Verb list

 1. accept
  • at acceptere
  • ʌk-sɛp-teeə
  • accepterer
  • accepterede
  • accepteret
 2. warn
  at advare

   

  aeð-vaah

  advarer

  advarede

  advaret
 3. deliver
  at aflevere

   

  ow-lə-veeə

  afleverer

  afleverede

  afleveret
 4. finish
  at afslutte

   

  ow-sloot-ə

  afslutter

  afsluttede

  afsluttet
 5. reveal
  at afsløre

   

  ow-slü-ə

  afslører

  afslørede

  afsløret
 6. reject
  at afvise

   

  ow-vee-sə

  afviser

  afviste

  afvist
 7. breastfeed
  at amme

   

  ʌm-ə

  ammer

  ammede

  ammet
 8. suspect, sense
  at ane

   

  ɛ:-nə

  aner

  anede

  anet
 9. attack
  at angribe

   

  aen-gʁee-bə

  angriber

  angreb

  angrebet
 10. arrest
  at anholde

   

  aen-hɔl-ə

  anholder

  anholdt

  anholdt
 11. accuse
  at anklage

   

  aen-klei

  anklager

  anklagede

  anklaget
 12. arrive
  at ankomme

   

  aen-kɔm-ə

  ankommer

  ankom

  ankommet
 13. employ
  at ansætte

   

  aen-sɛt-ə

  ansætter

  ansatte

  ansat
 14. work
  at arbejde

   

  aah-by-də

  arbejder

  arbejdede

  arbejdet
 15. bathe
  at bade

   

  bɛ:-ðə

  bader

  badede

  badet
 16. bake
  at bage

   

  bei

  bager

  bagte

  bagt
 17. knock
  at banke

   

  bʌnk-ə

  banker

  bankede

  banket
 18. shave
  at barbere

   

  bʌ-beeə

  barberer

  barberede

  barberet
 19. blame
  at bebrejde

   

  bə-bʁai-də

  bebrejder

  bebrejdede

  bebrejdet
 20. ask for, pray
  at bede

   

  bee-ðə

  beder

  bad

  bedt
 21. deceive
  at bedrage

   

  bə-dʁaah-w

  bedrager

  bedrog

  bedraget
 22. free
  at befri

   

  bə-fʁee

  befri(e)r

  befriede

  befriet
 23. bury
  at begrave

   

  bə-gʁaah-w

  begraver

  begravede

  begravet
 24. limit
  at begrænse

   

  bə-gʁʌn-sə

  begrænser

  begrænsede

  begrænset
 25. begin
  at begynde

   

  bə-gün-ə

  begynder

  begyndte

  begyndt
 26. desire
  at begære

   

  bə-gae-ə

  begærer

  begærede

  begæret
 27. treat
  at behandle

   

  bə-haen-lə

  behandler

  behandlede

  behandlet
 28. keep
  at beholde

   

  bə-hɔl-ə

  beholder

  beholdt

  beholdt
 29. crave, need
  at behøve

   

  bə-hü-və

  behøver

  behøvede

  behøvet
 30. confirm
  at bekræfte

   

  bə-kʁʌf-tə

  bekræfter

  bekræftede

  bekræftet
 31. worry
  at bekymre

   

  bə-küm-ʁə

  bekymrer

  bekymrede

  bekymret
 32. deny
  at benægte

   

  bə-nɛk-tə

  benægter

  benægtede

  benægtet
 33. calculate
  at beregne

   

  bə-ʁai-nə

  beregner

  beregnede

  beregnet
 34. soothe
  at berolige

   

  bə-ʁoo-lee-ə

  beroliger

  beroligede

  beroliget
 35. defeat
  at besejre

   

  bə-sai-ʁə

  besejrer

  besejrede

  besejret
 36. damage
  at beskadige

   

  bə-skɛ-ðee

  beskadiger

  beskadigede

  beskadiget
 37. describe
  at beskrive

   

  bə-skʁee-w

  beskriver

  beskrev

  beskrevet
 38. protect
  at beskytte

   

  bə-sküt-ə

  beskytter

  beskyttede

  beskyttet
 39. decide
  at beslutte

   

  bə-sloot-ə

  beslutter

  besluttede

  besluttet
 40. order
  at bestille

   

  bə-steel-ə

  bestiller

  bestilte

  bestilt
 41. exist, consist, pass (exam)
  at bestå

   

  bə-staw

  består

  bestod

  bestået
 42. reply
  at besvare

   

  bə-svaah

  besvarer

  besvarede

  besvaret
 43. faint
  at besvime

   

  bə-svee-mə

  besvimer

  besvimede

  besvimet
 44. visit
  at besøge

   

  bə-sü

  besøger

  besøgte

  besøgt
 45. pay
  at betale

   

  bə-tei-lə

  betaler

  betalte

  betalt
 46. observe
  at betragte

   

  bə-tʁʌk-tə

  betragter

  betragtede

  betragtet
 47. mean
  at betyde

   

  bə-tü-ðə

  betyder

  betød

   

  betydet
 48. prove
  at bevise

   

  bə-vee-sə

  beviser

  beviste

  bevist
 49. move
  at bevæge

   

  bə-vɛ:

  bevæger

  bevægede

  bevæget
 50. bite
  at bide

   

  bee-ðə

  bider

  bed

   

  bidt
 51. tie
  at binde

   

  been-ə

  binder

  bandt

  bundet
 52. mix
  at blande

   

  blɛn-ə

  blander

  blandede

  blandet
 53. fade
  at blegne

   

  blaai-nə

  blegner

  blegnede

  blegnet
 54. flash, wink, blink
  at blinke

   

  blink-ə

  blinker

  blinkede

  blinket
 55. stay, become
  at blive

   

  blee-və

  bliver

  blev

   

  blevet
 56. blow (the wind)
  at blæse

   

  blɛ:-sə

  blæser

  blæste

  blæst
 57. live, reside
  at bo

   

  boo

  bor

  boede

  boet
 58. drill (a hole)
  at bore

   

  boo-ə

  borer

  borede

  boret
 59. brake
  at bremse

   

  bʁʌm-sə

  bremser

  bremsede

  bremset
 60. bring
  at bringe

   

  bʁɛng-ə

  bringer

  bragte

  bragt
 61. grumble
  at brokke sig

   

  bʁɔk-ə-saai

  brokker sig

  brokkede sig

  brokket sig
 62. use, spend
  at bruge

   

  bʁoo-ə

  bruger

  brugte

  brugt
 63. break (off, in, ..)
  at bryde

   

  bʁü-ðə

  bryder

  brød

  brudt
 64. wrestle
  at brydes

   

  bʁü-ðəs

  brydes

  brødes

  brødes
 65. break
  at brække

   

  bʁaig-kə

  brækker

  brækkede

  brækket
 66. burn
  at brænde

   

  bʁʌn-ə

  brænder

  brændte

  brændt
 67. ought to
  at burde

   

  bwə-də

  bør

   

  burde

  burdet
 68. offer, ask, invite
  at byde

   

  bü-ð

  byder

  bød

  budt
 69. build
  at bygge

   

  büg-ə

  bygger

  byggede

  bygget
 70. swap, exchange
  at bytte

   

  büt-ə

  bytter

  byttede

  byttet
 71. carry
  at bære

   

  bɛ:-ə

  bærer

  bar

  båret
 72. bend
  at bøje

   

  boi

  bøjer

  bøjede

  bøjet
 73. brush (hair)
  at børste

   

  buhs-tə

  børster

  børstede

  børstet
 74. shock
  at chokere

   

  shɔ-keeə

  chokerer

  chokerede

  chokeret
 75. cycle
  at cykle

   

  sük-lə

  cykler

  cyklede

  cyklet
 76. form, shape
  at danne

   

  dan-ə

  danner

  dannede

  dannet
 77. dance
  at danse

   

  dan-sə

  danser

  dansede

  danset
 78. define
  at definere

   

  dɛf-ee-neeə

  definerer

  definerede

  defineret
 79. share, divide
  at dele

   

  dee-lə

  deler

  delte

  delt
 80. participate
  at deltage

   

  deel-tei

  deltager

  deltog

  deltaget
 81. demonstrate
  at demonstrere

   

  dɛm-ɔn-stʁeeə

  demonstrerer

  demonstrerede

  demonstreret
 82. design
  at designe

   

  dee-sigh-nə

  designer

  designede

  designet
 83. discuss
  at diskutere

   

  dees-koo-teeə

  diskuterer

  diskuterede

  diskuteret
 84. turn
  at dreje

   

  dʁai

  drejer

  drejede

  drejet
 85. drink
  at drikke

   

  dʁɛg-ə

  drikker

  drak

  drukket
 86. tease
  at drille

   

  dʁɛl-ə

  driller

  drillede

  drillet
 87. drift, float
  at drive

   

  dʁee-və

  driver

  drev

  drevet
 88. drown
  at drukne

   

  dʁɔk-nə

  drukner

  druknede

  druknet
 89. kill
  at dræbe

   

  dʁɛ:-bə

  dræber

  dræbte

  dræbt
 90. dream
  at drømme

   

  dʁɔm-ə

  drømmer

  drømte

  drømt
 91. smell (good)
  at dufte

   

  doof-tə

  dufter

  duftede

  duftet
 92. fail (exam)
  at dumpe

   

  doom-pə

  dumper

  dumpede

  dumpet
 93. dive
  at dykke

   

  dük-ə

  dykker

  dykkede

  dykket
 94. cover
  at dække

   

  dɛg-kə

  dækker

  dækkede

  dækket
 95. die
  at dø

     dør

  døde

  død/døet
 96. judge
  at dømme

   

  deum-ə

  dømmer

  dømte

  dømt
 97. investigate, research
  at efterforske

   

  ef-tə-faw-skə

  efterforsker

  efterforskede

  efterforsket
 98. abandon
  at efterlade

   

  ef-tə-lae-ð

  efterlader

  efterlod

  efterladt
 99. own
  at eje

   

  i-ə

  ejer

  ejede

  ejet
 100. love
  at elske

   

  ɛl-skə

  elsker

  elskede

  elsket
 101. end
  at ende

   

  ɛn-ə

  ender

  endte

  endt
 102. admit, confess
  at erkende

   

  ɛ:-kɛn-ə

  erkender

  erkendte

  erkendt
 103. replace
  at erstatte

   

  ɛ:-stat-ə

  erstatter

  erstattede

  erstattet
 104. fall, decline
  at falde

   

  fael-ə

  falder

  faldt

  faldet
 105. settle, get used to
  at falde til

   

  fael-ə teel

  falder til 

  faldt til

  faldet til
 106. catch
  at fange

   

  fʌng-ə

  fanger

  fangede

  fanget
 107. color
  at farve

   

  faah-və

  farver

  farvede

  farvet
 108. attach
  at fastgøre

   

  faest-guh

  fastgør

  fastgjorde

  fastgjort
 109. determine (the cause of)
  at fastslå

   

  faest-slaw

  fastslår

  fastslog

  fastslået
 110. understand
  at fatte

   

  fat-ə

  fatter

  fattede

  fattet
 111. sweep
  at feje

   

  faai

  fejer

  fejede

  fejet
 112. fail
  at fejle

   

  fai-lə

  fejler

  fejlede

  fejlet
 113. find
  at finde

   

  feen-ə

  finder

  fandt

  fundet
 114. remove
  at fjerne

   

  f-yaah-nə

  fjerner

  fjernede

  fjernet
 115. flow, float
  at flyde

   

  flü-ðə

  flyder

  flød

  flydt
 116. escape
  at flygte

   

  flük-tə

  flygter

  flygtede

  flygtet
 117. move
  at flytte

   

  flüt-ə

  flytter

  flyttede

  flyttet
 118. fly
  at flyve

   

  flü-və

  flyver

  fløj

   

  fløjet
 119. whistle
  at fløjte

   

  floi-tə

  fløjter

  fløjtede

  fløjtet
 120. feed (animal)
  at fodre

   

  fooð-ʁə

  fodrer

  fodrede

  fodret
 121. fold
  at folde

   

  fɔl-ə

  folder

  foldede

  foldet
 122. improve
  at forbedre

   

  fɔ-beeð-ʁə

  forbedrer

  forbedrede

  forbedret
 123. prepare
  at forberede

   

  faw-bə-ʁɛ-ð

  forbereder

  forberedte

  forberedt
 124. connect
  at forbinde

   

  fɔ-been-ə

  forbinder

  forbandt

  forbundet
 125. consume
  at forbruge

   

  fɔ-bʁoo

  forbruger

  forbrugte

  forbrugt
 126. ban
  at forbyde

   

  fɔ-bü-ð

  forbyder

  forbød

   

  forbudt
 127. pretend
  at foregive

   

  faw-ghee-wə

  foregiver

  foregav

  foregivet
 128. unite
  at forene

   

  fɔ-ee-nə

  forener

  forenede

  forenet
 129. prefer
  at foretrække

   

  faw-tʁai-gə

  foretrækker

  foretrak

  foretrukket
 130. decay
  at forfalde

   

  fɔ-fael-ə

  forfalder

  forfaldt

  forfaldet
 131. prevent
  at forhindre

   

  fɔ-heen-dʁə

  forhindrer

  forhindrede

  forhindret
 132. explain
  at forklare

   

  fɔ-klaah

  forklarer

  forklarede

  forklaret
 133. spoil (someone)
  at forkæle

   

  fɔ-kɛ:-lə

  forkæler

  forkælede

  forkælet
 134. leave, abandon
  at forlade

   

  fɔ-lae-ð

  forlader

  forlod

  forladt
 135. extend
  at forlænge

   

  fɔ-lɛng-ə

  forlænger

  forlængede

  forlænget
 136. minimize, decrease
  at formindske

   

  fɔ-meen-skə

  formindsker

  formindskede

  formindsket
 137. sense
  at fornemme

   

  fɔ-nɛm-ə

  fornemmer

  fornemmede

  fornemmet
 138. insure, ensure
  at forsikre

   

  fɔ-sick-ʁə

  forsikrer

  forsikrede

  forsikret
 139. delay
  at forsinke

   

  fɔ-sink-ə

  forsinker

  forsinkede

  forsinket
 140. startle
  at forskrække 

   

  fɔ-skʁʌk-gə

  forskrækker

  forskrækkede

  forskrækket
 141. suggest
  at foreslå

   

  faw-slaw

  foreslår

  foreslog

   

  foreslået
 142. sprain
  at forstuve

   

  fɔ-stoo-və

  forstuver

  forstuvede

  forstuvet
 143. interrupt, disturb
  at forstyrre

   

  fɔ-stü-ə

  forstyrrer

  forstyrrede

  forstyrret
 144. strengthen
  at forstærke

   

  fɔ-stae-gə

  forstærker

  forstærkede

  forstærket
 145. understand
  at forstå

   

  fɔ-staw

  forstår

  forstod

  forstået
 146. defend
  at forsvare

   

  fɔ-svah

  forsvarer

  forsvarede

  forsvaret
 147. disappear
  at forsvinde

   

  fɔ-sveen-ə

  forsvinder

  forsvandt

   

  forsvundet
 148. provide
  at forsyne

   

  fɔ-sün-ə

  forsyner

  forsynede

  forsynet
 149. try, attempt
  at forsøge

   

  fɔ-sü

  forsøger

  forsøgte

  forsøgt
 150. deserve, earn
  at fortjene

   

  fɔ-tshɛ:-nə

  fortjener

  fortjente

  fortjent
 151. regret
  at fortryde

   

  fɔ-tʁü-ðə

  fortryder

  fortrød

   

  fortrudt
 152. continue
  at fortsætte

   

  fawt-sɛt-ə

  fortsætter

  fortsatte

  fortsat
 153. tell
  at fortælle

   

  fɔ-tɛl-ə

  fortæller

  fortalte

  fortalt
 154. expect
  at forvente

   

  fɔ-vɛnt-ə

  forventer

  forventede

  forventet
 155. confuse
  at forvirre

   

  fɔ-vee-ə

  forvirrer

  forvirrede

  forvirret
 156. increase
  at forøge

   

  fɔ-ü

  forøger

  forøgede

  forøget
 157. cause
  at forårsage

   

  fɔ-aw-sei

  forårsager

  forårsagede

  forårsaget
 158. step down
  at fratræde

   

  fʁʌ-tʁɛ-ð

  fratræder

  fratrådte

  fratrådt
 159. emphasise
  at fremhæve

   

  fʁʌm-hɛ:-və

  fremhæver

  fremhævede

  fremhævet
 160. encourage
  at fremme

   

  fʁʌm-ə

  fremmer

  fremmede

  fremmet
 161. appear
  at fremstå

   

  fʁʌm-staw

  fremstår

  fremstod

  fremstået
 162. tempt
  at friste

   

  fʁɛst-ə

  frister

  fristede

  fristet
 163. freeze
  at fryse

   

  fʁü-sə

  fryser

  frøs

  frosset
 164. complete
  at fuldføre

   

  fool-feu

  fuldfører

  fuldførte

  fuldført
 165. fill
  at fylde

   

  fül-ə

  fylder

  fyldte

  fyldt
 166. fire
  at fyre

   

  fü-ə

  fyrer

  fyrede

  fyret
 167. feel
  at føle

   

  fü-lə

  føler

  følte

  følt
 168. follow
  at følge

   

  fül-yə

  følger

  fulgte

  fulgt
 169. get
  at få

   

  faw

  får

  fik

   

  fået
 170. yawn
  at gabe

   

  gɛ:-bə

  gaber

  gabede/gabte

  gabt
 171. benefit
  at gavne

   

  g-ow-nə

  gavner

  gavnede

  gavnet
 172. hide, store, save (on computer)
  at gemme

   

  ghɛm-ə

  gemmer

  gemte

  gemt
 173. bother, annoy
  at genere

   

  shə-nee-ə

  generer

  generede

  generet
 174. recognise
  at genkende

   

  ghɛn-kɛn-ə

  genkender

  genkendte

  genkendt
 175. soak
  at gennembløde

   

  ghɛn-əm-bloo-ð

  gennembløder

  gennemblødte

  gennemblødt
 176. carry through
  at gennemføre

   

  ghɛn-əm-fü-ə

  gennemfører

  gennemførte

  gennemført
 177. go through, go over (e.g. a list), undergo
  at gennemgå

   

  ghɛn-əm-gaw

  gennemgår

  gennemgik

  gennemgået
 178. see through
  at gennemskue

   

  ghɛn-əm-skoo

  gennemskuer

  gennemskuede

  gennemskuet
 179. rebuild
  at genopbygge

   

  ghɛn-ɔp-büg-ə

  genopbygger

  genopbyggede

  genopbygget
 180. resume
  at genoptage

   

  ghɛn-ɔp-tei

  genoptager

  genoptog

  genoptaget
 181. repeat
  at gentage

   

  ghɛn-tei

  gentager

  gentog

  gentaget
 182. feel like
  at gide

   

  ghee-ðə

  gider

  gad

   

  gidet
 183. marry
  at gifte sig

   

  gheef-tə sigh

  gifter sig

  giftede sig

  giftet sig
 184. give
  at give

   

  ghee-wə

  giver

  gav

   

  givet
 185. forget
  at glemme

   

  glɛm-ə

  glemmer

  glemte

  glemt
 186. slip, slide
  at glide

   

  glee-ðə

  glider

  gled

  gledet
 187. please
  at glæde

   

  glɛ:-ðə

  glæder

  glædede

  glædet
 188. glow
  at gløde

   

  glü-ðə

  gløder

  glødede

  glødet
 189. rub
  at gnide

   

  gnee-ðə

  gnider

  gned

  gnedet
 190. approve
  at godkende

   

  gooð-kɛn-ə

  godkender

  godkendte

  godkendt
 191. dig
  at grave

   

  gʁaah-və

  graver

  gravede

  gravet
 192. grab, grip
  at gribe

   

  gʁee-bə

  griber

  greb

  grebet
 193. laugh
  at grine

   

  gʁee-nə

  griner

  grinede

  grinet
 194. cry, weep
  at græde

   

  gʁaah-ð

  græder

  græd

  grædt
 195. swing
  at gynge

   

  güng-ə

  gynger

  gyngede

  gynget
 196. be valid
  at gælde

   

  ghɛl-ə

  gælder

  gjaldt

  gjaldt/gældt
 197. guess
  at gætte

   

  gɛt-ə

  gætter

  gættede

  gættet
 198. do
  at gøre

   

  guh

  gør

  gjorde

  gjort
 199. go, walk
  at gå

   

  gaw

  går

  gik

  gået
 200. oppose
  at gå imod

   

  gaw ee-moð

  går imod

  gik imod

  gået imod
 201. hate
  at hade

   

  hɛ:-ð

  hader

  hadede

  hadet
Author
der_murrkater
ID
345935
Card Set
Verb list
Description
-
Updated