1. Lamina basalis
  KIV, glykoprotein:laminin, glykoprotein:fibronektin, glykoprotein:nidogen, proteoglykan:perlekan,
 2. Lamina reticularis
  KIII - retikulární vlákna, KVII - propojení densy s vazivem; syntetizováno fibrocyty
 3. KIV
  2d síť, lamina densa
 4. Laminin
  Propojuje integriny s KIV: integrin-laminin-nidogen,perlekan-KIV; glykoprotein, lamina densa
 5. Lamina lucida
  extracelulární konce integrinů
 6. integriny
  • dovnitř: přes talin, vinkulin, etc. se vážou na aktinovou nebo intermediární
  • naven: glykoproteiny (laminin,fibronektin), kolagen
 7. fibronektin
  adhezní glykoprotein, integriny lamina lucida, hodně univerzální
 8. Perlekan
  • proteoglykan, ovlivňuje poréznost lamina densa, laminin-perlekan,nidogen-KIV
  • https://en.wikipedia.org/wiki/Perlecan
 9. nidogen
  glykoprotein, laminin-perlekan,nidogen-KIV (LB)
 10. Proteoglykan
  • 95% cukerná složka
  • proteinové jádro, záporné GAG řetězce
  • elastická houba na tekutiny - tvar; lubrikace
  • PG agregáty
  • https://www.wikiskripta.eu/w/Mukopolysacharidy#/media/File:Proteoglykan.png
 11. meta- orto-chromaticky
 12. glykosaminoglykany = mukopolysacharidy
  • amino sugar + uronic (ceto+carboxylo) sugar dimer, mohou být sulfatované
  • pojivové tkáně, s proteiny tvoří proteoglykany (protein=osový protein)
  • hyaluronát
  • heparin
  • histamin
  • chondroitin-,keratan-,dermatan-sulfát
  • negatively charged - zadržují vodu
 13. hyaluronka
  • s tlakem klesá viskozita roztoku
  • zpomaluje difúzi, zabraňuje pronikání větších částic
  • mnoho funkcí - klouby, ECM-základ PG agregátů
  • GAG
 14. PG agregát
  • nekovalentní vazba mezi řetězcem hyaluronky a vazebnými glykoproteiny
  • na vazebném glykoproteinu proteoglykan
  • https://www.wikiskripta.eu/w/Mukopolysacharidy#/media/File:Proteoglykan.png
 15. agrekan
  • chondroitin sulfát proteoglykan 1
  • naváže se do PG agregátu s hyaluronkou - gel zadržující vodu, mechanická odolnost chrupavky
 16. KVII
  netvoří fibrily, kotví lamina densa k vazivu
 17. KIII
  • RETIKULární vlákna
  • glykoproteiny a proteoglykany (PAS)
  • lamina externa, basalis
 18. lamina externa
  lamina basalis kolem svalových buněk/vláken a Schwannových buněk
 19. Fibrilin
  • glykoprotein
  • podílí se na kostře elastického vlákna
  • propojuje lamina densa s vazivem
 20. zonula occludens
  • claudin, occludin - transmembránové proteiny, na aktinové kostře
  • poruchy - vředy ap., narušení hematoencefalické bariéry
 21. zonula adherens
  • transmembránové proteiny kadheriny, k aktinu připojený kateniny
  • nezbytnost Ca2+
 22. claudin et occludin
  zonula occludens
 23. cadheriny a cateniny
  • zonula adherens
  • cadherin transmembránový, catenin připevňuje k aktinové kostře, nezbytnost Ca2+
 24. desmozom
  • desmoglein+desmokolin - plakoglobiny příčně pospojované desmoplakiny - intermediar filamenta
  • desmoglein a desmokolin jsou kadheriny - transmembránové proteiny
  • autoimunita proti desmogleinu
 25. desmoglein a desmokolin
  • transmembránové proteiny desmozomů
  • autoimunita proti desmogleinu
 26. plakoglobuliny a desmoplakiny
  destičky desmozomů, navázané na intermediární filamenta
 27. nexy
  • transmembránový protein konexin vytvářející hexamerový komplex konexon (trubku)
  • krohovitá uskupení na membránách přilehlých buněk
  • 1,5 nm propustnost
  • Koordinace buněk - kardiomyocyty
 28. konexiny a konexony
  • konexiny tvoří konexony
  • a konexony tvoří nexy
 29. hemidesmozomy
  • transmembránové proteiny integriny prpojující intermediární filamenta s lamininem
  • připojení buňky k basální lamině
 30. fokální adheze
  hemidosmozomy při přestavbě epitelu - zahajují a udržují celý proces přestavby
 31. Mikroklk
  • Mřížka z aktinu napojená na kortikalni síť i membránu
  • Celiakie - zánět vyvolaný lepkem sežere klky
 32. Stereocilie
  Detekce pohybu v uchu, resorpce v kanálcích nadvarlete, uvnitř jako mikroklk
 33. Cilie
  • Axonema 9x2 + 2 mikrotubulů, na každém periferním páru axonematicky dynein
  • Taky normální kinezin a dynein na transport
  • Syndrom nepohyblivých řasinek
 34. Axonema
  9x2 + 2 mikrotubulů, na každém periferním páru axonematicky dynein
 35. Axonematický dynein
  Při atp změna tvaru axonemy - posunutí vůči perifernímu páru mikrotubulů, série posunutí - ohyb řasinky
 36. Bazalni tělíska cilii
  Triplety mikrotubulů a tubulin, upevňují cilii
Author
Agolic
ID
346558
Card Set
Description
Updated