Classes Castellano

 1. ¿Qué desea? - Quería saber si tienen zapatos marrones, calzo el 39
  Mit óhajt? Szeretném tudni, hogy van-e barna cipőjük 39-es méretben ?
 2. Yo queríahablar con el señor Martínez.
  Martínez úrral szeretnék beszélni.
 3. Deseaba saber cuándo comienza el curso de inglés.
  Szeretném tudni, hogy mikor kezdődik az angoltanfolyam.
 4. Si yo fuera tú, hablaba con el jefe.
  A helyedben beszélnék a főnökkel.
 5. Si pudiera, cambiaba de coche en seguida.
  Ha tudnám, azonnal kicserélném a kocsit.
 6. De tener dinero, yo me compraba un chalet en la costa.
  Ha lenne pénzem, vennék egy kertes házat a tengerparton.
 7. Yo le enviabaios catálogos de la empresa todos los años.
  Minden évben megküldtem neki a vállalati katalógusokat.
 8. Hace veinte años no había industria alguna en ese pueblo.
  Húsz évvel ezelőtt egyáltalán nem volt ipar ebben a faluban.
 9. El dueño del taller era un viejo amigo mío y llevaba muchos años en aquel negocio.
  A műhely tulajdonosa régi barátom volt, és már sok éve dolgozott az üzletben.
 10. El anuncio hablaba de asistente de márketing.
  A hirdetésben marketingasszisztensről volt szó.
 11. ¿Cuánto pensaban ofrecer ustedes?
  Mennyire gondoltak?
 12. ¿Sabías que esa firma se dedicaba anteriormente a comercializar productos agropecuarios?
  Tudtad, hogy ez a cég korábban mezőgazdasági termékeket forgalmazott?
 13. En la época de los cuarenta había que vender lo que se producía.
  A negyvenes években azt kellett eladni, amit az ember megtermelt.
 14. No había que ser un experto para darse cuenta de que la estrategia que aplicaban era totalmente errónea.
  Nem kellett szakembernek lenni ahhoz, hogy észre lehessen venni, az a stratégia, amit alkalmaztak, teljesen téves volt.
 15. Les comunicamos que no estábamos de acuerdo con la ejecución de nuestro pedido.
  Közöltük velük, hogy nem értünk egyet azzal, ahogy megrendelésünket teljesítették.
 16. Estábamos por colocarles un pequeño pedido de prueba, cuando recibimos las referencias bancarias, según las cuales la actividad de
  dicha firma dejaba mucho que desear.
  Éppen egy próbarendelést akartunk küldeni nekik, amikor megkaptuk a banki referenciákat, amelyek szerint a szóban forgó vállalat tevékenysége sok kívánnivalót hagy maga után.
 17. Si pudiera, cambiabainmediatamente la sede de nuestra filial
  Ha tudnám, azonnal megváltoztatnám leányvállalatunk székhelyét.
 18. Yo quería hablar con el encargado del servicio de exportación.
  Szeretnék beszélni az exportszolgálat megbízottjával.
 19. De contar con los recursos necesarios, fundaba una sociedad de responsabilidad limitada.
  Ha meglennének a szükséges erőforrások, alapítana egy korlátoltfelelősségű társaságot.
 20. Me parece imposible que a su edad sea tan ágil y tenga una salud de
  Szerintem lehetetlen, hogy ilyen fürge és makkegészséges legyen az - ő korában
 21. Nos pide que le ayudemos a resolver los ejercicios que, el profesor le ha asignado
  Arra kér bennünket, hogy segítsünk neki megoldani azokat a feladatokat, amelyeket a tanár adott neki
 22. Aunque nos inviten, no creo que nos sea posible asistir.
  Még ha meghívnának is, nem hiszem, hogy el tudunk menni
 23. No es seguro que el sol salga hoy después, de haber estado nublado toda la mañana
  Nem valószínű, hogy ma kisüt a nap azok után, hogy egész reggel felhős volt az ég.
 24. Espero que no descubra la verdad y que, con el tiempo, olvide todo
  Remélem, nem fedi fel az igazságot, és idővel mindent elfelejt
 25. Es probable que nos encontremos con ese tipo que conocimos el otro día
  Valószínű, hogy találkozunk azzal az alakkal, akit a múltkor ismertünk meg
 26. Mi madre me pide que compre un ramo de flores para la señora aquien mañana recibiremos en el aeropuerto.
  Az édesanyám kéri, hogy vegyek egy csokor virágot annak ahölgynek, akiért holnap megyünk ki a repülőtérré.
 27. La madre le encarga a los niños, que vayan a la tienda y compren refrescos para los invitados que han llegado
  Az anya megkéri a gyerekeket, hogy menjenek el az üzletbe és vegyenek frissítőket a vendégeknek, akikmár megérkeztek
 28. Sentimos mucho que no puedan hacer el viaje que tenían programado para pasado mañana
  Nagyon sajnáljuk, hogy nem tudnak elmenni arra áz'útra, amelyet holnaputánra terveztek.
 29. Me fastidia que mis vecinos siempre pongan radio  a todo Volumen.
  Idegesít, hogy a szomszédaim mindig teljes hangerőn hallgatják arádiót
 30. Lamentamos que no nos quede más tiempo y tengamos que marchamos antes de que venganlos niños de la escuela
  Sajnáljuk, hogy nincs több időnk és el kell menjünk, még mielőtt a gyerekek hazajönnek az iskolából
 31. Mi madre desea que llegue a casa antes de medianoche para que los ved nos no empiecen a chismear
  Az édesanyám azt szeretné, hogy éjfél előtt érjek haza azért, hogy a szomszédok ne kezdjenek el pletykálni.
 32. Es necesario que guardemos las apariencias y no perdamos el autocontrol
  Szükséges, hogy megőriztük a látszatot és ne veszítsük el az önuralmunkat.
 33. Me extraña que Josefa esté todo el tiempo sin decir palabra y no se levante de su asiento ni para tomar café
  Furcsállom, hogy Josefa egy szót sem szól egész idő alatt, és hogy még egy kávéért sem áll fel
 34. Llame quien llame, dile que no estoy, que sólo estaré mañana.
  Akárki hív, mondd meg neki, hogy nem vagyok itt, és csak holnap leszek.
 35. Pase lo que pase, iremos a la estación y les recibiremos.
  Bármi történjen, mi elmegyünk az állomásra és fogadjuk őket
 36. Digan lo que digan, no puedo creer que sea un asesino.
  Mondjanak bármit, nem tudom elhinni, hogy ő egy gyilkos
 37. Quieras o no quieras, tendrás que encontrarte con ellos
  Akár tetszik, akár nem, találkoznod kell velük.
 38. Tengas o no tengas ganas, tendrás que hacerlo en dos horas.
  Akár van kedved hozzá, akár nincs, meg kell csinálnod két órán belül
 39. Vengan o no vengan, haremos la fiesta que habíamos planeado
  Akár jönnek, akár nem, megrendezzük a bulit, amit terveztünk
 40. Si viene que venga, no le atenderé aunque me lo pida de rodillas.
  Ha jön, jön, nem fogom kiszolgálni, még akkor sem ha térden állva könyörög.
 41. Lo digas en broma o en serio, no está bien visto.
  Akár viccelsz, akár nem, nem illik
 42. Dondequiera que esté, sabrá lo ocurrido y vendrá urgentemente
  Bárhol legyen is, meg fogja tudni, hogy mi történt és azonnal eljön
 43. Adondequiera que vayas, te seguiré y no podrás evitarlo.
  Akárhova mész is, utánad megyek és nem fogod tudni ezt megakadályozni
 44. Quienquiera que pregunte, no respondas nada.
  Bárki kérdezzen is, ne válaszolj semmit.
 45. Que yo sepa, Julián no ha llegado
  Amennyire én tudom, Julián még nem étkezett meg.
 46. Que yo recuerde, el siempre ha sido muy diligente.
  Ahogy én emlékszem, mindig nagyon forgalmas volt.
 47. Que yo vea, es un buen muchacho
  Ahogy én látom, rendes srác.
 48. Por mucho que se esfuerce, no logrará lo que se ha propuesto.
  Bármennyire is erőlködik, nem fogja elérni, amire törekedett
 49. Es seguro que viene.
  Biztos, bogy eljön
 50. Noes seguro que venga
  Nem biztos, bogy eljön
 51. Es evidente que lo sabe
  Nyilvánvaló, bogy tudja
 52. No es evidente que lo sepa
  Nem nyilvánvaló, bogy tudja
 53. Es indudable que tiene razón
  Kétségtelen, bogy igaza van
 54. Noes indudable que tengarazón
  Nem biztos, bogy igaza van
 55. Es cierto que sale para Madrid
  Biztos, bogy Madridba megy
 56. No es cierto que salga para Madrid
  Nem biztos, bogy Madridba megy
 57. Es verdad que posee muchas riquezas
  Igaz, bogy nagy vagyonnal rendelkezik
 58. Noes verdad que poseamuchas riquezas.
  Nem igaz, bogy nagy vagyonnal rendelkezik
 59. Está claro que él lleva la voz cantante
  Világos, hogy ő a hangadó
 60. No está claro que él lleve la voz cantante
  Nem nyilvánvaló, bogy ő a bangadó
 61. Creo que a las tres estaré en tu casa
  Azt hiszem, háromra nálad leszek
 62. No creo que a las tres esté en tu casa
  Nem hiszem, hogy háromra nálad leszek
 63. Conozco a alguien que nos puede ayudar
  Ismerek valakit, aki tud segíteni
 64. No conozco a nadie que nos pueda ayudar
  Nem ismerek senkit, aki tudna segíteni.
 65. A no ser que llueva, el domingo iremos al zoo
  Kivéve ha esne, vasárnap állatkertbe megyünk. ( a no ser que )
 66. Saldré contigo siempre y cuando me respetes
  Járok veled, feltéve hogy elfogadsz ( siempre y cuando)
 67. La edad no importa a menos que seas queso o vino
  A kor nem számít, hacsak nem sajt vagy bor vagy. ( a menos que )
 68. ¿Qué se debe hacer en el caso de que se suspenda el examen?
  Mit kell csinálnia abban az esetben ha  megbuktatnák a vizsgán ? ( en el caso de que)
 69. Me siento como si estuviera borracha / o  (ojo: imperfecto o pluscuamperfecto)
  Úgy érzem magam, mintha részeg lennék.
 70. Habla igual que si estuviera loco / a  (ojo: imperfecto o pluscuamperfecto )
  Úgyy beszél mintha bolond lenne.
 71. Había muchas faltas de ortografía, de ahí que su artículo haya sido rechazado
  Sok hiba volt a helyesírásban, következésképp ( ezért ) a cikket visszautasították.
 72. Por simpático que sea, a mí me cae mal.
  Bármilyen szimpatikus is volt, nem kedvelem ( por + adjunto + que + subjuntivo )
 73. Te caigo mal ?
  Me caes mal.
  • Valami bajod van velem?
  • Nem kedvellek.
 74. No llego a entender por que no nos saluda
  Nem tudom megérteni, miért nem köszön nekünk
 75. La renovación de la casa vino a costarnos un ojo de la cara.
  A ház felujitása egy vagyonba került.
 76. Antonio viene a ganar ciento noventa mil pesetas al mes.
  Antonio körülbelül szaznyolcvanezer pesetát keres havonta.
 77. Vuelvo a decirte que estás totalmente equivocado.
  Ujból azt mondom neked, hogy egyáltalán nincs igazad.
 78. Luisa acaba de llamarme por teléfono.
  Luisa az iment hivott engem telefonon.
 79. Después de estar dos meses en lnglaterra acabó por gustarme el té.
  Az Angliában töltött ket hónap utan vegül megszerettem a teát.
 80. Por fin, ha dejado de fumar
  Végül leszokott a dohányzásról.
 81. Al ver el perro el niño echó a correr.
  Látván a kutyát, a gyerek futásnak eredt
 82. Quedamos en encontramos a las cinco
  Abban maradunk, hogy ötkor talalkozunk
 83. No acabo de recibir noticias de mi hijo.
  Még mindig nem kaptam hireket a fiamról.
 84. Sé leer, pero no puedo leer este articulo porque he olvidado las gafas en casa.
  Tudok olvasni, de nem vagyok képes elolvasni ezt a cikket, mert otthon felejtettem a szemüvegem.
 85. El profesor nos hace repetir la lección.
  A tanár megismetelteti velünk a leckét
 86. No creo que se lo haya dicho.
  Creo que se lo ha dicho.
  • Nem hiszem, hogy megmondta neki.
  • Azt hiszem megmondta neki
 87. No pienso que haya sido difícil.
  Pienso que ha sido difícil.
  • Nem gondolom, hogy nehéz volt.
  • Úgy gondolom nehéz volt.
 88. No se nota que hayan modernizado las instalaciones.
  Se nota que han modernizado las instalaciones
  • Nem vette észre, hogy modernizálták a berendezéseket
  • Észrevette, hogy modernizálták a berendezéseket.
 89. No es que no haya podido prepararse.
  Es que no ha podido prepararse.
  • Nem mintha nem tudott volna felkészülni
  • Az a helyzet, hogy nem tudott felkészülni.
 90. No veo que todo haya sido resuelto
  Veo que todo ha sido resuelto
  • nem látom, hogy minden megoldódott volna
  • Úgy látom, hogy minden megoldódott.
 91. Quizás no le haya pasado nada grave
  A lo mejor no le ha pasado nada grave.
  • Talán nem történt vele semmi komoly. ( quizás)
  • Talán nem történt vele semmi komoly. ( a lo mejor + indicativo)
 92. Temo que lo haya dicho todo. 
  Temo que lo ha dicho todo.
  • Attól tartok mindent elmondott ( kisebb bizonyosság)
  • Attól tartok mindent elmondott ( nagyobb bizonyosság)
 93. Quien haya cometido esta falta deberá subsanarla.
  Quien ha cometido esta falta debe subsanarla.
  • aki elkövette ez a mulasztást jóvá kell (majd) tennie.
  • aki elkövette ez a mulasztást jóvá kell tennie (most).
 94. Aunque lo haya visto no podrá reconocerlo.
  Aunque lo ha visto no podrá reconocerlo. (certeza)
  • Még ha látta (is) nem fogja felismerni (valószínűség)
  • Bár látta, nem fogja felismerni. (bizonyosság)
 95. Nadie supone que haya mentido.(menos probable)
  Nadie supone que ha mentido. (más probable)
  • Senki sem sejti, hogy hazudott. (kevésbé valószínű)
  • Senki sem sejti, hogy hazudott. (nagyob valószínű)
 96. Perdone que no le haya llamado ayer, pero tuve mucho trabajo y me fue imposible.
  Bocsásson meg, hogy nem telefonáltam tegnap, de sok munkám volt és képtelen voltam rá.
 97. Disculpen que les haya hecho esperar, pero es que acabo de llegar del viaje.
  Bocsássanak meg, hogy megvárakoztattam Önöket, de épp most jöttem meg az utazásról.
 98. Sentimos que los modelos nuevos no hayan sido de su agrado.
  Sajnáljuk, hogy az új modellek nem nyerték el a tetszésüket.
 99. renta presunta
  feltételezett jövedelem
 100. junta de compensación
  kompenzációs gyűlés
 101. efímero
  múlékony, tiszavirág életű
 102. aferrarse
  belekapaszkodik, ragaszkodik hozzá
 103. exilio
  száműzés
 104. calabozo
  fogda, zárka
 105. rabietas infantiles
  gyerekes hisztik
 106. no le hagamos esperar
  ne várakoztassuk meg
 107. intenta complacerle
  próbálja a kedvébe járni
 108. mentira generosa
  kegyes hazugság
 109. esta encinta
  várandós
 110. hijo bastardo
  fattyú gyermek
Author
Miguel6712
ID
346276
Card Set
Classes Castellano
Description
magyar spanyol gyakorló
Updated