07 Metody pro odhad tělesné výšky a proporcí živého člověka

 1. jmenuj metody Predikce tělesné výšky
  • • Z jednorázového měření - metoda BayleyPinneau, metoda Walker
  • • S ohledem na výšku rodičů (dědičný růstový potenciál) - metoda adjustované midparentální výšky
  • • Na základě biologického věku
  • • Modelování individuálního růstu - Metoda Dynamického fenotypu
  • • Predikce cílové výšky s využitím kostního věku (odhad dle TW2)

 2. výpočet věku dle Aktualizované BP metody
  • Predikovaná TV = (aktuální TV dítěte)*100/P
  • • P chlapci v 10,5 roku = 80,40
  • • P dívky v 10,5 roku = 86,82
  • • P chlapci ve 14,5 roku = 91,00
  • • P dívky ve 14,5 roku = 98,27
 3. Metoda adjustované midparentální výšky - výpočet
  • cílová výška chlapců = (výška otce + (výška matky +13 cm))/2 ± 10 cm
  • cílová výška dívek = (výška matky+(výška otce - 13 cm))/2 ± 10 cm
 4. Predikce cílové výšky s využitím kostního věku (odhad dle TW2) - výpočet?
  • Řada predikčních rovnic
  • Z jednoho měření/z více měření

  • výška v dospělosti =
  • a1*TV + b1*CA + c1*RUS + k1
 5. pro Modelování růstu používáme např. který model?
  Karlbergův ICP model

  Image Upload 1
 6. jak funguje Dynamický fenotyp?
  • • Profesor Ludvík Novák
  • • Dynamický fenotyp biologického individua
  • • dráha genom – genotyp – fenotyp (exprimace genotypu)
  • dynamika exprese genotypu ve fenotyp je vyjádřena růstovou křivkou
  • souhlasně s Karlbergem dělí růst na tři biologicky podložené etapy
  • • Vychází z biologicko-fyzikálního zákonu anabolizmu a katabolizmu
  • • Přesně vytvoří individuální růstovou křivku i z nekompletních dat – charakteristika biologického individua; umožňuje predikci výšky v dospělosti
  • každá etapa je matematicky přesně popsána třemi biologicky uchopitelnými konstantami 
  • počáteční hodnota
  • genetická limitní hodnota (asymptota; z růstového dědičného potenciálu)
  • maximální přírůstek v inflexním bodu

  • Image Upload 2
Author
iren
ID
347080
Card Set
07 Metody pro odhad tělesné výšky a proporcí živého člověka
Description
cuta
Updated