vonzatok rövid

 1. A házigazda étellel és itallal kínálta meg a vendégeit
  Der Gastgeber bot den Gästen etwas zu trinken und zu essen an.
 2. Csak anyámra bízom rá a titkaimat
  Ich vertraue meine Geheimnisse nur meiner Mutter an.
 3. Csatolni fogom a dokumentumot az emailemhez
  Ich werde das Dokument meiner E-Mail beifügen.
 4. nagy jelentőséget tulajdonít vminek
  etw.Dat. (große) Bedeutung beimessen
 5. a felhasználótól a biztosított eszközt eltulajdonítani
  dem Benutzer das versicherte Gerät entwenden.
 6. A szervek begvonták az étterem működési engedélyét
  Die Behörden entzogen dem Restaurant die Betriebserlaubnis.
 7. A manager közölte döntését munkatársaival
  Der Manager teilte seine Entscheidung den Mitarbeitern mit.
 8. A tudósító azt tanácsolta az embereknek, hogy készüljenek fel a viharra
  Der Reporter riet der Bevölkerung, sich auf den Sturm vorzubereiten.
 9. anélkül, hogy a kollégáktól túl sok időt rabolnék el
  ohne den Kolleginnen und Kollegen zu viel Zeit zu stehlen
 10. Remélhetőleg nem veszik rossz néven tőlem, ha azt mondom,
  Sie werden es mir hoffentlich nicht übel nehmen, wenn ich sage,
 11. elhallgat vki elől vmit
  verschweigen D A
 12. Az eladó megtagadja a sérült áruk visszavételét
  Der Verkäufer verweigert die Rücknahme beschädigter Produkte.
 13. A férfinak zsarolást és csalást róttak fel (ezekkel gyanúsították meg)
  Dem Mann wurden Erpressung und Betrug vorgeworfen.
 14. Elvettem a kutyámtól az újságot
  Ich nahm meinem Hund die Zeitung weg.
 15. Ez a növény hasonlít a medvehagymára, de mérgező
  Diese Pflanze ähnelt dem Bärlauch, ist aber giftig.
 16. Különös viselkedése rögtön feltűnt nekem
  Sein eigenartiges Aussehen fiel mir sofort auf.
 17. Kikerültük a szembejövő bicikliseket
  Wir wichen den entgegenkommenden Fahrradfahrern aus.
 18. Tegnap találkoztam egy régi barátommal a könyvtár előtt
  Ich begegnete gestern einem alten Freund vor der Bibliothek.
 19. Egykori munkáltatója referenciaként szolgált számára
  Sein ehemaliger Arbeitgeber diente ihm als Referenz.
 20. 5 év börtön fenyegeti
  Ihm drohen fünf Jahre Gefängnis.
 21. Eddig nincs tervem, de majd eszembe jut valami / improvizálok
  Bis jetzt habe ich keine Ideen, aber ich werde mir noch etwas einfallen lassen.
 22. Ne szalaszd el a lehetőséget
  Lass dir die Gelegenheit nicht entgehen!
 23. A nyomozó úgy döntött, hogy más nyomot követ
  Der Detektiv entschied sich, einer anderen Spur zu folgen.
 24. Mindenki a király parancsainak kellett, hogy engedelmeskedjen
  Alle mussten der Verordnung des Königs gehorchen.
 25. Sose veszek el olyan dolgokat, amelyek máshoz tartoznak
  Ich nehme nie Dinge, die anderen gehören.
 26. nem bízik vkiben
  misstrauen D
 27. árt vkinek
  schaden D
 28. Nehéz lehet mások elvárásainak megfelelni
  Es kann schwierig sein, sich den Erwartungen anderer anzupassen.
 29. A költözés után a családnak alkalmazkodnia kellett az új körülményekhez
  Nach dem Umzug musste sich die Familie an ihre neue Umgebung anpassen.
 30. Kérem, ne közelítse meg az állatokat
  Bitte nähern Sie sich den Tieren nicht.
 31. Bíztam a nővéremben, és elmeséltem neki a titkomat
  Ich vertraute meiner Schwester und erzählte ihr mein Geheimnis.
 32. Ezek az intézkedések abban segítenek, hogy elkerüljük a baleseteket
  Diese Maßnahmen helfen dabei, Unfällen vorzubeugen.
 33. A gyerekek figyelmesen hallgatták a tanárt
  Die Kinder hörten dem Lehrer aufmerksam zu.
 34. A vásárló elfogadta a használati feltételeket
  Der Kunde stimmte den Nutzungsbedingungen zu.
 35. Az érzékeny bőrnek különleges ápolásra van szüksége
  Empfindliche Haut bedarf besonderer Pflege.
 36. Sohasem foszthatunk meg másokat jogaiktól
  Wir sollten nie andere ihrer Rechte berauben.
 37. A bankárt gyanúsították meg a csalással
  Der Banker wurde des Betrugs beschuldigt.
 38. Ma a nemzet az alkotmány évfordulójáról emlékezik meg
  Heute gedenkt die Nation des Jahrestages der Verfassung.
 39. Törődni kell velük, önzetlenül és a sporttevékenységek pozitív értéke és a nevelés iránti felelősségből.
  Ihrer soll man sich annehmen, selbstlos und aus Verantwortung für die positiven Werte der sportlichen Betätigung und Erziehung.
 40. a legjobb módszer, amit az ember használhat
  die beste Methode, derer man sich bedienen kann
 41. Udvarias volt és tartózkodott attól, hogy bárhogy kommentálja a (másik) balszerencséjét
  Sie war höflich und enthielt sich jeden Kommentars zu seinem Missgeschick.
 42. megszabadul vkitől, vmitől
  sich entledigen G
 43. megkegyelmez vkinek
  sich erbarmen G
 44. cégek, amelyek családbarát személyzeti politikával dicsekednek
  Unternehmen, die sich einer familienfreundlichen Personalpolitik rühmen.
 45. szégyenkezik vmi miatt
  • sich schämen G
  • sich Akk für etw. Akk schämen
 46. gondol vmire
  denken an A
 47. hisz vmiben
  glauben an A
 48. emlékszik vmire
  sich erinnern an A
 49. hozzászokik vmihez

  Eltartott egy darabig, mire a kutya hozzászokott az új otthonához.
  sich gewöhnen an A

  Es dauerte eine Weile, bis sich der Hund an sein neues Zuhause gewöhnt hatte.
 50. Tartotta magát a szabályokhoz, és meg lett jutalmazva.
  sich halten an A

  Er hielt sich an die Regeln und wurde belohnt.
 51. fordul vkihez
  sich wenden an A
 52. figyel vmire
  • achten auf A
  • aufpassen auf A
 53. függ vmitől
  es kommt auf A an
 54. reménykedik vmiben
  hoffen auf A
 55. korlátozódik vmire
  sich beschränken auf A
 56. vonatkozik vmire

  A vitának a jelen körülményekre kell vonatkoznia.
  sich beziehen auf A

  Die Diskussion muss sich auf die aktuellen Umstände beziehen.
 57. örül vminek
  sich freuen auf A
 58. koncentrál vmire
  sich konzentrieren auf A
 59. bízik vkiben
  • sich verlassen auf A
  • vertrauen auf A
 60. készül vmire
  sich vorbereiten auf A
 61. lemond vmiről
  verzichten auf A
 62. vár vmire
  warten auf A
 63. visszavezet vmire
  zurückführen auf A
 64. beleegyezik vmibe
  einwilligen in A
 65. beavatkozik vmibe
  sich einmischen in A
 66. beleszeret vkibe
  sich verlieben in A
 67. nevet vmin
  lachen über A
 68. gondolkozik vmin
  nachdenken über A
 69. mérgelődik vmin
  sich ärgern über A
 70. panaszkodik vmire
  sich beklagen über A
 71. panaszkodik vkinek vmire
  sich beschweren bei D über A
 72. örül vminek
  sich freuen über A
 73. felháborodik vmin
  sich empören über A
 74. tájékozódik vmiről
  sich informieren über A
 75. társalog vmiről
  sich unterhalten über A
 76. csodálkozik vmin
  sich wundern über A
 77. gúnyolódik vkin
  spotten über A
 78. csodálkozik vmin
  staunen über A
 79. rendelkezik vmivel
  verfügen über A
 80. nem felelünk a kiszállítás késlekedéséért
  Wir haften nicht für Lieferverzögerungen
 81. vmilyennek tart
  halten für A
 82. lelkesedik vmiért
  sich begeistern für A
 83. dönt vmi mellett
  sich entscheiden für A
 84. bocsánatot kér vmiért
  sich entschuldigen für A
 85. érdeklődik vmi iránt
  sich interessieren für A
 86. szégyenkezik vmi miatt
  sich schämen für A
 87. gondoskodik vkiről
  sorgen für A
 88. szavaz vkire
  stimmen für A
 89. irigyel vkit vmiért
  beneiden A um A
 90. kér vkit vmire
  bitten A um A
 91. szó van vmiről
  • es geht um A
  • es handelt sich um A
  • es handelt von D
 92. fél vmitől
  sich ängstigen um A
 93. fáradozik vmin
  sich bemühen um A
 94. megpályázik vmit
  sich bewerben um A
 95. törődik vkivel
  sich kümmern um A
 96. aggódik vkiért
  sich sorgen um A
 97. gyászol vkit
  trauern um A
 98. fogad vmiben
  wetten um A
 99. dolgozik vmin
  arbeiten an D
 100. felismer vkit vmiről
  erkennen A an D
 101. múlik vmin
  es liegt an D
 102. akadályoz vkit vmiben
  hindern A an D
 103. szenved vmiben
  leiden an D
 104. részt vesz vmiben
  sich beteiligen an D
 105. bosszút áll vkin vmiért
  sich rächen für A an D
 106. örömét leli vmiben
  Spaß haben an D
 107. meghal vmiben
  sterben an D
 108. részt vesz vmin
  teilnehmen an D
 109. elmegy vmi mellett
  vorbeigehen an D
 110. kételkedik vmiben
  zweifeln an D
 111. téved vmiben
  sich irren in D
 112. csalódik vmiben
  sich täuschen in D
 113. gyakorol vmit
  sich üben in D
 114. fél vmitől
  • Angst haben vor D
  • sich fürchten vor D
 115. megijed vmitől
  erschrecken vor D
 116. menekül vmitől
  • fliehen vor D
  • flüchten vor D
 117. óva int vkit vmitől
  warnen vor D
 118. áll vmiből
  bestehen aus D
 119. következik vmiből
  folgen aus D
 120. következtet vmire vmiből

  Bólintásából arra következtettem, hogy egyetért velem
  folgern auf A aus D

  Aus seinem Nicken folgerte ich, dass er mir zustimmte.
 121. fordít vmilyen nyelvről vmilyen nyelvre
  übersetzen in A aus D
 122. segít vkinek vmiben
  helfen D bei D
 123. megköszön vmit vkinek
  sich bedanken bei D für A
 124. panaszkodik vmire vkinek
  • sich beklagen bei D über A
  • sich beschweren bei D über A
 125. bocsánatot kér vkitől
  sich entschuldigen bei D
 126. kezd vmit vmivel
  • anfangen mit D
  • beginnen mit D
 127. abbahagy vmit
  aufhören mit D
 128. megbíz vkit vmivel
  beauftragen A mit D
 129. dicsekszik vmivel
  prahlen mit D
 130. beéri vmivel

  be kell érned ezzel
  sich abfinden mit D

  Du wirst dich eben damit abfinden müssen
 131. foglalkozik vmivel
  • sich befassen mit D
  • sich beschäftigen mit D
 132. megelégszik vmivel

  Megelégedett egy szerény vacsorával.
  sich begnügen mit D

  Er begnügte sich mit einem bescheidenen Abendessen.
 133. veszekszik vkivel
  sich streiten mit D
 134. összeházasodik vkivel
  sich verheiraten mit D
 135. bánik vhogy vkivel
  umgehen mit D
 136. megegyezik vmivel
  übereinstimmen mit D
 137. ellát vmit vmivel
  versehen A mit D
 138. elnevez vmit vkiről
  benennen A nach D
 139. vmilyen szag van
  es riecht nach D
 140. vmilyen íze van
  es schmeckt nach D
 141. érdeklődik vmi felől
  sich erkundigen nach D
 142. vágyakozik vmire
  sich sehnen nach D
 143. törekszik vmire
  streben nach D
 144. tud vmiről
  wissen von D
 145. meggyőz vkit vmiről
  überzeugen A von D
 146. álmodik vmiről
  träumen von D
 147. beszél vmiről
  • sprechen von D
  • reden von D
 148. mesél vmiről
  erzählen von D
 149. megszabadít vkit vmitől
  befreien A von D
 150. függ vmitől
  abhängen von D
 151. eltérít vkit vmitől

  Lehet, hogy el tudom téríteni attól, hogy megvegye a régi házat.
  abbringen A von D

  Vielleicht kann ich ihn davon abbringen, das alte Haus zu kaufen.
 152. felszólít vkit vmire
  auffordern A zu D
 153. hozzájárul vmihez
  beitragen zu D
 154. szolgál vmire
  dienen zu D
 155. meghív vkit vmire
  einladen A zu D
 156. kinevez vkit vmivé
  ernennen A zu D
 157. sor kerül vmire
  es kommt zu D
 158. vezet vmire
  führen zu D
 159. tartozik vkihez
  gehören zu D
 160. hajlamos vmire
  neigen zu D
 161. alkalmas vmire
  sich eignen zu D
 162. rászánja magát vmire
  sich entschließen zu D
 163. rábeszél vkit vmire
  überreden A zu D
 164. hozzásegít vkit vmihez
  verhelfen D zu D
 165. kötelez vkit vmire
  verpflichten A zu D
 166. elítél vkit vmire
  verurteilen A zu D
 167. kényszerít vkit vmire
  zwingen A zu D
Author
der_murrkater
ID
347475
Card Set
vonzatok rövid
Description
-
Updated