiō
  ōnis,f. odstranění odejmutí snesení (většinou ablātiō mammae)
 4. abrāsiō
  ōnis,f. 1. opotřebení obroušení (např. zubu); 2. narušení povrchu (zejm. kosti či kůže); 3. oškrábání / obroušení určité tkáně jako lékařský zákrok
 5. abruptiō
  ōnis,f. odlomení ulomení odtržení
 6. accumulātiō
  ōnis,f. shlukování hromadění (accumulātiō cērūminis - vytvoření tzv. mazové zátky v uchu)
 7. adhaesiō
  ōnis,f. srůst spojení přilnutí adheze
 8. adipōsitās
  ātis,f. tloušťka obezita otylost (synon. k obēsitās)
 9. āmōtiō
  ōnis,f. odchlípení (spec. rētīnae)
 10. amplitūdō
  inis,f. šířka (amplitūdō pelvis - rovina šíře pánevní dosl. šířka pánve)
 11. amputātiō
  ōnis,f. amputace
 12. anxietās
  ātis,f. úzkost
 13. appendix
  dicis,f. přívěsek apendix
 14. arbor
  oris,f. strom struktura podobná rozvětvenému stromu (např. arbor bronchiālis)
 15. ars
  artis,f. věda obor
 16. articulātiō
  ōnis,f. (art.) kloub skloubení arthr-
 17. aspectiō
  ōnis,f. aspekce vyšetření pohledem / zrakem
 18. aspīrātiō
  ōnis,f. vdechnutí
 19. auscultātiō
  ōnis,f. auskultace poslech poslechové vyšetření
 20. āvulsiō
  ōnis,f. 1. vytržení (např. úponu či nervu); 2. vyražení (zubu); 3. avulzní zlomenina (drobná zlomenina v oblasti svalového či šlachového úponu)
 21. bifurcātiō
  ōnis,f. rozvidlení rozdvojení (anat.)
 22. calx
  lcis,f. pata, oblast paty
 23. cardiostimulātiō
  ōnis,f. kardiostimulace stimulace srdeční činnosti
 24. carōtis
  tidis,f. krkavice (tj. artēria)
 25. cartilagō
  ginis,f. chrupavka chondr-
 26. cavitās
  ātis,f. dutina
 27. cervīx
  vicis,f. krk krček šíje (částečné synon. ke collum) trachēl- (pouze o děložním krčku / čípku)
 28. cicātrīx
  tricis,f. (cicatr.) jizva
 29. circulātiō
  ōnis,f. oběh (synon. k circulus a circuitus)
 30. circumcīsiō
  ōnis,f. obřízka
 31. claudicātiō
  ōnis,f. kulhání klaudikace
 32. clītoris
  ridis,f. poštěváček klitoris coccӯxӯgisf. [vysl. kokcíksǾ kostrč kostrční kost (synon. k os coccӯgis)
 33. combustiō
  ōnis,f. popálenina
 34. commōtiō
  ōnis,f. otřes (např. cerebrī či cordis)
 35. complicātiō
  ōnis,f. komplikace
 36. congelātiō
  ōnis,f. omrzlina
 37. contūsiō
  ōnis,f. pohmoždění pohmožděnina
 38. convulsiō
  ōnis,f. stažení křeč spasm-
 39. cuspis
  pidis,f. hrot cíp
 40. dēcapitātiō
  ōnis,f. stětí oddělení hlavy
 41. decussātiō
  ōnis,f. zkřížení (anat.)
 42. dēfaecātiō
  ōnis,f. vyprazdňování výkalů
 43. dēfibrillātiō
  ōnis,f. defibrilace (metoda léčby některých srdečních arytmií elektrickým výbojem)
 44. dēformātiō
  ōnis,f. deformace
 45. dēhīscentiō
  ōnis,f. rozšklebení rozevření (zpravidla pooperační rány) (nežádoucí) rozpojení (chirurgické anastomosy) synon. k dehīscentia
 46. dēhydratātiō
  ōnis,f. odvodnění
 47. dēligātiō
  ōnis,f. obvaz obvázání (dēligātiō gypsea - sádrový obvaz)
 48. dēnervātiō
  ōnis,f. ztráta nervového zásobení určitého orgánu či tkáně
 49. dēpressiō
  ōnis,f. deprese
 50. dermis
  midis,f. škára (jedna z vrstev kůže synon. ke corium)
 51. dēviātiō
  ōnis,f. vychýlení deviace (např. o nosní přepážce)
 52. dīlātātiō
  ōnis,f. roztažení rozšíření (klin. jako lék. zákrok i patol.)
 53. discīsiō
  ōnis,f. rozříznutí (zejm. jako úraz)
 54. dislocātiō
  ōnis,f. (disloc.) posun dislokace (zejm. fragmentu kosti při zlomenině)
 55. dissectiō
  ōnis,f. 1. rozštěpení roztržení (např. aortae); 2. vyříznutí odstranění (spec. krčních uzlin)
 56. distēnsiō
  ōnis,f. roztažení rozepětí, natažení (patol. např. vazu kloubního pouzdra, svalu)
 57. distorsiō
  ōnis,f. podvrtnutí (druh poranění kloubu kdy nedochází k vysunutí hlavice z jamky)
 58. dīvulsiō
  ōnis,f. chirurgické roztažení (zejm. dīvulsiō ānī jako způsob léčby např. hemoroidů či řitních trhlin)
 59. ēbrietās
  tātis,f. opilost
 60. ēnucleātiō
  ōnis,f. vynětí kulovitého útvaru (např. ēnucleātiō bulbī)
 61. epidermis
  midis,f. pokožka
 62. epididӯmis
  midis,f. nadvarle epididӯm-
 63. epiglōttis
  ttidis,f. příklopka hrtanová
 64. ērōsiō
  ōnis,f. 1. odřenina traumatické nebo patologické (např. při DM) poškození kůže na úrovni pokožky (epidermis) méně závažné a hluboké než excoriātiō; 2 traumatické nebo patologické narušení povrchu (zejm. zubu sliznice či oční rohovky), méně hluboké a rozsáhlé než excoriātiō
 65. ēructātiō
  ōnis,f. říhání krkání
 66. eufūnctiō
  ōnis,f. správná funkce
 67. ēvacuātiō
  ōnis,f. 1. vyprázdnění vypuštění (lék. zákrok u útvaru naplněného tekutinou např. ēvacuātiō abscessūs perianālis); 2. vyprazdňování výkalů (synon. k dēfaecātiō)
 68. exacerbātiō
  ōnis,f. akutní zhoršení chronické choroby
 69. excīsiō
  ōnis,f. (excis.) vyříznutí (zpravidla z povrchu kůže či orgánu např. melanōmatis)
 70. excochleātiō
  ōnis,f. chirurgický zákrok při němž se ostrou lžičkou vybere nekrotický obsah orgánu či vředu
 71. excoriātiō
  ōnis,f. 1. oděrka povrchové poškození kůže způsobené např. úrazem nebo škrábáním při svědění a zasahující jen do pokožky (epidermis) ale hlubší než ērōsiō; 2. defekt sliznice (hlubší a rozsáhlejší než ērōsiō)
 72. exenterātiō
  ōnis,f. vyoperování obsahu tělní dutiny (zejm. podpažní jamky či pánve)
 73. expedītiō
  ōnis,f. (Exp.) balení (léku)
 74. exsiccātiō
  ōnis,f. vysoušení vysušení
 75. exstirpātiō
  ōnis,f. vyjmutí vynětí vyříznutí (zpravidla hluboko uloženého nádoru)
 76. exsūdātiō
  ōnis,f. tvorba zánětlivých výpotků
 77. extrāctiō
  ōnis,f. 1. vytažení vyjmutí (o konkrementech nebo ortopedických či jiných implantátech); 2. vytržení (zubu)
 78. extrēmitās
  ātis,f. (extr.) 1. končetina; 2. koncová část orgánu pól (1.) mel-
 79. fasciītis
  tidis,f. fasciitida (zřídkavé infekční onemocnění postihující měkké tkáně především fascie)
 80. faucēs
  ium f. hrdlo (isthmus faucium - úžina hltanová)
 81. fibrillātiō
  ōnis,f. fibrilace (druh srdeční arytmie velmi rychlé a nepravidelné stahy síní či komor)
 82. fixātiō
  ōnis,f. upevnění fixace
 83. frōns
  ntis,f. čelo
 84. generalisātiō
  ōnis,f. rozšíření chorobného procesu (např. do okolí orgánu po celém orgánu či organismu), generalizace
 85. glāns
  glandis,f. žalud balan-
 86. glōttis
  idis,f. hlasivka
 87. graviditās
  ātis f. těhotenství
 88. haemorrhoīdēs
  um f. hemoroidy (syn. k nōdī haemorrhoīdālēs)
 89. hebdomas
  madis,f. (hebd.) týden
 90. hebetūdō
  dinis,f. slabost (o smyslech, hebetūdō auris - nahluchlost nedoslýchavost hebetūdō vīsūs - slabozrakost)
 91. helix
  icis,f. zevní přehnutý okraj ušního boltce
 92. hyperaciditās
  ātis,f. překyselení
 93. hypertēnsiō
  ōnis,f. vysoký krevní tlak
 94. hypodermis
  idis,f. podkožní vazivo
 95. hypotēnsiō
  ōnis,f. nízký krevní tlak
 96. immōbilisātiō
  ōnis f. znehybnění imobilizace
 97. immūnitās
  ātis f. obranyschopnost, imunita
 98. implantātiō
  ōnis f. vložení vpravení implantace
 99. impressiō
  ōnis,f. otisk (zpravidla orgánu na stěně orgánu jiného)
 100. incīsiō
  ōnis f. naříznutí
 101. īncubātiō
  ōnis f. inkubační doba
 102. incūs
  cudis f. kovadlinka (v uchu)
 103. inductiō
  ōnis f. navození vyvolání indukce (např. indukce porodu)
 104. īnfāns
  antis,m. / f. (inf., infant.) dítě paed-
 105. īnfarsātiō
  ōnis,f. masivní ohraničené nahromadění krve masivní lokální překrvení (spec. īnfarsātiō haemorrhagica - nahromadění krve v důsledku uzavření odvodné cévy zejm. u střeva či varlete)
 106. īnfectiō
  ōnis f. infekce
 107. īnfertilitās
  ātis,f. neplodnost (synon. ke sterilitās)
 108. infiltrātiō
  ōnis,f. nepatřičné látky nebo buňky proniklé do tkáně infiltrace infiltrát (synon. k infiltrātus)
 109. īnflammātiō
  ōnis, f. (inflamm.) zánět
 110. īnfrāctiō
  ōnis,f. nalomení neúplná zlomenina
 111. īnfūsiō
  ōnis, f. (inf.) infuze
 112. inhālātiō
  ōnis, f. cílené vdechování léčivých látek inhalace
 113. iniectiō
  ōnis, f. (inj.) injekce
 114. innervātiō
  ōnis, f. zásobování části těla nervovými vlákny inervace
 115. īnsertiō
  ōnis, f. úpon svalu
 116. īnspectiō
  ōnis, f. vyšetření pohledem / zrakem (synon. k aspectiō)
 117. īnsufflātiō
  ōnis, f. insuflace (zavádění plynu do dutiny / orgánu z léčebných či diagnostických důvodů
 118. insultātiō
  ōnis, f. fyzický útok fyzické napadení
 119. interruptiō
  ōnis, f. umělé přerušení těhotenství interupce
 120. intoxicātiō
  ōnis, f. otrava, intoxikace
 121. intubātiō
  ōnis, f. zavedení trubice (do určitého orgánu)
 122. īris
  iridis,f. duhovka
 123. irrigātiō
  ōnis, f. výplach (dutého orgánu)
 124. irritātiō
  ōnis,f. podráždění
 125. lacerātiō
  ōnis,f. roztržení rozsápání lacerace
 126. laesiō
  ōnis, f. poškození léze
 127. lēns
  lentis f. čočka phac-
 128. leptomēninx
  ingis f. měkké pleny mozkové a míšní (arachnoīdea māter + pia māter)
 129. longitūdō
  inis f. délka
 130. lōtiō
  ōnis, f. (lot.) roztok k zevnímu užití
 131. luxātiō
  ōnis, f. vykloubení luxace
 132. malformātiō
  ōnis, f. znetvoření vrozený defekt malformace
 133. malnūtrītiō
  ōnis,f. podvýživa
 134. malpositiō
  ōnis, f. špatné uložení malpozice
 135. māter
  tris,f. 1. plena mozková (pia m. dūra m. arachnoīdea m.) (1.) mēning- 2. matka
 136. mātrīx
  rīcis,f. mateřská základní vrstva zárodečná půda (mātrīx unguis - nehtové lůžko)
 137. mēninx
  ngis f. plena mozková
 138. mēnstruātiō
  ōnis, f. menstruace (synon. k mēnorrhoea)
 139. mors
  rtis,f. smrt thanat-
 140. mōtilitās
  ātis,f. mimovolní pohyblivost (o trubicovitých orgánech nebo spermiích)
 141. mūtitās
  ātis,f. němost oněmění (synon. k mūtismus)
 142. nāris
  ris,f. nosní dírka nozdra (obv. v pl. nārēs)
 143. normotēnsiō
  ōnis,f. normální krevní tlak
 144. obēsitās
  tātis,f. obezita (synon. k adipōsitās)
 145. oblīterātiō
  ōnis,f. ucpání (např. tepny kvůli ateroskleróze či tělní dutiny v důsledku otoku či nádoru)
 146. obstīpātiō
  ōnis,f. zácpa obstipace
 147. obstrūctiō
  ōnis, f. uzavření ucpání (klin. synon. k obtūrātiō)
 148. obtūrātiō
  ōnis, f. uzavření ucpání (klin. synon. k obstrūctiō)
 149. occlūsiō
  iōnis,f. 1. patologické uzavření (zpravidla cévy) 2. zubní skus
 150. operātiō
  ōnis, f. (o. oper.) operace
 151. orīgō
  ginis,f. začátek původ
 152. ossificātiō
  ōnis,f. tvorba kostní tkáně kostnatění
 153. pachymēninx
  ingis f. tvrdá plena mozková (synon. k dūra māter)
 154. palpātiō
  ōnis, f. vyšetření pohmatem palpace
 155. palpitātiō
  ōnis, f. subjektivně pociťovaná odchylka srdečního rytmu od normy
 156. parōtis
  tidis,f. příušní žláza
 157. pars
  rtis,f. část díl
 158. percussiō
  ōnis, f. vyšetření poklepem poklep
 159. perforātiō
  ōnis, f. (perfor.) proděravění protržení
 160. peritonītis
  ītidis, f. zánět pobřišnice
 161. phalanx
  angis,f. [gen.pl. -ium] (phal.) článek prstu
 162. pōliomyelītis
  ītidis,f. zánět šedé hmoty míchy
 163. portiō
  ōnis, f. část (pouze portiō vāginālis cervīcis - děložní čípek: část děložního hrdla čnící do pochvy)
 164. prōtrūsiō
  ōnis,f. vyklenutí obsahu meziobratlové ploténky za okraj obratlů
 165. pūbertās
  tātis,f. puberta dospívání
 166. pūnctiō
  ōnis, f. punkce bodnutí vpich
 167. radiātiō
  ōnis,f. svazek vějíř, větvení (nervových vláken)
 168. rādīx
  dīcis,f. kořen
 169. regiō
  ōnis, f. (reg.) krajina, oblast
 170. regressiō
  ōnis, f. ústup nemoci zlepšování zdravotního stavu regrese
 171. rehabilitātiō
  ōnis, f. (RHB) rehabilitace (zpravidla cvičení vedená fyzioterapeutem)
 172. remissiō
  ōnis, f. klidnější fáze chronického onemocnění remise
 173. replantātiō
  ōnis, f. opětovné umístění na původní místo (o zubu či amputované končetině)
 174. repositiō
  ōnis, f. návrat do původní polohy (např. při dislokované zlomenině)
 175. resectiō
  ōnis, f. (res.) úplné či částečné odstranění orgánu (zpravidla v trávicím traktu)
 176. restitūtiō
  ōnis, f. vyléčení uzdravení
 177. resuscitātiō
  ōnis, f. oživování resuscitace
 178. retardātiō
  ōnis, f. retardace zpomalení
 179. retentiō
  ōnis,f. zadržení zadržování (např. retentiō ūrīnae)
 180. revīsiō
  ōnis, f. důkladné prohlédnutí
 181. salpinx
  ngis,f. vejcovod (synon. k tuba uterīna)
 182. sānātiō
  ōnis,f. léčba léčení
 183. sectiō
  ōnis, f. 1. řez (s. caesarea - císařský řez); 2. pitva
 184. sēpārātiō
  ōnis, f. oddělení separace (separace epifýzy - traumatické oddělení epifýzy od zbytku kosti)
 185. solūtiō
  ōnis, f. (sol.) roztok
 186. stabilisātiō
  ōnis, f. stabilizace
 187. sterilitās
  ātis,f. neplodnost (synon. k īnfertilitās)
 188. strangulātiō
  ōnis,f. zaškrcení škrcení uškrcení
 189. subluxātiō
  ōnis, f. neúplné vykloubení (dochází k luxačnímu pohybu kostních částí ale spontánní repozici a určité decentraci kloubu)
 190. substitūtiō
  ōnis,f. 1. substituce kompenzace nemoci něčím (lékem léčbou zákrokem…); 2. nahrazení (např. aorty)
 191. suffocātiō
  iōnis, f. zadušení udušení
 192. suffūsiō
  ōnis, f. krevní výron rozsáhlejší než sugilace
 193. sūgillātiō
  ōnis,f. plošný krevní výron v kůži a podkoží sugilace
 194. surditās
  tātis,f. hluchota
 195. surdomūtitās
  ātis,f. hluchoněmost (synon. k surdomūtismus)
 196. suspensiō
  ōnis, f. (susp.) suspenze
 197. suspīciō
  ōnis f. (susp.) + gen. podezření na
 198. syphilis
  lidis,f. příjice syfilis (synon. k luēs)
 199. trānscīsiō
  ōnis,f. přeříznutí (např. šlachy či svalu jako typ úrazu)
 200. trānsfīxātiō
  ōnis,f. fixace kostních úlomků pomocí drátů zaváděných perkutánně (trānsfīxātiō percutānea)
 201. trānsfūsiō
  ōnis, f. transfuze
 202. trānsplantātiō
  ōnis, f. transplantace
 203. tūberōsitās
  tātis,f. drsnatina (anat.)
 204. ūroīnfectiō
  ōnis,f. infekce močového ústrojí
 205. valetūdō
  inis f. zdraví zdravotní stav
 206. varix
  icis,f. / m. křečová žíla
 207. vertīgō
  ginis,f. závrať
 208. vīcīnitās
  ātis,f. přilehlá oblast sousedství
 209. virgō
  inis f. panna
 210. warfarinisātiō
  ōnis,f. podávání warfarinu léčba warfarinem
Author
Agolic
ID
347537
Card Set
Různoslabičná feminina 3. deklinace (lékařská latina)
Description
Základy lékařské terminologie (latina) Substantiva 3. deklinace - různoslabičná feminina LF1 Zdroj: https://udl.lf1.cuni.cz/file/6173/b00363-slovnik-pro-akrok-18-19.pdf
Updated