1. popiš jakým způsobem je vytvoře arcus dentalis sup.+inf.
  jsou tvořeny zuby, které jsou zasazeny do zubních alveolů a vyčnívají nad alveolární výběžky horních čelistí i mandibuly
 2. z jakých částí se skládá zub?
  • corona dentis
  • collum dentis
  • radix dentis
  • cavum dentis
 3. jaké plochy rozlišujeme na korunce?
  • 1. facies occlusalis: kousací plocha
  • 2. facies appoximales: přivrácené k sousedním zubům (mesiální + distální)
  • 3. facies labialis (u řezákú a špičáků) + facies buccalis (u zubu třenových a stoliček): vestibulární plocha
  • 4. facies palatina (u zubů horního oblouku) + lingualis (dolního obliku): orální locha, směřující do dut.ústní
 4. charakterizuj dřeňovou dutinu
  • v oblasti korunky a krčku poměrně prostorná
  • do kořene pokračuje j.canalis radicis dentis, kt.se otvírá na vrcholu kořene - for.apicis radicis dentis
  • vyplňuje ji pulpa dentis
 5. vyjmenuj zákl. stavební součásti zubů
  • zubovina-dentinum
  • sklovina-enamelum
  • cement-cementum
  • dřeň-pulpa dentis
 6. charakterizuj dentinum
  • nejobjemnější část zubu, pojivová tkáň (odontoblasty), více než 70% anorg.látek
  • do kanálků dentinu vybíhají z dřeně senz.nerv.vlákna, dosahují až k hranici se sklovinou
 7. charakterizuj enamelum
  • pokrývá dentin v rozsahu korunky
  • až 97%anorg.látek
 8. charekterizuj zubní cement
  vláknitá kostní tkáň, kryje povrch kořene a krčku
 9. charakterizuj pulpa dentis
  tvořena řídkým vazivem, četnýi cévami a bohatě větvenými nerv.vlákny
 10. co je to gomphosis?
  vklínění zubu v zubním alveolu
 11. co je to periodontium?
  • ozubice, vazivová vlákna, přichycující zub k alveolu
  • vyplňují štěrbinu mezi kořenem zubu a stěnou alveolu, rozepjata rovněž mezi krčkem a gingivou
 12. co je to paradontium
  • struktury podílející se na celkovém upevnění zubuů v čelistech
  • zubní alveolus a jeho periost
  • periodontium
  • zubní cement+dáseň
 13. jaké zuby tvoří dentes permanentes?
  • 32zubů:
  • 2 dentes incisivi
  • 1 dens caninus
  • 2 dentes praemolares
  • 3 dentes molares
 14. popiš kořeny jednotl.typů zubů:
  • incisivi: 1kořen, zahnut distálně
  • canini: 1kořen, dist.odklon
  • praemolares: 1kořen ale 1.horní premolár má obvykle dva kořeny (bukální a palatinální)
  • molares: horní 3kořeny (2vestibulární, 1palatinální) x dolní 2kořeny (mesiální+distální
  •      třetí stoličky mohou mít pouze jeden kořen
 15. charakterizuj dentes incisivi
  • korunka:
  • lopatovitá (horní), dlátovitá (dolní), zakončena ostrou kousací hranou
  • labialní plocha mírně konvexní
  • velikost: největší je 1. horní řezák, u dolních poměr obrácený
  • kořen: jeden
 16. charakterizuj dentes canini
  • korunka: vybíhá v ostrý hrot, kt.má po stranách boční řezací hrany
  • velikost: horní větší
  • nejhlouběji zakotvené
  • kořen: jeden
 17. charakterizuj dentes praemolares
  • korunka: hranolovitá, na kousací ploše 2hrbolky (vestibulární+orální)
  • u dolních zubů je vestibulární hrbolek nápadně větší; oba hrbolky odděluje meziodistálně probíhající fissura
  • velikost: první horní je větší, u dolních obráceně
  • kořen: 1 ale první horní premolár má 2 (palatinální + bukální)
 18. charakterizuj dentes molares
  • korunka: hranolovitá
  • na kousací ploše 4zaoblené hrbolky
  • ↦ horní zuby: tvar zaobleného kosočtverce, rýha oddělující hrbolky tvar "H"
  • ↦ dolní: tvar obdelníku, mazihrbolková rýha tvar kříže; u 1.dolní stoličky může být 5.hrbolek
  • tuberculum anomale carabelli: přídatný hrbolek na palatinální straně první horní stoličky
  • velikost: klesá dist.směrem
  • kořen: horní-3 (2vestibulární, 1palatinální), dolní 2( mesiální+distální)
  • ↦ třetí stoličky mohou mít pouze jeden kořen
 19. vyjmenuj zuby dentes decidui
  • 20zubů:
  • 2 incisivi
  • 1 caninus
  • 2 molares
 20. popiš mléčné zuby:
  • korunky nízké a široké, na molárech pt tub.anomale Carabelli
  • kořeny uzší,špiatější,delší
  • kořeny stoliček se více rozestupují - obemykají základy nových zubů
  • dřeňová dutina prostornější
 21. které zuby jsou v horním a dolní oblouku fčně nejdůležitější?
  1. dolní + horní stolička
Author
iren
ID
345578
Card Set
Description
Updated