02TEST centrifugace

 1. K přípravě gradientních roztoků můžeme použít:
  NaCl 
  etanol 
  glukózu 
  CsCl 
  sacharózu 
  CaCl2 
  glycerol
  • CsCl
  • sacharozu
  • glycerol
 2. Přiřaďte správně hodnoty sedimentačníc koeficientů a sedimentujících částic:   
  (proteiny)                                
  (ribozomální RNA)                   
  (viry)                            
  (mitochondrie)                  
  (ribozómová podjednotka)
  • ribozomální RNA 0,5-10S
  • proteiny 5-30S
  • (viry) 100 až 1000 S                                (mitochondrie) 30 000 S                             
  • (ribozómová podjednotka) 30 až 80 S
 3. Diferenciální centrifugací: ..
  -lze izolovat organely 
  -nelze izolovat ribozómy 
  -lze oddělit chromozomální DNA od mRNA 
  -lze oddělit buněčné kompartmenty od cytoplazmy
  • lze izolovat organely 
  • lze oddělit buněčné kompartmenty od cytoplazmy
 4. Při izopyknické centrifugaci se biomakromolekuly dělí podle: 
  -hustoty 
  -konformace 
  -velikosti (mol. hmotnosti) 
  -náboje
  hustoty
 5. Při izokinetické centrifugaci se biomakromolekuly dělí podle:
  -velikosti (mol. hmotnosti) 
  -náboje 
  -hustoty 
  -konformace
  velikosti (mol. hmotnosti)
 6. Počet otáček rotoru za minutu se označuje zkratkou:
  RCF 


  rpm
  rpm
 7. Jednotkou relativní odstředivé síly je:
  -min^-1 
  -metr/sekundu^2 
  -centimetr/sekundu^2 
  -počet násobků tíhového zrychlení (g)
  -milimetr/sekundu^2
  počet násobků tíhového zrychlení (g)
 8. Zonální centrifugace využívá  pro oddělováni neboli separaci látek:
  -opakovanou centrifugaci při postupném zvyšování otáček 
  -gradientní roztok 
  -homogenní roztok
  gradientní roztok
 9. Přiřaďte správně optimální hodnotu relativní odstředivé síly a sedimentující částice:         
  bakteriální buňky                                   
  chloroplasty, mitochondrie, jádra             
  viry, membránové komplexy                     
  ribozómy                                     
  velké proteiny
  • (1000×g) bakteriální buňky                         
  • (8000×g) chloroplasty, mitochondrie, jádra 
  • (50 000×g) viry, membránové komplexy     
  • (200 000×g) ribozómy                               
  • (400 000×g) velké proteiny
 10. Hustotu roztoku CsCl v příslušné vzdálenosti od hladiny stanovíme:
  -podle vzdálenosti pohyblivého rozhraní 
  -spektrofotometricky 
  -refraktometricky
  -refraktometricky
 11. Je-li hustota částice menší než hustota prostředí (roztoku):
  -částice se pohybuje odstředivě směrem ke dnu 
  -částice se pohybuje dostředivě směrem k hladině 
  -částice se koncentrují a vytvářejí zónu
  částice se pohybuje dostředivě směrem k hladině
 12. V gradientu CsCl+etidiumbromid lze separovat:
  -plazmidovou lineární DNA od lineární DNA chromozomové 
  -stejně dlouhé chromozomální lineární DNA, které se liší obsahem G+C 
  -plazmidovou CCC formu DNA od relaxované OC formy DNA
  • -plazmidovou lineární DNA od lineární DNA chromozomové  
  • -stejně dlouhé chromozomální lineární DNA, které se liší obsahem G+C  
  • -plazmidovou CCC formu DNA od relaxované OC formy DNA
 13. Izopyknickou centrifugací můžeme stanovit:
  -vznášivou hustotu
  -sedimentační koeficient
  -molekulovou hmotnost
  vznášivou hustotu
 14. experimentální postup při gradientové centrifugaci zahrnuje tyto kroky:
  Image Upload 1
Author
iren
ID
347137
Card Set
02TEST centrifugace
Description
molekularni biologie
Updated