10 restrikcni mapy

 1. Správné pořadí fragmentů (C1-C7) vytvořených restriktázou ClaI na restrikční mapě 2 je ...
  C1-C2-C7-C6-C4-C3-C5
 2. U restrikční mapy 2 se fragment C4 překrývá s 
  B3 a B4
  B2 a B3
  B2 a B4
  B2 a B3
 3. U restrikční mapy 2 vyberte všechny fragmenty vzniklé štěpení restriktázou ClaI, které se překrývají pouze s jedním fragmentem vzniklým štěpením BamHI:
  C1 - C7
  C1 C7 C5 C6
 4. Restrikční mapa č. 1 je:
  lineární
  kružnicová
  kružnicová
 5. Restrikční mapa č. 2 je
  lineární
  kružnicová
  lineární
 6. U restrikční mapy 2 vzniká při částečném štěpení subfragmentu B2 na gelu:
  12 proužků
  4 proužky
  minimálně 8 proužků
  8 proužků
  minimálně 8 proužků
 7. Správné pořadí fragmentů vytvořených restrikční endonukleázou BamHI na restrikční mapě 2 je:
  B4-B3-B1-B2
  B1-B2-B3-B4
  B1-B3-B4-B2
  B1-B2-B4-B3
  B3-B2-B1-B4
  B1-B2-B3-B4
 8. Správné pořadí fragmentů vytvořených restriktázou SfiI na restrikční mapě č. 1 je (S1-S5)
  S1-S3-S4-S5-S2
 9. Správné pořadí fragmentů vytvořených restriktázou RsaI na restrikční mapě 1 je (R1-R4)
  R2-R3-R4-R1
 10. U restrikční mapy 2 se při částečném štěpení subfragmentu B2 restriktázou ClaI objeví na gelu fragmenty velké
  3500 bp
  3000 bp
  2600 bp
  2700 bp
  • 3500 bp 
  • 2700 bp
 11. Zaškrtněte všechny správné odpovědi týkající se restrikční mapy 1:
  -restrikční fragment R1 se překrývá s fragmenty S2 a S4 
  -restrikční fragment S5 se překrývá pouze s fragmentem R2 
  -restrikční fragment R3 se překrývá s fragmenty S2 a S3 
  -restrikční fragment S2 se překrývá s fragmenty R1 a R2 
  -restrikční fragment R3 se překrývá s fragmenty S1 a S3 
  -restrikční fragment S5 se překrývá s fragmenty R1 a R3 
  -restrikční fragment R2 se překrývá s fragmenty S2, S4 a S5 
  -restrikční fragment S1 se překrývá s fragmenty R1 a R4 
  -restrikční fragment S1 se překrývá pouze s fragmentem R4
  • restrikční fragment S5 se překrývá pouze s fragmentem R2 
  • restrikční fragment S2 se překrývá s fragmenty R1 a R2 
  • restrikční fragment R2 se překrývá s fragmenty S2, S4 a S5 
  • restrikční fragment S1 se překrývá s fragmenty R1 a R4
Author
iren
ID
347232
Card Set
10 restrikcni mapy
Description
molekularni biologie
Updated