05 PCR

 1. Polymerázová řetězová reakce - definice
  • Zavedení PCR v roce 1983 (Kary Mullis)
  • Publikace +Nobelova cena
  • = Metoda pro mnohonásobné zmnožení (amplifikaci) specifického úseku DNA in vitro založená na principu replikace.
  • - K opakující se enzymové syntéze komplementárních řetězců vybraných úseků dvouřetězcové DNA dochází po připojení dvou primerů vázajících se na protilehlé řetězce DNA tak, že jejich 3'-OH-konce směřují proti sobě.
  • - PCR umožňuje získat požadovanou zcela specifickou sekvenci bez klonování.

  • -PCR využívá základních rysů replikace (enzymatické syntézy) DNA:
  • ...Jako templát slouží ssDNA, podle níž je syntetizován komplementární řetězec.
  • ...K zahájení reakce je zapotřebí primer, který se připojuje na komplementární úseky DNA. Tím je zároveň vymezen úsek DNA, který bude amplifikován.
  • ...Jako templáty pro syntézu mohou sloužit  oba řetězce dsDNA, po předchozí denaturaci.
  • - Primery se vybírají tak, aby se připojovaly k místům ohraničujícím z obou stran amplifikovaný úsek.
  • - Teoreticky lze získat 2n řetězců (kopií).

  • Předpoklady pro zavedení PCR
  • Syntéza oligonukleotidů
  • Vlastní myšlenka (K. Mullis)
  • Teplotně stabilní DNA polymeráza
  • Automatické termocyklery
 2. Replikace DNA in vivo vyžaduje mnoho enzymů, ale in vitro ...
  vyžaduje pouze jeden enzym
 3. při Replikaci DNA in vitro potřebujeme:
  • 1. Reakční směs obsahuje:
  • - Templátovou NK (DNA nebo RNA).
  • Množství DNA jako výchozího materiálu je velmi nízké: obvykle postačuje méně než 1 mg genomové DNA, teoreticky postačuje jedna molekula.
  • ...Kvalita templátu ovlivňuje výsledek PCR.
  • ...Velké množství RNA může vázat ionty Mg2+
  • ...znečištěný templát může obsahovat inhibitory PCR
  • - Zdroj: mikroorganizmy, buňky z tkáňových kultur, tělní tekutiny, bioptické vzorky, stěry, vlasy, atd…

  2. Primery -  Chemicky syntetické ologonukleotidy o velikost 10 - 30 nukleotidů.

  3. dNTP ve formě Na+ nebo Li+ solí

  4. Mg2+ ionty tvoří rozpustný komplex s dNTP a vytvářejí substrát, který rozpoznává DNA polymeráza.

  • 5. Termostabilní DNA polymerázu, která odolává teplotám až 98 °C.
  • Taq  Thermus aquaticus
  • Tth  Thermus thermophilus
  • Tma  Thermotoga maritima
  • Pfu  Pyrococcus furiosus
  • Pwo  Pyrococcus woesei
 4. charakterizuj REAKČNÍ PODMÍNKY PCR:
Author
iren
ID
347251
Card Set
05 PCR
Description
molekularni biologie,CV,prezentace
Updated