1. Popiš kloubní plošky nejsložitějšího a největšího kloubu v lidském těle:)
  • Med.+lat.kondyl femuru
  • Med.+lat.kondyl tibie
  • Facies articularis patellae
  • Facies patellaris femoris
 2. Popiš kloubní pouzdro kolena
  • Prostorné a ilné
  • Připojuje se proximálně od styčných ploch na femuru a poněkud distálněji od kloubních ploch na tibii (asi 1-1.5cm)
 3. Popiš capsula synovialis kolena
  Vystýlá nejen celou kloubní dutinu,ale přechází ze strany i na itraartikulární vazy a pokračuje od nich ventrálně jako PLICA SYNOVIALIS PATELLARIS. Přechází pak ve dvě postranní synoviální řasy vyztuýené tukovým polštářem: PLICAE ALARES
 4. Co jsou to plica alares?
  Dvě postranní synoviální řasy v art.genus vyztužené tukovým polštářem; vybíhá v ně capsula synovialis
 5. Pomocná zařízení art.genus lze obecně rozdělit na:
  Menisky a vazy
 6. Jakou funkci mají menisky v koleni?
  Chrupavčité ploténky vyrovnávající nerovnosti styčných plošek (kloubní plochy na tibii jsouu téměř rovné a neodpovídají zaobleným kondylům femuru)
 7. Popiš med.meniskus (+jeho úpony)
  Tvar písmene C; upíná se do areae intercondylares tibiae, srůstá s kloubním pouzdrem a lig.collaterale mediale) - je tedy fixován ve třech bodech a proto je méně pohyblivý
 8. Popiš lat.meniskus v koleni
  Tvar písmene O, upíná se těsně před a za tuberculum intercondylare laterale) - pohyblivější
 9. Vyjmenuj všechny vazy fungující jako pomocná zařízení kolene:
  • vnější:
  • -ventrálně
  • 1) LIG.PATELLAE
  • 2) RETINACULUM PATELLAE MEDIALE A LATERALE
  • -po stranách
  • 3) LIG.COLLATERALE TIBIALE
  • 4) LIG.COLLATERALE FIBULARE
  • -dorzálně
  • 5) LIG.POPLIETUM OBLIQUUM
  • vnitřní:
  • 6) LIG.CRUCIATUM GENUS ANTERIUS
  • 7) - POSTERIUS
 10. Popiš lig.patellae
  Šlacha m.quadriceps femoris splývající s ventrální stranou kloubního pouzdra; upíná se na tuberositas tibiae
 11. Co je to retinaculum patellae mediale a laterale?
  Oddělují se k příslušné straně čéšky ze slašitého úponu m.vastus medialis+lateralis
 12. Popiš průběh lig.collaterale tibiale
  Táhne se od epicondylus med.femoris, srůstá s kloubním pouzdrem a s med.meniskem, upíná se na proximomed.část tibie
 13. Popiš průběh lig.collaterale fibulare
  Samostatný vaz, kt. Probíhá v podobě oblého provazce od epicondylus lateralis femoris ke caput fibulae
 14. Popiš průběh lig.popliteum obliquum
  • Součást šlachy m.semimembrannosus
  • Pokračuje od med.kondylu tibie a upíná se na lat.kondyl femuru.
  • Brání ustřiknutí kloubního pouzdra
 15. Popiš průběh lig.cruciatum genus ant.
  Přední vnitřní zkřížený vaz rozepjatý mezi přední area intercondylaris tibiae a lat.kondylem femuru
 16. Popiš průběh lig.cruciatum genus posterius
  • Zadní vnitřní zkřížený vaz rozepjatý mezi zadní area intercondylaris tibiae a med.kondylem femuru
  • Zezadu kříží přední vnitřní vaz
 17. Které vazy kolena označujeme j.stabilizátory kloubu a jaká je přesně jejich fce?
  • Lig.cruciatum genus ant.+post
  • Zajišťují pevnost kolena, omezují jeho rotaci tím, že se na sebe navíjejí
 18. Jaký typ kloubu je art.genus?
  • Složený, šarnýrový (ginglymus)
  • Hl.pohyby:
  • Flexe/extenze; při mírné flexi je možná i mírná rotace
 19. Vysvětli zjednodušeně mechanismus pohybu v kolenním kloubu
  • Počáteční rotace při flexi uvolňuje postranní vazy a přední zkřížený vaz - tzv. Odemknutí kolena
  • Poté probíhá v meniskofemorálních kloubech valivý pohyb femuru po meniscích
  • Flexi dokončuje posuvný pohyb menisků s kondyly femuru po tibii
 20. Který vaz kolene je součást šlachy m.semimembranosus?
  Lig.poplietum obliquum
 21. Který vaz kolene je šlachou m.quadriceps femoris?
  Lig.patellae
 22. jaký vztah ke koleni zaujímají šlachy m.vastus medialis a lateralis?
  oddělují se od něj retinacula patellae mediale+laterale a měřují k příslušným stranám čéšky
Author
iren
ID
345575
Card Set
Description
Updated