fältan

 1. Vilken typ av kartprojektion används för framställning av sveriges koordinatsystem?
  Omvänd, transversal, mercatorprojektion eller omvänd, transversal, cylinderprojektion.
 2. Beskriv uppbyggnaden av GPS och beskriv de olika delarnas innehåll och funktion.
  • Rymdsegmentet (satelliter = sänder signaler till mottagare)
  • Kontrollsegmentet (spårstationer = kontroll av satelliter)
  • Användarsegment (GPS-mottagare som människor använder för att läsa ex position)
 3. Vilka är jordens fundamentalytor och vad består dom av?
  • Jordyta (Höjden över jorden/bergen. Inge praktiskt då den varierar mycket)
  • Geoidyta/Havsnivå (Havsnivåytan, praktiskt då havsnivå vid geoidyta = noll, avvägningsmätningar ger höjder över geoidytan)
  • Jordellipsoidyta (en ren matematisk yta som används för att approximera jorden och kartprojektion)
 4. Vad är skillnaden mellan absolutmätning och relativ mätning med GPS?
  absolutmätning med GPS ger noggrannhet från 39 till enstaka meter. relativ mätning ger noggrannhet på centimeter.
 5. Vad är systematiska fel och hur elimineras dom?
  de påverkar resultatet på regelbundet vis och det kan hända pga dålig kalibrering eller fysikaliska fenomen. Man kan eliminera dom genom noggranna kalibreringar och lämpliga mätmetoder.
 6. Nämn namnen på de koordinatsystem som finns på jordmodellen (GGP)
  • Geocentriska kartesisa koordinater (X, Y, Z)
  • Geografiska koordinater (Latitud, longitut, höjd över ellipsoid)
  • Plana koordinater (Northing, Easting, höjd över geoiden)
 7. Hur är referenssystemen uppbyggda? IWES
  • ITRS (International terrestrial referense system)
  • WGS84 (World Geodetic System - GPS)
  • ETRS (Europeiskt system)
  • SWEREF 99 (Svenskt nationellt ref.system)
  • RT90 (Det äldre svenska systemet)
 8. Vilka typer av kartprojektioner finns det?
  • Cylindrisk projektion
  • Konisk projektion
  • Azimutal projektion
 9. Vilket höjdsystem används i Sverige?
  RH2000. Nollpunkt i Amsterdam. Havsnivån ändras snabbt pga landhöjning. Höjdsystemet realiseras med höjdfixar ca 50 000. Äldre system finns som RH70 eller RH00. Höjdskillnad upp till 80cm pga landhöjning.
 10. Nämn två mätmetoder för höjdmätning
  Avvägning och trigonometrisk höjdmätning
Author
allanwestroos
ID
347101
Card Set
fältan
Description
fältan
Updated