Slovní morfémy (lékařská latina)

 1. --(h)aemia,ae,f.
  stav související s krví přítomnost něčeho v krvi
 2. --acūsiaaef. / --acūsissisf.
  sluch stav související se sluchem slyšení
 3. --algia,ae,f.
  bolest (častější synon. k --odӯnia)
 4. --ālis,e / -āris,e
  mající vztah (k něčemu)
 5. --anastomōsis,is,f.
  operační napojení operační spojka anastomóza
 6. --asthenia,ae,f.
  slabost
 7. --atrophia,ae,f.
  zmenšení / zmenšování struktury či orgánu (zejm. v důsledku snižování velikosti buněk)
 8. --biopsia,ae,f.
  drobnohledné vyšetření tkáně vyňaté z organismu
 9. --cardia,ae,f.
  stav související se srdcem
 10. --cēlē /--kēlēēs,f.
  výron vyhřeznutí kýla
 11. --centēsisisf.
  propíchnutí
 12. --clasis,sis,f.
  zlomení (jako lék. zákrok)
 13. --cytōsis,sis,f.
  zmnožení buněk / krvinek
 14. --cytus,ī,m.
  1. buňka; 2. krevní buňka krvinka
 15. --desis,is,f.
  znehybnění zpevnění déza (kloubu či obratlů)
 16. --ectasiaaef. / …sisisf.
  rozšíření roztažení (zpravidla o stěnách dutých orgánů)
 17. --ectomia,ae,f.
  vyříznutí vyoperování operační odstranění
 18. --emesis,is,f.
  zvracení
 19. --formis,e / -īdeus,a,um / -īdēs
  vypadající jako něco mající vzhled něčeho
 20. --genesis,is,f.
  vznik vývoj
 21. --gramma,atis,n.
  grafický výsledek vyšetření
 22. --graphia,ae,f.
  vyšetření s grafickým výstupem
 23. --hamartōma,atis,n.
  nádorové ložisko vzniklé z tkáně která do daného místa za normálních okolností nepatří (např. chondrohamartōma hēpatis je chrupavčitý nádor na játrech přestože v játrech jinak chrupavka není)
 24. --chrōmia,ae,f.
  stav týkající se barvy / zabarvení
 25. --ia,ae,f.
  1. patologický stav; 2 (významově prázdné zakončení zařazující dané substantivum do I. deklinace)
 26. --iāsis,is,f.
  1. stav; 2. nezánětlivé onemocnění (méně časté než -ōsis)
 27. --iātria,ae,f.
  lékařský obor
 28. --ismus,ī,m.
  patologický stav (zř.) patologické zmnožení něčeho
 29. --ītis,ītidis,f.
  zánět zánětlivé onemocnění
 30. --lalia,ae,f.
  mluvení
 31. --lithiāsis,sis,f.
  přítomnost kamenů přítomnost usazenin
 32. --logia,ae,f.
  obor věda
 33. --lysis,is,f.
  rozpuštění uvolnění rozklad ničení
 34. --malacia,ae,f.
  měknutí
 35. --mania,ae,f.
  posedlost náruživost mánie
 36. --megalia,ae,f.
  abnormální zvětšení
 37. --metria,ae,f.
  měření
 38. --necrōsis,is,f.
  odumírání tkáně nekróza
 39. --odӯniaaef.
  bolest (méně časté než --algia)
 40. --ōma,atis,n.
  nádorové onemocnění nádor
 41. --ōpia,ae,f. / --opsia,ae,f.
  vidění zrak stav související se zrakem
 42. --ōsis,is,f.
  1. stav; 2. nezánětlivé / degenerativní onemocnění; 3. nemoc choroba (obecně)
 43. --osmia,ae,f.
  stav související s čichem
 44. --pathia,ae,f.
  nemoc, choroba, porucha
 45. --penia,ae,f.
  nedostatek chybění
 46. --pēxisisf. / --pēxiaaef.
  chirurgické upevnění
 47. --phagia,ae,f.
  1. jedení; 2. kousání; 3. polykání
 48. --philia,ae,f.
  patologická náklonnost
 49. --phobia,ae,f.
  patologický strach
 50. --phrenia,ae,f.
  myšlení mysl stav související s myšlením
 51. --plasia,ae,f.
  utvoření vyvinutí
 52. --plastica,ae,f.
  chirurgická úprava oprava přetvoření
 53. --plēgiaaef.
  úplná obrna úplné ochrnutí části těla (druh paralýzy)
 54. --pnoēēsf. / --pnoea,ae,f.
  dech dýchání
 55. --poiēsissisf.
  vznik, tvorba
 56. --ptoēēsf.
  vykašlávání
 57. --ptōsis,is,f.
  1. pokles (v prostorovém smyslu); 2. výhřez vyhřeznutí
 58. --ptysis,sis,f.
  vykašlávání plivání
 59. --rrhagia,ae,f.
  silný výtok (většinou krvácivý)
 60. --rrhaphia,ae,f.
  chirurgické sešití
 61. --rrhēxisisf.
  přetržení roztržení lámavost
 62. --rrhoea,ae,f. / --rrhoēēsf.
  výtok
 63. --sarcōma,atis,n.
  zhoubný nádor z mezenchymu
 64. --sclērōsis,is,f.
  tvrdnutí kornatění skleróza
 65. --scopia,ae,f.
  optické vyšetření (zpravidla pomocí endoskopu)
 66. --schisis,is,f.
  rozštěp
 67. --somnia,ae,f.
  stav související se spánkem
 68. --stasis,is,f.
  městnání zastavení průtoku
 69. --steatōsis,is,f.
  chorobné ztučnění nadměrné množství tuku ve tkáni / orgánu
 70. --stenōsis,is,f.
  zúžení
 71. --stomia,ae,f.
  1. umělý vývod umělé vyústění; 2. stav související s ústní dutinou
 72. --therapia,ae,f.
  léčba léčení
 73. --thermia,ae,f.
  stav týkající se teploty / tepla
 74. --thrombōsis,is,f.
  krevní sraženina trombóza
 75. --tomia,ae,f.
  1. operace řez 2. přetětí protětí
 76. --trophia,ae,f.
  zásobení živinami vyživování
 77. --ūriaaef.
  močení stav související s močením / močí přítomnost něčeho v moči
 78. acūs-
  sluch
 79. aden-
  žláza
 80. adnex-
  děložní adnexa (vaječník a vejcovod)
 81. adrēnāl-
  nadledvina
 82. aeti-
  příčina důvod
 83. alg- / odӯn-
  bolest
 84. amygdal- / tōnsill-
  mandle
 85. andr-
  muž
 86. angī- / ang- / ango-
  1. céva; 2. kanál cesta
 87. anthrōp-
  člověk
 88. appendic- / append-
  červovitý přívěsek
 89. artēri- / artēr-
  artérie tepna
 90. arthr-
  kloub
 91. bactēri-
  bakterie
 92. balan-
  žalud
 93. bio-
  život
 94. blephar-
  oční víčko
 95. bleps- / ōp- / ops-
  zrak vidění
 96. būl-
  vůle
 97. caec-
  slepé střevo (synon. k typhl-)
 98. cardi- / card- / cord-
  srdce
 99. cary-
  jádro
 100. cephal-
  hlava
 101. cerat-
  rohovina
 102. cervīc-
  1. krk šíje; 2. děložní hrdlo / krček děložní čípek (synon. k trachēl-)
 103. cleid- / clāvicul-
  klíční kost
 104. cōl- / cōlon-
  tlusté střevo tračník
 105. colp-
  pochva
 106. copr-
  1. stolice výkaly; 2. vulgární mluva (přeneseně)
 107. cor-
  oční panenka
 108. cox-
  kyčelní kloub
 109. cyst-
  1. měchýř; 2. močový měchýř; 3. cysta
 110. cyt-
  buňka
 111. dactyl-
  prst
 112. derm- / dermat-
  kůže
 113. desm-
  vaz
 114. dips-
  žízeň
 115. dīverticul-
  patologická vychlípenina na trávicím orgánu
 116. duodēn-
  dvanáctník
 117. emes- / emet-
  zvracení
 118. encephal- / cerebr-
  mozek
 119. enter-
  1. tenké střevo; 2. střevo (obecně)
 120. epididӯm-
  nadvarle
 121. episi-
  1. stydké pysky; 2. hráz
 122. erg- / ergasi-
  práce výkon
 123. erōt-
  sexualita pohlavní pud
 124. fibr-
  vazivo vazivová tkáň
 125. galact- / lact-
  mléko
 126. gastr- / stomach-
  žaludek
 127. ger- / geront-
  starý člověk stařec
 128. geus-
  chuť (jako smysl)
 129. gingīv-
  dáseň
 130. glomerul-
  kapilární klubíčka v ledvinách
 131. glōss- / glōtt-
  jazyk
 132. gnath-
  1. horní čelist; 2. dolní čelist
 133. gon-
  1. koleno; 2. sperma semeno (zř.)
 134. gonād-
  pohlavní žlázy (tj. vaječníky a varlata)
 135. gyn- / gynaec-
  žena
 136. haem- / haemat- / -aem-
  krev
 137. hēmi- / sēmi-
  polovina půlka
 138. hēpat-
  játra
 139. hidr- / hidrōt-
  pot pocení
 140. hist-
  tkáň
 141. hydr-
  voda
 142. hymen-
  panenská blána
 143. hypn-
  spánek
 144. hyster- / mētr-
  děloha
 145. cheil-
  ret, pysk
 146. cheir- / chir-
  ruka
 147. cholangī-
  žlučové cesty
 148. cholēcyst-
  žlučník
 149. cholēdoch-
  žlučovod vývod žlučový
 150. chondr-
  chrupavka
 151. chrōm- / chrōmat-
  barva
 152. chron-
  čas
 153. chӯl-
  střevní míza (bělavá či nažloutlá míza vyskytující se v mízním řečišti v oblasti okolo střev)
 154. iātr-
  lékař
 155. iēiūn- / jējūn-
  lačník
 156. īle-
  kyčelník
 157. kerat-
  oční rohovka
 158. kīn- / kīnēs- / kīnēt- /
 159. cīn- / cīnēs- / cīnēt-
  pohyb
 160. lapar- / abdōmin-
  břicho
 161. leiomy-
  hladká svalovina
 162. leuc- / leucocyt-
  bílé krvinky
 163. lip- / lipid- / steat-
  tuk
 164. lith-
  kamének kámen usazenina konkrement
 165. lob-
  lalok
 166. lymph-
  lymfa lymfatická tkáň
 167. lymphaden-
  mízní uzliny
 168. mast- / mamm-
  1. prs, prso; 2. prsní žláza
 169. mel-
  končetina úd
 170. men-
  1. měsíc (kalendářně); 2. menstruace
 171. mēning-
  plena mozková
 172. mnēs- / mnēm-
  paměť
 173. morph- / form-
  podoba, tvar, forma
 174. my- / myos- 4
  sval
 175. myel- / medull-
  1. dřeň (většinou kostní synon. k osteomyel-); 2. mícha
 176. nephr- / ren-
  ledvina
 177. neur-
  nerv
 178. nos- / path-
  nemoc, choroba
 179. nōt-
  záda
 180. nyct-
  noc (noční)
 181. nymph-
  1. malé stydké pysky; 2. ženská sexualita
 182. odont- / dent-
  zub
 183. ōm-
  rameno ramenní kloub
 184. omphal-
  pupek
 185. onc-
  nádor
 186. onych-
  nehet
 187. ōo-
  vajíčko
 188. ōophor- / ōvāri-
  vaječník
 189. ophi- / ophidi-
  had
 190. ophthalm-
  oko
 191. orch- / orchi- / orchid- / test- varle
 192. osche-
  šourek
 193. osm-
  čich
 194. oste- / ost-
  kost
 195. osteomyel-
  kostní dřeň
 196. ōt-
  ucho
 197. ox- / oxygen-
  kyslík
 198. paed-
  dítě
 199. palāt- / ūran-
  patro
 200. pareun-
  soulož pohlavní styk
 201. phac-
  oční čočka
 202. phall-
  penis
 203. pharmac-
  lék
 204. phleb-
  žíla
 205. phlegmat- / myx- / blenn-
  hlen, sliz
 206. phōn-
  hlas, zvuk
 207. phōt-
  světlo
 208. phren-
  1. mysl; 2. bránice
 209. plasm-
  krevní plazma
 210. pneum- / pneumat- / aër- (čti aer)
  vzduch
 211. pneum- / pneumon-
  plíce
 212. pod-
  noha
 213. posth-
  předkožka
 214. prōct- / rēct-
  konečník
 215. prophylact-
  prevence
 216. prosōp-
  obličej
 217. psӯch-
  duše
 218. pulp-
  dřeň (zubu nebo sleziny)
 219. pyel- / pelv- / pelve- / pelvi-
  pánev pánvička (pozor: varianta pyel- se vždy vztahuje k pánvičce ledvinné)
 220. pylōr-
  vrátník
 221. pyret-
  horečka
 222. pӯ-
  hnis
 223. quadrant-
  kvadrant čtvrtina (zpravidla prsu)
 224. rādīcul-
  míšní kořeny
 225. rhabdomy-
  příčně pruhovaná svalovina
 226. rhachi- / spīn-
  páteř
 227. rhīn- / nās-
  nos
 228. salping-
  vejcovod
 229. sider-
  železo
 230. sinus-
  vedlejší nosní dutiny
 231. sōm- / sōmat-
  tělo
 232. spasm-
  stah křeč sperm- / spermat- / sēmin- sperma, spermie, semeno
 233. sperm- / spermat- / sēmin- sperma, spermie, semeno
 234. splanchn- / vīscer-
  vnitřnost útroba
 235. spondyl- / vertebr-
  obratel
 236. staphyl-
  patrový čípek (uvula palātīna)
 237. stom- / stomat- / ōr-
  ústa ústí
 238. synōv- / synōvi-
  výstelka kloubu synoviální membrána
 239. tel-
  1. konec koncová část; 2. dokončení ukončení
 240. ten- / tenon- / tenont- / tendin- / tendon-
  šlacha
 241. thanat-
  smrt úmrtí
 242. thēl- / papill-
  bradavka
 243. therm-
  1. teplo; 2. teplota
 244. thrombocyt-
  krevní destička
 245. thӯr(e)- / thӯreoīd- / thӯroīd-
  štítná žláza
 246. toc-
  porod
 247. ton-
  tlak
 248. top-
  místo
 249. tox- / toxic-
  jed
 250. trachēl-
  1. hrdlo šíje; 2. děložní hrdlo / krček děložní čípek (synon. k cervīc-)
 251. trānsvers-
  příčný tračník
 252. traumat-
  rána zranění
 253. trich-
  chlup, vlas
 254. troph-
  výživa zásobení živinami
 255. typhl-
  1. slepé střevo (synon. k caec-); 2. slepec slepý člověk
 256. ūr-
  1. moč; 2. močovina
 257. ūric-
  kyselina močová
 258. ūrocyst-
  močový měchýř
 259. vas-
  1. céva 2. chámovod
 260. vēl-
  měkké patro
 261. vulv-
  stydká krajina ženy vnější ženské pohlavní orgány
 262. zōo-
  zvíře živočich
 263. ā- / ab- / abs-
  od oddálení
 264. a- / an-
 265. in- / im- / il- / ir- / i-
  ne zápor nepřítomnost něčeho
 266. acr-
  1. vysoký; 2. okrajový krajní týkající se krajních částí těla
 267. ad- / af- / ap-
  k, do
 268. all- / xen-
  cizorodý cizí jiný
 269. aniso-
  nestejný nerovný
 270. ankyl- / ancyl-
  1. křivý ohnutý; 2. ztuhlý
 271. ante- / prae- / prē-
  před
 272. anti- / cōntrā-
  proti
 273. asthen-
  slabý
 274. atel-
  nedokončený neúplný
 275. aut- / idi-
  vlastní
 276. bath(y)-
  hluboký
 277. brady-
  pomalý
 278. brachy-
  krátký
 279. cac- / mal-
  špatný
 280. crypt-
  skrytý
 281. cyan- / kyan-
  modrý
 282. dacry-
  slzný
 283. dē- / des-
  od-, z- zbavení se něčeho
 284. di(a)-
  mezi, roz-
 285. dis- / dif- / di-
  roz- (ve smyslu rozmístění / rozšíření do prostoru)
 286. dolich-
  dlouhý
 287. dys-
  porucha něčeho potíže s něčím
 288. ē- / ec- / ex- / ef-
  z, ze, vy-
 289. ecto- / exō- / extrā-
  vnější
 290. endo- / intrā-
  vnitřní uvnitř
 291. epi-
  na, nad
 292. erythr-
  rudý červený
 293. eu-
  dobrý dobře v pořádku
 294. eury-
  široký
 295. glyc- / glycos-
  sladký cukru se týkající
 296. heter-
  jiný
 297. holo- / pan- / pant-
  každý všechen celý celkový úplný totální povšechný
 298. homo- / homoeo- / iso-
  stejný rovný
 299. hygr-
  vlhký mokrý
 300. hyp(o)-
  pod (1. lokálně - umístění pod něčím; 2. o měřitelných hodnotách - nižší snížený jsoucí pod normou)
 301. hyper-
  nad nadměrný jsoucí nad normou nadpočetný
 302. chol(ē)-
  žlučový
 303. in- / im- / il- / ir-
 304. en- / em-
  v, na, do
 305. īnfrā-
  pod (většinou ve vertikálním směru opak k suprā)
 306. inter-
  mezi
 307. lept-
  štíhlý tenký nápadně úzký
 308. leuc-
  bílý
 309. macr- / mega(l)- / gigant-
  velký nadměrně velký obrovský
 310. malac- / hapal-
  měkký
 311. melan-
  černý
 312. mer-
  částečný neúplný
 313. mes-
  střední uprostřed
 314. micr-
  malý
 315. nan-
  trpasličí velmi malý
 316. necr-
  mrtvý
 317. neo-
  nový
 318. norm-
  normální normě odpovídající normu splňující
 319. olig-
  málo málo početný jsoucí v malém množství
 320. opisth-
  dozadu směřující
 321. orth-
  přímý rovný správný normální
 322. oxy-
  ostrý
 323. pachy-
  tlustý
 324. par(a)-
  u při vedle v okolí podle podobný
 325. per-
  1. skrz přes; 2. velmi (o vysoké míře vlastnosti)
 326. peri- / circum-
  kolem, okolo
 327. platy-
  plochý
 328. pōlio-
  šedý
 329. pollakis- / pollaki-
  častý
 330. poly-
  mnohý početný
 331. post- / meta-
  po, za
 332. presby-
  stařecký vyskytující se u starých lidí
 333. pro-
  vpředu před
 334. pseud-
  nepravý falešný
 335. psychr-
  studený chladný
 336. ptyal- / sial-
  slinný
 337. pycn-
  1. hustý; 2. častý frekventovaný; 3. zrychlený
 338. re- / red-
  zpět znovu opakování
 339. retrō-
  1. zpět; 2. za (prostorově)
 340. sclēr-
  tvrdý
 341. sten-
  úzký těsný zúžený
 342. stereo-
  1. prostorový; 2. tuhý pevný
 343. sthen-
  silný
 344. sub- / suf- / suc- / sup- / sus-
  pod (1. prostorově většinou ve smyslu ´směrem do hloubky / pod vrstvu´; 2. o nižší míře vlastnosti)
 345. suprā-
  nad
 346. sy- / syn- / sym-
  s, spolu, dohromady
 347. tachy-
  rychlý zrychlený
 348. tēle-
  daleko
 349. trāns-
  přes
 350. xanth-
  žlutý
 351. xer-
  suchý
Author
Agolic
ID
347437
Card Set
Slovní morfémy (lékařská latina)
Description
Základy lékařské terminologie (latina) Slovní morfémy (komplet) LF1 Zdroj: https://udl.lf1.cuni.cz/file/6173/b00363-slovnik-pro-akrok-18-19.pdf
Updated