01 bunka uvod

 1. vyjmenuj jednotlivé úrovně života
  • ÚROVEŇ:
  • molekulární
  • podbuněčná - vztahy a děje mezi organelami
  • buněčná: bun.dýchání, pohyb látek, dělení jádra
  • tkáň/pletivo
  • orgánová
  • organismus
  • populace/biocenóza/ekosystém

  • zákl.charakteristikou života je jeho vysoká uspořádonost, která je představována strukturálnmi úrovněmi, jež na sebe navazují svou stavbu i funkcemi
  • život na každé strukturální úrovni se projevuje nejen jako soubor jednotlivých částí, ale má své nové a specifické vlastnosti, které se na jednodušších úrovních nevyskkytovaly
 2. vyjmenuj vlastnosti živých organismů
  • rozmnožování - přenos dědičné inf
  • růst
  • příjímání / vylučování potravy
  • dýcháni
  • dráždiovst
  • pohyb
  • metabolismus
  • adaptace
  • homeostáza
 3. kdo a kdy objevil buňku?
  robert Hooke 1665 - na tenkém řezu korku, mikroskopem který si sám vyrobil (cca 30x zvětšeno); pro popis komůrek které spatřil . cellulae

  anthony von leeuwenhoek 1674 - bakterie a prvoky
 4. kdo a kdy formuloval základy bun.teorie?
  • matthias Schleiden + Theodor Schwann na konci 30.let 19.st. = všechnz organismy se skládají z živočišných buněk
  • nezávisle na nich purkyně potvrzuje bun.teorii - buňka je zákl.stavební a fční jednotkou všech živých organismů
 5. který biolog prokázal, že bunky nevznikají samovolně, ale dělením mateřských buněk
  Louis Pasteur, 60.léta 19.st.
 6. popiš variabilitu ve velikosti buněk
  Image Upload 1
Author
iren
ID
345895
Card Set
01 bunka uvod
Description
BIOLOGIE BUNKY SS
Updated