Ang słówka 2

 1. nasal swab
  wymaz z nosa
 2. occurrence
  występowanie
 3. intimidate
  zastraszyć
 4. afflict
  dotknąć
 5. uncharted
  niezbadany
 6. teem with
  porozmawiać z
 7. skim
  przejrzeć
 8. birch
  brzozowy
 9. warlus
  mors
 10. pansy
  bratek
 11. willow
  wierzba
 12. mink
  norka
 13. carnation
  goździk
 14. vulture
  sęp
 15. daffodil
  narcyz
 16. otter
  wydra
 17. poplar
  topola
 18. newt
  traszka
 19. beech
  buk
 20. pine
  sosna
 21. clover
  koniczyna
 22. hare
  zając
 23. viper
  żmija
 24. fern
  paproć
 25. thrush
  drozd
 26. stamen
  pręcik
 27. vermin- pest
  szkodnik
 28. cue - signal
  sygnał
 29. hurdle - obstacle
  przeszkoda
 30. sewage - waste
  ścieki
 31. pouch - pocket
  kieszonka
 32. ivy
  bluszcz
 33. sparrow
  wróbel
 34. stag - male deer
  jeleń
 35. hedgehog
  jeż
 36. staph
  bakteria
 37. staining- dyeing
  barwiący
 38. lobe - piece
  płat
 39. pons
  rdzeń
 40. badger
  borsuk
 41. fir
  jodła
 42. meadow - grassland
  łąka
 43. descendant - offspring
  potomek
 44. heritage
  dziedzictwo
 45. hernia
  przepuklina
 46. plummet - vertical - probe
  pion
 47. suffice - enough
  wustarczać
 48. abundant - rich
  obfity
 49. assessment - estimate
  oszacowanie, ocena
 50. soar -  go up
  unosić się w powietrzu
 51. viable - workable
  wykonalny
 52. sift through data- search
  przesiewać dane
 53. boost - enhance
  ulepszyć, zwiększyć
 54. myriad - many
  wiele
 55. desertification
  pustynnienie
 56. implemented
  wdrożone
 57. arid- barren
  jałowy
 58. overreliance
  nadużywanie
 59. thereby - hence
  a tym samym, skutkiem tego
 60. considerable - substantial
  znaczny
 61. forthcoming- coming - approaching
  nadchodzący
 62. coherent - compatible,
  zgodny
 63. sediment - precipitate
  osad
 64. bay
  zatoka
 65. requires - need
  wymaga
 66. insulation - seal
  izolacja
 67. traced - track down
  śledzone
 68. intrinsic - internal
  wewnętrzny
 69. derived
  pochodny
 70. dung- manure
  łajno
 71. decaying - rot
  rozkładające się
 72. combustible - inflammable
  palny
 73. crops - yeld
  uprawy
 74. landfills
  składowiska odpadów
 75. offset
  zrównoważyć
 76. depletion- exhaustion
  wyczerpanie
 77. advantage - benefit
  korzyść
 78. confined - limited
  ograniczony
 79. saw- bore
  piła
 80. dammed
  przeklęty
 81. furthermore - also
  Ponadto
 82. lags- delay
  opóźnienia
 83. persistent - durable
  trwały
 84. anticipate - forsee
  przewidywać
 85. replenishment
  uzupełnianie
 86. adjacent
  sąsiadujący
 87. harnessing - using
 88. yet - but
  ale
 89. capacity - volume
  Pojemność
 90. scaled up - expand
  powiększyć
 91. slew of - lot of
  dużo
 92. harvested - collected
  zebrać
 93. since - now
  od
 94. scarce - diminishing
  malejący
 95. apparent
  pozorny
 96. undertaken - down
  podjąć
 97. sustainable - balance
  w równowadze
 98. earmarked - pointed
  przezniaczone
 99. renewable - self regulated
  odnawialne
 100. fertiliser - enhance grow
  nawóz
 101. nugatory - smol
  błahy, nieważny
 102. spurred - stymulate
  pobudzić
 103. utilising - using
  wykorzystać
 104. sewage treatment- waste purification
  oczyszczanie ścieków
 105. nutrients - ingredients
  składniki
 106. murky - dark
  mroczny
 107. twig - stick
  gałązka
 108. tree-trunks
  pnie drzewa
 109. sprouting branches
  kiełkujące gałęzie
 110. blossom- bloom
  kwitnąć
 111. acorn
  żołądź
 112. oak
  dąb
 113. elm
  wiąz
 114. bud
  pączek
 115. stem
  łodyga
 116. nettle
  pokrzywa
 117. moss
  mech
 118. thistle
  oset
 119. cone
  szyszka
 120. shrub
  krzew
 121. wither
  uschnąć
 122. foliage
  listowie
 123. sepals
  działki
 124. petals
  płatki
 125. pollination
  zapylanie
 126. cedar
  cydr
 127. cypress
  cyprys
 128. holly tree
  ostrokrzew
 129. laurel
  laur
 130. yew
  cis
 131. deciduous
  liściasty
 132. sycamore
  jawor
 133. horse-chestnut
  kasztanowiec
 134. hyacinth
  hiacynt
 135. bluebell
  dzwonek
 136. daisy
  stokrotka
 137. marigold
  aksamitka
 138. orchid
  orchidea
 139. dandelion
  mniszek lekarski
 140. orocus
  orokus
 141. snowdrop
  przebiśnieg
 142. primrose
  pierwiosnek
 143. poppy
  mak
 144. seaweed
  wodorost
 145. seashore
  pobrzeże
 146. moorland
  wrzosowiska
 147. lean
  pochylać się
 148. aim
  cel
 149. fine-tune
  dostroić
 150. ultimate target
  ostateczny cel
 151. quantity - amount
  ilość
 152. enables - make
  pozwala
 153. restored - bring
  przywrócone
 154. afflicted - ill
  dottknęty, cierpiący
 155. pucked out
  wypchnięty
 156. authority
  ekspert
 157. obtained - receive
  uzyskane
 158. merged - connect
  połączone
 159. assemble
  montować
 160. outbreak
  wybuch
 161. emphasize
  podkreślać
 162. acknowledge - admit
  uznać
 163. inedible
  niejadalny
 164. exacerbated
  zaostrzone
 165. prompting
  podszept
 166. impaired
  osłabiony
 167. bind to
  powiązać
 168. meningitis
  zapalenie opon mózgowych
 169. mumps
  świnka
 170. measles
  odra
 171. herpes
  opryszczka
 172. hepatitis
  zapalenie wątroby
 173. tetanus
  tężec
 174. Hypertension
  Nadciśnienie
 175. CF
  mukowiscydoza
 176. rabies
  wścieklizna
 177. TB
  gruźlica
 178. stroke
  udar
 179. concussion
  wstrząs mózgu
 180. acne
  trądzik
 181. Arthritis
  Artretyzm
 182. bronchitis
  zapalenie oskrzeli
 183. celiac disease
  nietolerancja glutenu
 184. diarrhea
  biegunka
 185. constipation
  zaparcie
 186. gallstone
  kamień żółciowy
 187. wart
  brodawka
 188. gonorrhea
  rzeżączka
 189. gout
  dna moczanowa
 190. heartburn
  zgaga
 191. hives
  pokrzywka
 192. melanoma
  czerniak
 193. ulcer
  wrzód
 194. Pneumonia
  Zapalenie płuc
 195. psoriasis
  łuszczyca
 196. scabies
  świerzb
 197. rubella
  Różyczka
 198. tonsillitis
  zapalenie migdałków
 199. appendicitis
  zapalenie wyrostka robaczkowego
 200. staph infection
  zakażenie gronkowcem
 201. varicose veins
  żylaki
 202. malignant
  złośliwy
 203. spawn
  mnożyć się
 204. stunt
  spowalniać
 205. perplexing
  kłopotliwy
 206. favour
  przysługa, uznanie, przychylność
 207. snap
  trzask
 208. sluggish
  niemrawy
 209. predispose
  czynić podatnym na coś
 210. foster
  pielęgnować, rozwijać
 211. intrinsic
  nieodłączny
 212. conundrum
  zagadka
 213. churning out
  ubijanie się (?)
 214. nip nascent
  poczekać
 215. ingenious
  pomysłowy
 216. hamper the growth
  utrudniać wzrost
 217. assumption - guess
  założenie
 218. oversimplify
  nadmierne uproszczenie
 219. placenta
  łożysko
 220. lace
  koronka?
 221. wilt- waste away
  więdnąć
 222. spring
  pączkować
 223. accountable - responsible
  odpowiedzialny
 224. scarce- rare
  rzadki
 225. hallmark
  wyznacznik
 226. potent
  silny
 227. lesion
  zmiana patologiczna
 228. scab
  strup
 229. bass
  okoń
 230. denominator
  mianownik
 231. turmeric
  kukruma
 232. kale
  Jarmuż
 233. sea cucumber
  strzykwa
 234. beverage
  napój
 235. parsley
  pietruszka
 236. licorice
  lukrecja
 237. node
  węzeł
 238. bok choy
  kapusta chińska
 239. sloppy
  niechlujny
 240. overly
  nadmiernie
 241. terse - breaf
  lakoniczny
 242. sample insight
  przykładowy wgląd
 243. notion- definition
  pojęcie
 244. bias - tendency
  stronniczość
 245. proceed - continue
  kontynuować
 246. toss sth out - throw away
  wyrzucić coś
 247. put sth down - write down
  napisać
 248. tenet - principle
  założenie
 249. draft - outline
  wersja robocza
 250. differentiate - distinguish
  rozróżnić
 251. handle - cop with
  obchodzić się, radzić sobie
 252. nausea - sickness
  nudności
 253. vertigo - dizziness
  zawrót głowy
 254. plasticity - molding
  plastyczność
 255. disembodied
  bezcielesny
 256. disparities
  różnice
 257. amygdala
  ciało migdałowate
 258. binary
  dwójkowy, dwuczłonowy
 259. innate
  wrodzony
 260. moniker
  przezwisko, pseudonim
 261. cerebrum
  kresomózgowie
 262. occipital lobe
  płat potyliczny
 263. frontal lobe
  płat człowy
 264. parietal lobe
  płat ciemieniowy
 265. temporal lobe
  płat skroniowy
 266. corpus callosum
  Ciało modzelowate
 267. thalamus
  wzgórze (część międzymózgowia)
 268. hypothalamus
  podwzgórze
 269. medulla oblongata
  rdzeń przedłużony
 270. pons
  most (część pnia mózgu)
 271. cerebellum
  móżdżek (część mózgowia)
 272. pituitary gland
  przysadka mózgowa
 273. pineal gland
  szyszynka
 274. ganglia
  zwoje nerwowe
 275. ventricle
  komora
 276. cortex
  kora
 277. glia
  komórka glejowa
 278. meninges
  opony mózgowe
 279. array
  szereg
 280. labile
  nietrwały
 281. consent
  zgoda
 282. outline - draft
  zarys
 283. template
  szablon
 284. diffuse
  rozproszony
 285. blank
  pusty
 286. assign
  przydzielać
 287. encode
  kodować
 288. spew- puke
  wymiotować
 289. remnants
  pozostałości
 290. underbelly
  Podbrzusze
 291. molten
  ciekły, płynny, stopiony
 292. conceal
  ukryć
 293. arise
  powstać
 294. blend
  mieszać się
 295. weed out
  wykorzenić
 296. vaguely
  niejasno
 297. traces
  ślady
 298. miscegenation
  krzyżowanie ras
 299. tellingly
  wymownie
 300. sprinkled
  posypane, pokropione
 301. lupus
  toczeń
 302. deleterious
  szkodliwy
 303. odd - strange
  dziwny
 304. vary
  różnić się
 305. decipher
  odszyfrować
 306. unravel
  rozwikłać
 307. conceive
  pojąć, począć
 308. stumble on
  potknąć się
 309. plot out
  fabuła
 310. be susceptible to
  być podatnym na
 311. intertwine
  przeplatać się
 312. jam - lock
  zablokować
 313. triggered - turn on
  rozsierdzić
 314. surge
  wzrost
 315. dwindle
  kurczyć się, znikać, maleć
 316. plot
  rysować
 317. vary - fluctuate
  wahać się
 318. halve
  zmniejszyć się o połowę
 319. steep - rip-off
  zdzierstwo
 320. deny - defy
  zaprzeczać, przeciwstawiac się
 321. only - merly
  tylko, zaladwie
 322. remedy
  lekarstwo
 323. care for- look after
  opiekować się
 324. plucked out
  wyrwać
 325. hemorrhagic fever
  gorączka krwotoczna
 326. eradicate
  wytępić
 327. trial - test
  próba
Author
Manwe
ID
347061
Card Set
Ang słówka 2
Description
slówka
Updated