1. Sphincetr kloaky
  • Schindler ani
  • Sphintecr urogenitalos -> hráze
 2. Sphincter urogenitalis
  Musculi perinei - svaly hráze
 3. Musculi perinei - svaly hráze
  Ne svaly dna
 4. Svaly panrvniho dna
  • Vyvoj z hypaxialnich paternich
  • Diqphragma pelvis
  • Ne diaphragma urogenitale
  • = dno pamevni

  • Levatot ani
  • Coccygeus
 5. Levator ani
  • M. Pubococcygeus
  • M. Iliococcygeus
 6. M. Pubococcygeus
  • Mediální a přední část levator ani
  • Hiatus urogenitalis
  • Druhostranny úpon části snopců za hiatus urogenitalis
  • M. Lebator uteri, levator prostatae
  • M. Pubovaginalis
  • M. Sphincter uteri
  • M. Puborectalis
  • Podpůrný aparát děložní
  • Otvor pro rectum
  • Zálom recta
  • Zespodu sphincter externus - hráze
  • Ligamentum anococcygeum
 7. M. Iliococcygeus
  • Fascia m. obturatorii interni - spina ischiadica
  • Ligamentum anococcygeum, sacrum
 8. Musculus coccygeus
  Kopíruje medialne lig. Sacrospinale
 9. Fascia diaphragmatica pelvis superior
  Fascia pelvis parietalis = fascia endoabdominalis
 10. Fascia diaphragmatica pelvis inferior
Author
Agolic
ID
347431
Card Set
Description
Updated