PMG VPRASANJA 2

 1. Kaj veš o kompresiranju videa?
  Poznamo prostorsko in časovno kompresijo.

  • Prostorska:
  • Znotraj slike: Je kompresija rastrskih slik in ponavadi temelji na JPEG.

  • Časovna:
  • Med slikami: Pa vmestni prostor.
  • Osnova za časovno kompresijo je MPEG-1 standard.
 2. Kaj je kompenzacija gibanja?
  • Kompenzacija gibanja pomaga pri kompresiji.
  • Ponavadi se premikajo samo objekti na sliki, zato shranimo le objekt in vektor premika.

  Na realnih slikah je zelo težko definirati te bloke, zato kompenzacija slik uporablja bloke 16x16
 3. Na podlagi česa se odločamo kateri kodeki so dobri?
  • Kvaliteta slike,
  • Bitna hitrost oz velikost datoteke
  • Hitrost kompresije,
  • Prijaznost za uporabo
 4. Kaj je montaža videa?
  • Je proces izdelave celotnega videa iz zbirke kratkih video izsekov. Montaža videa pomeni:
  • Izbor izsekov, sinhronizacija slike in zvoka.
  • Na samih posnetkih pa ne naredimo nobene spremembe.
 5. Kaj je chroma keying?
  Modri ali zeleni zaslon - vstavljanje enega posnetka v drugega. Uporabljamo pri montaži filmov.

  • Primer: Ko film snemajo v beli hiši ampak za ozadje postavijo green screen.
  • Kasneje naredijo računalniško celo belo hišo.
 6. Kaj je arhitektura za multimedijo?
  Arhitekturo določa API za zajemanje, kompresijo in predvajanje, določa kodeke ter dodatno programsko opremo za predvajanje.

  • Primer arhitekture:
  • QuickTime
  • Flash video
 7. Kaj veš o animacijah
  Animacija je zaporedje premikajočih se slik, ena za drugo.

  Poleg slik lahko animiramo tudi text.

  Spremembe med posameznimi sličicami so zelo majhne, zato dobimo občutek zvezne animacije.

  • Poznamo več vrst animacij:
  • Ustavljeno gibanje
  • 3D animacije
  • Kombinacija filma in animacije
 8. Kaj je "2s" tehnika?
  2s tehnika se uporablja pri animacijah. Da dobimo zvezno gibanje moramo v sekundi prikazati 24 okvirjev. 

  Pri 2s tehniki pa je vsak okvir posnet dvakrat. Rabimo torej le 12 okvirjev.
 9. Kako poteka klasična 2D animacija?
  Pri klasični 2D animaciji(pravimo ji tudi "stop kamera") prikažemo 24 slik v sekundi.

  Slike so ponavadi narisane in nato prenešene na filmski trak. Za snemanje pa se je uporabljala posebna kamera.
 10. Kako poteka animacija pri ustavljanjem gibanja?
  Rečemo jih tudi stop motion, nismo omejeni na 24 slik v sekundi, ampak na poteze.

  Imamo prave predmete ki so lahko izdelani iz gline ali plastelina.

  • Nastavimo predmetu določen položaj, ter posnamemo. Tako dobimo občutek zveznega gibanja.
  • Primer je risanka a je to.
 11. Kaj je to GIF animacija?
  • Je format datoteke ki vsebuje več slik in ima tudi informacije o zaporedju slik.
  • Nimamo nadzora nad predvajanjem in ni zvoka.
 12. Kaj je interpolacija?
  Nekdo nariše oz postavi samo bistvene stvari vsem pa se interpolira.

  Poznamo linearno in kvadratno interpolacijo
 13. Kakšna je flash animacija?
  • Za razliko od GIF so bolj kompleksne. 
  • Imamo nadzor nad predvajanjem.
  • Animacije lahko programiramo s skriptami.
 14. Katere frekvence uporabljamo za vzorčenje zvoka?
  Frekvenca je odvisna od namena zvoka, kje bomo zvok uporabljali.

  • audio CD: 44.1 kHz
  • manjše zahteve(internet): 22.05kHz
  • govor: 11.025 kHz
  • profesionalne naprave: 48kHz, 96kHz, 192kHz.
 15. Opiši lastnosti za audio CD
  Vzorčimo s frekvenco 44.1kHz, pri kvantizaciji pa se običajno uporablja 16 bitov.

  Uporabljamo 2 kanala stereo.
 16. Čemu je namenjena postprodukcija zvoka?
  • S postprodukcijo lahko:
  • Odstranimo šum
  • Tišino
  • Izenačimo govor
  • Popravimo napake
 17. Kaj je pomembno pri sinhronizaciji zvoka in videa?
  Lahko imamo različno število vzorcev na sekundo. Zagotoviti pa moramo sinhronizacijo med predvajanjem(spuščanj okvirja videov če le ta zamujajo)
 18. Kako poteka kompresija govora?
  ADPCM: Shranjujemo razlike (ne vrednosti) med zaporednimi vzorci, dinamično se spreminja razpon nivojev za predstavitev razlik.

  • LPC: Je matematični model govora
  • Na Strani govorca se izračunajo parametri modela, s hitrostjo 2,4kbps se prenesejo samo parametri, s katerih se na strani poslušalca rekonstruira govor.
 19. Kako poteka kompresija na osnovi zaznavanja?
  Shranjujemo le tiste zvoke ki jih slišimo, tistega kar ne slišimo ali ne more biti predvajano ne shranjujemo. Glasni toni preglasujejo tišje, zato shranjujemo samo glasne.
 20. Kaj je to MIDI
  Musical Instrument Digital Interface je standardni protokol za izmenjavo informacije med elektronskimi inštrumenti.

  Namesto da glasbo vzorčimo, jo lahko zakodiramo s pomočjo MIDIja in prenesemo v drug inštrument, računalnik, kjer jo potem rekonstruiramo.
 21. Kako deluje MIDI?
  Glasba se zakodira  - ne shranjujejo se dejanski podatki.

  Ko glasbo predvajamo sicer ni nek zves posnetek originala(ker ne shranjuje to kar slišimo), omogoča pa veliko večje kompresijske stopnje.

  Inštrumente lahko nato nadziramo s pošiljanjem midi signalov.
 22. Opiši kodne tabele
  • ASCII: 7- bitna, 128 znakov
  • ISO 8859: 8 bitna
  • ISO 10646: 32 bitna
  • Unicode: 16 bitna
 23. Opiši rastrske in vektorske pisave
  Rastrske (bitmaped): Prikazovanje je hitro in enostavno, vendar se pri multimediji zelo malo uporabljajo(ker so omejene pri urejanju).


  • Vektorska:
  • Omogoča vektorske operacije, lahko ga urejamo.
 24. Kako lahko pisavo formatiramo?
  Formatiranje pisave predstavlja njene lastnosti in izgled.

  Urejamo lahko odstavke, zamike, presledki med vrsticami, okvirje okoli bloka.
 25. Kaj je to WYSIWYG
  What you see is what you get, kar pomeni kar vidiš to dobiš.

  Gre za način urejanja teksta v vizualnem okolju. 

  Prednost takega urejanja je, da akcije vidimo in takoj vemo ali akcije vodijo k cilju ali ne
 26. Na kakšen način lahko še urejamo besedilo
  Poleg WYSIWYG, lahko urejamo besedila še z uporabo označevalnih jezikov.

  To pomeni da nimamo vizualnega okolja in urejamo s pomočjo oznak za formatiranje teksta. HTML, Latex, MD
 27. Pojasni razliko med HTML in CSS
  HTML se uporablja za pisanje besedila ter enostavno oblikovanje 

  CSS pa je namenjen oblikovnanju (barve, postavitev bloka...)

  HTML skrbi za vsebino CSS pa za obliko
 28. Kaj je hipertekst
  • Klasičen tekst je linearen medij. 
  • To pomeni, da ga beremo od zgoraj navzdol in od leve proti desni.

  Hipertekst pa omogoča nelinearnost in interakcijo. S klikanjem na povezave imamo nadzor nad tem kaj bomo brali.
Author
wolf
ID
347444
Card Set
PMG VPRASANJA 2
Description
DD
Updated