Strojno učenje

 1. Nomogram za klasifikacijo
  • grafična predstavitev verjetnostnega klasifikatorja
  • Pomaga pri razumevanju modela (pomembnost atributov)
  • Z njim lahko tudi ročno napovedujemo(tako da premikamo sliderje)

  • Možno je prikazati naslednje modele:
  • - naivni bayesob klasifikator
  • - logistične regresije
  • - Cox survival model


  Image Upload 2
 2. Intervali zaupanja
  • Recimo, da klasifikator pravilno napove 73% primerov v testni množici.
  • Ampak koliko zaupamo tej oceni.

  • Zato lahko uporabimo intervale zaupanja.
  • Confidence interval:
  • Image Upload 4
 3. k - kratno prečno preverjanje
  Primer za 3 - kratno prečno preverjanje

  Image Upload 6

  • Algoritem za k - kratno prečno preverjanje:
  • Podatko razdelimo v enako velikih podmnožic. 

  • For i to k:
  •    množico i uporabi kot testno, ostalih k-1 množic uporabi za učenje

  Izračunaj povprečno točnost
 4. Naključno vzorčenje
  • Podatke razdeli v dve podmnožici:
  • Učna: 70%
  • Testna: 30%

  Model zgradi na učnih podatkih in ovrednoti na testnih.

  Ponovi okoli 100 krat
Author
wolf
ID
347333
Card Set
Strojno učenje
Description
fdgd
Updated